Enefit Greeni tootmisandmed – september 2022

Tallinn, ESTONIA


Enefit Green tootis 2022. aasta septembris 56,4 GWh elektrienergiat ehk 41,3% võrra vähem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Tootmistulemust mõjutas enim erakordselt kehvadest tuuleoludest tingitud tuuleenergia toodangu langus 31,5 GWh ehk 40,2% võrra. Iru elektrijaama remondiseisaku tõttu kahanes koostootmise valdkonna elektritoodang 8,8 GWh ehk 57,5% võrra. Päikeseenergia toodang kasvas septembris neljandiku võrra võrreldes eelmise aasta sama kuuga.

Septembri ja kogu kolmanda kvartali tuulekiirused olid viimase kolme aasta madalaimad. Käesoleva aasta septembris mõõdetud kuu keskmised tuulekiirused olid Eesti ja Leedu tuuleparkides vastavalt 5,0 m/s ja 5,1 m/s (septembris 2021 mõlemad 6,3 m/s).

Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisvaldkonna juhi Innar Kaasiku kommentaar: „Kasutasime tagasihoidlike tuuleoludega perioodi vajalike hooldustööde läbiviimiseks. Kvartali jooksul läbisid kõik Enefit Greeni Eesti ja Leedu tuulepargid plaanilised hooldused. Seega oleme valmis sügistalviseks tuuleenergia tootmise kõrghooajaks.“

Koostootmise valdkonna tootmismahtude kahanemist nii septembris kui kolmandas kvartalis tervikuna mõjutas Iru elektrijaama jäätmeenergiaploki ühes auru ülekuumendis ilmnenud rike, mille kõrvaldamiseks tuli ette võtta ligi viis nädalat kestnud erakorraline remont.

Kaasiku sõnul otsustas ettevõte ülekuumendi rikkelise osa täies ulatuses välja vahetada, et vältida planeerimata hooldusseisakuid eesseisval tavapärasest keerulisemal talvisel kütteperioodil. „Oli äärmiselt oluline, et rikkis seade saaks remonditud võimalikult kiiresti, et tagada Tallinna linna varustamine soojusenergiaga eeloleval talvel. Suuremahuline remont õnnestus lõpetada täpselt ajakavas ja Iru elektrijaam töötab taas täisvõimsusel,“ ütles Kaasik.

Kolmanda kvartali kokkuvõttes kahanes elektritoodang võrreldes eelmise aastaga 24,5% 189,2 GWh-ni. Absoluutnumbrites oli suurim mõju tuuleenergia toodangu kahanemisel (-51,9 GWh, -25,8%) ja suhtelisel baasil koostootmise segmendi elektritoodangu kahanemisel (-12,2 GWh, -30,1%). Kolmanda kvartali päikeseenergia toodang kasvas aastaga kolmandiku võrra (+2,8 GWh, +32,4%).

Soojusenergia toodang kahanes Iru elektrijaama remondiseisaku tõttu septembris aastataguse perioodiga võrreldes 58% võrra 19,9 GWh-ni ning kolmanda kvartali kokkuvõttes 31,7% võrra 83,8 GWh-ni.

Pelletitoodang kasvas septembris  aastataguse perioodiga võrreldes 27% võrra 10,7 tuhande tonnini ning kolmanda kvartali kokkuvõttes 6,3% võrra 39,1 tuhande tonnini.


Elektrienergia kuutoodang riikide kaupa, GWh September 2022September 2021Muutus, %
Eesti28,159,6-52,9%
Leedu23,732,4-26,7%
Läti2,92,325,7%
Poola1,71,8-4,8%
Kokku56,496,1-41,3%
    
    
Tuul46,978,4-40,2%
Koostootmine6,515,3-57,5%
Päike2,92,425,2%
Muud0,00,0-
Kokku56,496,1-41,3%
    
Soojusenergia, GWh19,947,3-58,0%
    
Pelletid, tuh t10,78,427,0%
    
Elektrienergia kvartalitoodang riikide kaupa, GWhIII kv 2022III kv 2021Muutus, %
Eesti102,1155,6-34,4%
Leedu69,178,4-11,8%
Läti11,010,09,9%
Poola6,96,46,8%
Kokku189,2250,4-24,5%
    
Elektrienergia kvartalitoodang segmentide kaupa, GWh   
Tuul149,2201,1-25,8%
Koostootmine28,440,6-30,1%
Päike11,48,632,4%
Muud0,20,23,6%
Kokku189,2250,4-24,5%
    
Soojusenergia, GWh83,8122,8-31,7%
    
Pelletid, tuh t39,136,86,3%


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.