Kutse Enefit Greeni III kvartali 2022 vahearuannet tutvustavatele veebiseminaridele

Tallinn, ESTONIA


Enefit Green avaldab III kvartali 2022 vahearuande 3. novembril 2022 kell 09.00 ja korraldab tulemuste tutvustamiseks kaks veebiseminari järgnevatel aegadel.

3. novembril 2022 kell 11.00 Eesti aja järgi – eestikeelne Microsoft Teams Live sündmus

Eestikeelsel Live sündmusel osalemiseks palume kasutada seda linki.

3. novembril 2022 kell 13.00 Eesti aja järgi – ingliskeelne Microsoft Teams Live sündmus

Ingliskeelsel Live sündmusel osalemiseks palume kasutada seda linki.

Mõlemal seminaril tutvustavad Enefit Greeni tulemusi juhatuse esimees Aavo Kärmas ning juhatuse liige ja finantsjuht Veiko Räim. Esitlusele järgneb vastamine küsimustele. Kuna veebiseminaride ajaline kestvus on piiratud, soovitame osalistel saata oma küsimused enne veebiseminari algust e-mailile: investor@enefitgreen.ee.

Veebiseminaride salvestused avalikustatakse ettevõtte veebilehel.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.