Norsk Hydro: Primærinnsider kjøper ADRs

Oslo, NORWAY


Norsk Hydro: Primærinnsider kjøper ADRs

Styremedlem i Norsk Hydro ASA, Peter Kukielski, har 27. oktober 2022 kjøpt 5 000 American Depositary Receipts (ADRs) i Norsk Hydro ASA til USD 6,55 per ADR.

Ny beholdning for Peter Kukielski er 8 000 ADRs.

ADRs ble kjøpt på OTCQX.

Investorkontakt:
Line Haugetraa
Head of Investor Relations
+4741406376
line.haugetraa@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

VedleggAttachments

KRT 1500 Peter Kukielski 2022 28 10