Enefit Greeni tootmisandmed – oktoober 2022

Tallinn, ESTONIA


Enefit Green tootis oktoobris 108,2 GWh elektrienergiat ehk 26,8% võrra vähem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Tootmistulemust mõjutasid peamiselt Eesti ja Leedu tuuleparkide madalam toodang ning vähemal määral ka kuu esimeses pooles jätkunud remonttööd Iru elektrijaamas. Päikeseenergia toodang kahanes oktoobris 2022 aastatagusega võrredes 1,1%.

Kuu keskmised tuulekiirused olid Eesti ja Leedu tuuleparkides vastavalt 6,8 m/s ja 6,7 m/s (oktoobris 2021 olid mõõdetud keskmised tuulekiirused vastavalt 7,8 m/s ja 7,5 m/s).

,,Oktoobrikuu tuulekiirused olid paremad tänavusest septembrist, kuid jäid alla mullusele. Praegu on algamas tuulest elektri tootmise kõrghooaeg. Meie järgmiste kuude fookus on kõrge töökindluse hoidmine, et tuulist ilma maksimaalselt ära kasutada,“ kommenteeris Innar Kaasik, Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisvaldkonna juht.

Koostootmise segmendi elektritoodangu 27,2% languse põhjuseks oli septembri algusest 12. oktoobrini kestnud seisak ja remont Iru elektrijaamas. Samal põhjusel vähenes ka kogu soojusenergia toodang aastataguse perioodiga võrreldes 26,5% võrra 40,7 GWh-ni.

Pelletitoodang kasvas oktoobris 2022 aastataguse perioodiga võrreldes 11,7% võrra 14,2 tuhande tonnini.


  Oktoober 2022 Oktoober 2021Muutus, %
Elektrienergia toodang riikide kaupa, GWh   
Eesti67,293,4-28,1%
Leedu35,848,9-26,8%
Läti4,14,02,2%
Poola1,21,5-18,1%
Kokku108,2147,7-26,8%
    
Elektrienergia toodang segmentide kaupa, GWh   
Tuul93,5128,1-27,0%
Koostootmine12,917,8-27,2%
Päike1,81,8-1,1%
Muud0,00,1-14,0%
Kokku108,2147,7-26,8%
    
Soojusenergia, GWh40,755,4-26,5%
    
Pelletid, tuh t14,212,811,7%


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.