Trupanion podepisuje dohodu o převzetí společnosti PetExpert a pokračuje v evropské expanzi


SEATTLE, Nov. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Společnost Trupanion, Inc. (Nasdaq: TRUP), přední poskytovatel zdravotního pojištění pro psy a kočky, dnes oznámila podpis definitivní dohody o převzetí společnosti Royal Blue s.r.o, mateřské firmy PetExpert, poskytovatele veterinárního pojištění pro domácí zvířata s desítkami tisíc pojistných smluv a působností v České republice a na Slovensku.

V České republice a na Slovensku je odhadem 1 300 veterinárních nemocnic a více než 95 % z nich je připojeno k platformě PetExpert.

PetExpert představuje druhou evropskou akvizici společnosti Trupanion, která tak získává zavedenou a rychle rostoucí síť na podporu svých plánů globální expanze. Trupanion očekává další synergie z nedávno dokončené akvizice společnosti Smart Paws, včetně stávajících vztahů s veterinární komunitou.

"Jsme nadšeni, že můžeme spojit naše podobně smýšlející firmy, což nám umožní společně pracovat na odstranění finančně zatěžujícího modelu úhrad v Evropě a umožnit majitelům domácích zvířat a veterinářům soustředit se na kvalitu péče namísto finančních ohledů," řekl Simon Wheeler, EVP International společnosti Trupanion. "PetExpert rychle rozšiřuje naši evropskou působnost do České republiky a na Slovensko a očekáváme, že Belgie a Polsko budou následovat v nadcházejících měsících."

"Jsme rádi, že se připojujeme k týmu Trupanion," řekl Derek Cummins, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti PetExpert spolu s Janem Moravcem, spoluzakladatelem a technickým ředitelem PetExpert. "Sdílíme stejnou podnikatelskou kulturu a vášeň pomáhat co největšímu počtu majitelů domácích mazlíčků poskytovat jejich zvířecím kamarádům tu nejlepší veterinární lékařskou péči. V čele společnosti PetExpert se s Janem těšíme na urychlení expanze společnosti Trupanion v Evropě i mimo ni."

"Jsme nadšeni, že můžeme tým PetExpert přivítat ve společnosti Trupanion a společně s nimi pokročit v iniciativách mezinárodní expanze, která je klíčovou součástí našeho 60měsíčního plánu," uvedla Margi Toothová, prezidentka společnosti Trupanion. "Jsme přesvědčeni, že nedostatečně penetrovaný trh kontinentální Evropy skýtá velkou příležitost pro náš produkt Trupanion s vysokým krytím a jedinečnou podporou chovatelů domácích mazlíčků i veterinární komunity, aby se prosadil jako jasný produkt volby."

Očekává se, že transakce bude uzavřena ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 a žádné další podmínky nebyly zveřejněny. Společnost Trupanion nepředpokládá, že by tato akvizice měla významný finanční dopad na její finanční výsledky v roce 2022.

O společnosti Trupanion
Společnost Trupanion je lídrem v oblasti zdravotního pojištění koček a psů ve Spojených státech, Kanadě, Evropě, Portoriku a Austrálii, kde je registrováno více než 800 000 domácích zvířat. Již více než dvě desetiletí poskytuje Trupanion majitelům domácích mazlíčků klid, aby se mohli soustředit na uzdravení svého mazlíčka, nikoli na finanční stres. Společnost Trupanion se zavázala poskytovat majitelům domácích mazlíčků nejvyšší hodnotu v oblasti zdravotního pojištění jejich zvířat s neomezeným plněním po celý jejich život. Díky svému patentovanému postupu je Trupanion jediným severoamerickým poskytovatelem s technologií, která umožňuje platit veterinářům přímo během několika vteřin v okamžiku výplaty. Společnost Trupanion je kótována na burze NASDAQ pod symbolem "TRUP". Společnost byla založena v roce 2000 a sídlí v Seattlu ve státě Washington. Pojistné smlouvy společnosti Trupanion vydává ve Spojených státech pojišťovna American Pet Insurance Company, která je v jejím stoprocentním vlastnictví, a v Kanadě pojišťovna Omega General Insurance Company. Společnost Trupanion Australia je partnerem společností Trupanion a Hollard Insurance Company. Další informace naleznete na stránkách trupanion.com.

O společnosti PetExpert
Společnost PetExpert byla založena v roce 2018 a je lídrem na trhu online pojištění domácích mazlíčků v České republice a od roku 2020 poskytuje pojištění domácích mazlíčků i na Slovensku. PetExpert poskytuje pojištění desítkám tisíc klientů v České republice a na Slovensku. Více informací naleznete na www.petexpert.cz a https://www.facebook.com/PetExpertCZ.

Výhledová prohlášení
Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu § 27A zákona o cenných papírech z roku 1933 a § 21E zákona o burze cenných papírů z roku 1934, která se týkají mimo jiné očekávání, plánů, vyhlídek a finančních výsledků společnosti Trupanion, mimo jiné včetně očekávání ohledně její schopnosti pokračovat v růstu počtu účastníků a příjmů a jinak realizovat svůj obchodní plán. Tato výhledová prohlášení vycházejí ze současných očekávání a přesvědčení vedení společnosti Trupanion k datu vydání této tiskové zprávy a podléhají určitým rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od výsledků popsaných ve výhledových prohlášeních. Všechna výhledová prohlášení uvedená v této tiskové zprávě vycházejí z informací, které má společnost Trupanion k dispozici k datu vydání této zprávy, a společnost Trupanion není povinna tato výhledová prohlášení aktualizovat.

Zejména následující faktory, mimo jiné, mohou způsobit, že se výsledky budou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo naznačených v těchto výhledových prohlášeních: uzavření transakce se společností PetExpert; naše schopnost integrovat a koordinovat zdroje a schopnosti společnosti PetExpert s našimi vlastními; schopnost dosáhnout nebo udržet ziskovost a/nebo odpovídající úroveň peněžních toků v budoucích obdobích; schopnost pokračovat v růstu naší členské základny a příjmů; přesnost předpokladů použitých při určování vhodných výdajů na akvizici členů; závažnost a četnost pojistných událostí; schopnost udržet vysokou míru retence; přesnost předpokladů používaných při stanovování cen předplatného zdravotního plánu a schopnost přesně odhadnout dopad nových produktů nebo nabídek na četnost pojistných událostí; skutečné výdaje na pojistná plnění převyšující odhady; regulační a jiná omezení možnosti zavést nebo rozhodnutí jinak odložit úpravy cen v reakci na změny skutečných nebo odhadovaných výdajů na pojistná plnění; účinnost a zákonné nebo regulační dodržování našeho modelu teritoriálních partnerů a našich teritoriálních partnerů, veterinárních lékařů a dalších třetích stran při doporučování předplatného zdravotního plánu potenciálním členům; schopnost udržet si stávající Teritoriální partnery a zvýšit počet Teritoriálních partnerů a aktivních nemocnic; dodržování zákonů a předpisů, které se vztahují na naše podnikání, včetně prodeje zdravotního plánu pro domácí zvířata, námi a těmi, kteří nám doporučují členy; schopnost udržet bezpečnost našich dat; kolísání směnného kurzu kanadské měny; schopnost chránit naše vlastní informace a informace o členech; schopnost udržet naši kulturu a tým; schopnost udržet požadovanou výši rizikového kapitálu; naši schopnost zavést a udržovat účinné kontrolní mechanismy, včetně finančních výkazů; schopnost chránit a prosazovat práva duševního vlastnictví společnosti Trupanion; schopnost úspěšně realizovat naši alianci se společností Aflac; schopnost pokračovat v klíčových smluvních vztazích s třetími stranami; nároky třetích stran, včetně soudních sporů a regulačních opatření; schopnost rozpoznat přínosy z investic do nových řešení a vylepšení technologické platformy a webových stránek společnosti Trupanion; a naši schopnost udržet si klíčové zaměstnance.

Podrobné informace o těchto a dalších varovných prohlášeních naleznete v rizikových faktorech uvedených v dokumentech předložených Komisi pro cenné papíry (SEC), mimo jiné ve výroční zprávě společnosti Trupanion na formuláři 10-K za rok končící 31. prosince 2021 a ve všech následně podaných zprávách na formulářích 10-Q a 8-K. Všechny dokumenty jsou k dispozici prostřednictvím elektronického systému SEC pro shromažďování, analýzu a vyhledávání dat na adrese https://www.sec.gov/ nebo v sekci Vztahy s investory na webových stránkách společnosti Trupanion na adrese https://investors.trupanion.com/.

Kontakt:
Trupanion
Michael Nank
206-436-9825
mediarelations@trupanion.com