Sisäpiiritieto: Sievi Capitalin kohdeyhtiön Nordic Rescue Groupin tytäryhtiö luopuu pelastusnostureiden valmistamisesta

Helsinki, FINLAND


Sievi Capital Oyj
Sisäpiiritieto 9.12.2022 klo 14.00

Sisäpiiritieto: Sievi Capitalin kohdeyhtiön Nordic Rescue Groupin tytäryhtiö luopuu pelastusnostureiden valmistamisesta

Sievi Capital Oyj:n kohdeyhtiön Nordic Rescue Groupin (”NRG”) tytäryhtiö Vema Lift Oy on jättänyt konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. NRG:n muut konserniyhtiöt Saurus Oy ja Sala Brand AB jatkavat liiketoimintaansa entiseen tapaan.

Konkurssihakemuksen taustalla ovat pelastusnostureihin keskittyneen Vema Liftin pitkittyneet talousvaikeudet, vaikea markkinatilanne yhtiön entisellä päämarkkina-alueella Kiinassa, alusta- ja komponenttipula sekä inflaatiokehitys.

Vema Lift Oy on ollut osa NRG:tä vuodesta 2020. Tuolloin hyvässä vireessä oleva Kiinan vientimarkkina näytti tuovan jatkossakin tarpeellista ja kasvavaa volyymia yhtiön toimintaan, mutta koronakriisi ja kotimaisen tuotannon suosiminen Kiinassa pakottivat Vema Liftiä muuttamaan strategiaansa ja keskittymään muihin vientimarkkinoihin.

Vema Liftin konkurssipesän suurin velkoja on Nordic Rescue Group. Sievi Capital omistaa 68,1 % Nordic Rescue Groupista.

”Vema Liftin johto ja koko henkilökunta on tehnyt poikkeuksellisessa toimintaympäristössä erittäin hyvää ja tinkimätöntä työtä. Valitettavasti markkinatilanteessa ei ole nähtävissä merkkejä paremmasta. NRG etsi neuvonantajiensa kanssa Vema Liftille myös uutta omistajaa, sillä arvioimme, että yhtiö olisi hyötynyt globaalisti toimivan, teollisen omistajan leveämmistä hartioista ja verkostoista. Valitettavasti tällaista ratkaisua ei saatu aikaan – kun markkinatilanne on toimialalla kaikille vaikea, on yrityskauppojenkin toteuttaminen haastavaa”, NRG:n toimitusjohtaja Esa Peltola toteaa.

NRG jatkaa konsernin kahden muun yhtiön, Saurus Oy:n ja Sala Brand AB:n, toiminnan kehittämistä ja kasvattamista entiseen tapaan. Molemmat yhtiöt ovat harjoittaneet liiketoimintaansa itsenäisesti. Sekä Sauruksen että Sala Brandin liiketoiminta on kannattavaa ja molemmilla yhtiöillä on vahvat markkina-asemat.

Vema Liftin toiminnan tappiollisuudesta johtuen NRG:n johto arvioi, että Vema Liftin konkurssi tulee vaikuttamaan positiivisesti NRG:n velanhoitokykyyn. Vema Liftin heikon taloudellisen kehityksen seurauksena NRG ei täyttänyt rahoitussopimuksensa taloudellisten tunnuslukujen kovenanttiehtoja 30.9.2022. NRG on saanut rahoittajalta suostumuksen poiketa rahoitussopimuksen mukaisista kovenanttiehdoista tilanteen 30.9.2022 osalta ja vahvistuksen, ettei rahoittaja käytä oikeuttaan eräännyttää yhtiön velkaa Vema Liftin konkurssitilanteessa.

Sievi Capital arvioi NRG-omistuksensa arvoa vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

SIEVI CAPITAL OYJ

Jussi Majamaa
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
toimitusjohtaja Jussi Majamaa, puh. 0400 412 127

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on suomalaisten yrittäjien kumppani. Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten arvon rakentamista, tuloksellisuutta ja kasvua sekä vahvistamme samalla koko maan kilpailukykyä. Uskomme, että menestymme parhaiten yhdessä yrittämällä. Sievi Capitalin osake on listattu Helsingin pörssiin. Lue lisää: www.sievicapital.fi