Agat Ejendomme sælger Ringsted Outlet

Aalborg, DENMARK


Selskabsmeddelelse nr. 5/2022

Resumé:

  • Agat Ejendomme og CapMan Real Estate har solgt Ringsted Outlet til Patrizia for DKK 390 mio.
  • Salget forventes gennemført den 31. januar 2023.
  • Agat Ejendommes andel udgør 50%, og salget bidrager væsentligt til nedbringelse af koncernens variabelt forrentede gæld.
  • Ledelsen fastholder guidance for året 2022/23 med forventning om et resultat før værdireguleringer og skat på DKK 0 – 10 mio. af koncernens ejendomsportefølje og development.


Agat Ejendomme sælger Ringsted Outlet til Patrizia´s TransEuropean fond

Agat Ejendomme har siden 2006 forestået etablering, udvikling og modning af Ringsted Outlet, og det er siden 2016 sket i 50/50-ejerskab med CapMan Real Estate. Med en succesfuld udvikling står centret nu over for en udvidelse til bestående og nye lejere, hvilket gjorde det naturligt at afsøge markedet for mulige købere. Det har nu resulteret i, at centret sælges til value-add fonden Patrizia TransEuropean VII for DKK 390 mio.

Patrizia opererer world wide og tilbyder investeringsmuligheder i fast ejendom og infrastruktur-aktiver for alle typer investorer, og de har samlede aktiver for mere end EUR 57 mia. under management.

Agat Ejendommes andel af salgsprisen udgør DKK 195 mio. Salget forventes gennemført den 31. januar 2023, og det vil bidrage til en væsentlig nedbringelse af koncernens variabelt forrentede gæld, herunder gæld til finansiering af grunde. Efter salgets gennemførelse vil Agat Ejendomme alene have finansiering direkte bundet op på afkastgenererende aktiver.

I koncernens delårsregnskab for Q1-Q3 2022/23 aflagt den 14. december 2022 blev der foretaget negative værdireguleringer på ejendomsporteføljen på DKK 57,9 mio., hvoraf værdiregulering på ejerandelen af Ringsted Outlet udgjorde DKK 9,1 mio. Salgsprisen svarer til den bogførte værdi.

Ledelsen fastholder guidance for året 2022/23 med forventning om et resultat før værdireguleringer og skat på DKK 0 - 10 mio. af koncernens ejendomsportefølje og development.


Kontaktdetaljer:
Adm. direktør Robert Andersen
Tel.: +45 88961010

Vedhæftet filAttachments

Nr._5_Ringsted_Outlet