Enefit Green langetas lõplikud investeerimisotsused Sopi-Tootsi ja Kelme I tuulepargi ehitamiseks

Tallinn, ESTONIA


Enefit Green langetas lõplikud investeerimisotsused ehitada valmis 255 MW võimsusega Sopi-Tootsi tuulepark Eestis ja 80 MW võimsusega Kelme I tuulepark Leedus.

Nimetatud tuulepargid on osa Enefit Greeni varem tutvustatud investeerimisplaanist, mille eesmärk on neljakordistada elektri tootmisvõimsust 1 900 MW tasemeni 2026. aasta lõpuks.

Enefit Green investeerib järgneva kahe aasta jooksul neisse tuuleparkidesse kokku ligi 450 miljonit eurot. Varasemad investeeringud nimetatud projektidesse on kokku olnud 77 miljonit eurot.

Enefit Green ehitab hetkel nelja tuuleparki ja kolme päikeseparki Leedus, Eestis, Poolas ja Soomes koguvõimsusega 258 MW.

Pressibriifing
Homme, 23. detsembril kell 10.30 toimub Enefit Greeni peakontoris aadressil Lelle 22, Tallinn eestikeelne pressibriifing, kus ajakirjanikele tutvustavad uute tuuleparkide rajamise otsust Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas, juhatuse liige ja finantsjuht Veiko Räim ning tuuleenergia valdkonna juht Lauri Ulm.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.