Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Agat Ejendomme A/S aktier og tilknyttede værdipapirer

Aalborg, DENMARK


Selskabsmeddelelse nr. 6/2022


Se vedhæftede indberetning.


Kontaktdetaljer:

Agat Ejendomme A/S
Adm. direktør Robert Andersen
Tel.: +45 8896 1010

Vedhæftet filAttachments

Nr._6_Indberetning_ledende_medarbejdere