Enefit Green sõlmis rahastuskokkulepped SEB ja Põhjamaade Investeerimispangaga

Tallinn, ESTONIA


6. jaanuaril 2023 allkirjastas Enefit Green 325 miljoni euro ulatuses kokkuleppeid SEB ja Põhjamaade Investeerimispangaga (NIB) oma käimasoleva investeerimisprogrammi rahastamiseks.

Põhjamaade Investeerimispangaga sõlmitud laenulepingu summa on 100 miljonit eurot ja laenu periood 12 aastat. SEB-ga sõlmitud kokkulepete kogumahuks on kuni 225 miljonit eurot ja perioodiks seitse aastat.

Enefit Green kasutab kaasatavat võõrkapitali Sopi-Tootsi, Kelme I ja Tolpanvaara tuuleparkide ehitamiseks Eestis, Leedus ja Soomes ning Purtse päikesepargi rajamiseks Eestis.

Enefit Greenil on lõplikud investeerimisotsused tehtud ja ehitus käimas kuue tuulepargi ja nelja päikesepargi osas Leedus, Eestis, Poolas ja Soomes koguvõimsusega 596 MW. Nende ehituste valmimisel järgneva kahe aasta jooksul kasvab Enefit Greeni elektritootmise koguvõimsus 1 053 MW-ni. Esimestena on valmimas 43 MW Šilale II ja 75 MW Akmene tuulepargid Leedus.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.