Sopi-Tootsi tuulepargi ehituse peatöövõtu lepingu sõlmimine

Tallinn, ESTONIA


6. jaanuaril 2023 sõlmisid Sopi-Tootsi tuulepargi arendusega tegelevad Enefit Greeni tütarettevõtted Tootsi Windpark ja Enefit Wind Purtse peatöövõtu lepingu Nordecon Betoon OÜ ja Verston OÜ-ga Sopi-Tootsi tuulepargi ehitustööde teostamiseks Eestis, Põhja-Pärnumaa vallas.  Rajatav tuulepark koosneb 38 tuulegeneraatorist, mille püstitamiseks ehitatakse välja teede- ja elektrivõrgustik ning generaatorite vundamendid. 

Teostatavate tööde maksumus on ca 67,3 miljonit eurot ning need valmivad 2024. aasta lõpuks. Antud lepingu näol on tegu osaga 22. detsembril 2022 avalikustatud Sopi-Tootsi tuulepargi lõpliku investeerimisotsuse elluviimisest.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.