Agat Ejendomme har gennemført salget af Ringsted Outlet

Aalborg, DENMARK


Selskabsmeddelelse nr. 2/2023


Resumé:

  • Agat Ejendomme og CapMan Real Estate har d.d. gennemført salget af Ringsted Outlet til Patrizia for DKK 390 mio.
  • Agat Ejendommes andel udgør 50%, og salget bidrager væsentligt til nedbringelse af koncernens variabelt forrentede gæld.
  • Ledelsen fastholder guidance for året 2022/23 med forventning om et resultat før værdireguleringer og skat på DKK 0 – 10 mio. af koncernens ejendomsportefølje og development.


Agat Ejendomme har solgt Ringsted Outlet til Patrizia´s TransEuropean fond

Agat Ejendomme offentliggjorde den 20. december 2022, at der var indgået aftale om salg af Ringsted Outlet til value-add fonden Patrizia TransEuropean VII for DKK 390 mio., hvor Agat Ejendommes andel af salgsprisen udgør DKK 195 mio.
Salget er som forventet gennemført dags dato, og det bidrager til en væsentlig nedbringelse af koncernens variabelt forrentede gæld, herunder gæld til finansiering af grunde. Efter salgets gennemførelse har Agat Ejendomme alene finansiering direkte bundet op på afkastgenererende aktiver.
Ledelsen fastholder guidance for året 2022/23 med afslutning 31. januar 2023, med forventning om et resultat før værdireguleringer og skat på DKK 0 - 10 mio. af koncernens ejendomsportefølje og development.


Kontaktdetaljer:
Adm. direktør Robert Andersen
Tel.: +45 88961010

Vedhæftet filAttachments

Nr._2_Ringsted_Outlet_closing