Esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse kuuluvate võlakirjade emiteerimine


Bigbank AS teavitas 30. detsembril 2022. a börsiteatega kavatsusest 2023. aasta esimeses kvartalis viia läbi esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse (AT1 võlakiri) kuuluvate võlakirjade suunatud emissiooni. Käesolevaga teatab Bigbank AS, et korraldab AT1 võlakirjade suunatud emissiooni 2023. aasta veebruari lõpus ja märtsi alguses. Tulenevalt AT1 võlakirjade keerukusest ei ole neid plaanis pakkuda avalikult ning pakkumine saab olema suunatud üksnes valitud investoritele.

AT1 võlakirjade märkimine toimub perioodil 27. veebruar kuni 03. märts 2023. Pakkumisele tuleb kuni 100 võlakirja nimiväärtusega 100 000 eurot. Bigbank AS-l on õigus emissiooni mahtu suurendada või vähendada. AT1 võlakirja intressimäär on 10,5% aastas, mida makstakse kvartaalselt. AT1 võlakirju pakutakse hinnaga 100 000 eurot ühe võlakirja kohta. AT1 võlakirjad on tähtajatud ning tegemist on tagamata võlakohustusega investori ees. Bigbank AS-l on Finantsinspektsioonilt loa saamisel õigus lunastada AT1 võlakirjad osaliselt või täielikult pärast 5 aasta möödumist nende emiteerimisest. Bigbank AS teavitab pakkumise tulemustest eraldi teatega.

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 1,5 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Telefon: +372 5393 0833
E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee