Værdiregulering af ejendomme pr. 31. december 2022

København Ø, DENMARK


Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Charlottenlund, den 16. februar 2023

Meddelelse nr. 234

Værdiregulering af ejendomme

Selskabets bestyrelse har på baggrund af en mæglervurdering fra en tysk erhvervsejendomsmægler vurderet German High Street Properties-koncernens tyske ejendomsportefølje til EUR 96 mio. pr. 31.12.2022, hvilket giver en negativ værdiregulering på EUR 3,2 mio. i årsregnskabet 2022 i forhold til seneste ejendomsværdi i 3. kvartalsregnskab 2022.

Tyske ejendomsvurdering siden 31.12.2021:
Tyske ejendomme værdiansættelse EUR 100,7 mio. pr. 31.12.2021
Tyske ejendomme værdiansættelse EUR 99,2 mio. pr. 30.09.2022
Tyske ejendomme værdiansættelse EUR 96,0 mio. pr. 31.12.2022

Årsagen til faldet i ejendomsværdien fra 3. kvartal 2022 er en kombinationen af lavere lejeniveauer for detaillejemål og et stigende afkastkrav på tyske strøgejendomme samt en kraftig opbremsning i antallet af ejendomshandler.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 8110 0800.

Med venlig hilsen
German High Street Properties A/S

Hans Thygesen
Bestyrelsesformand