Rush Factory Oyj - Tilinpäätöstiedote

Rauma, FINLAND


Rush Factory Oyj

14.03.2023 klo 9.00

 

Yhtiötiedote

Rush Factory Oyj - Tilinpäätöstiedote

 

Tilikauden 1.1.-31.12.2022 liikevaihto oli 2,940 miljoonaa euroa. Tilikauden liiketappio oli 1,240 miljoonaa euroa ja käyttökate -1,132 miljoonaa euroa. Tapahtumakausi sisälsi yhteensä 36 Color Obstacle Rush –tapahtumaa. Vuosi 2022 jäi merkittävästi suunniteltua pienemmäksi pandemian johdosta. Pandemian vaikutukset lipunmyyntiin näkyivät koko kauden ajan, vaikuttaen myytyjen lippujen lukumäärään sekä myynti- ja markkinointikustannuksiin.


TILIKAUDEN 2022 PÄÄKOHDAT

  • Tilikauden 1.1.-31.12.2022 liikevaihto oli 2,940 miljoonaa euroa. Tilikauden liiketappio oli 1,240 miljoonaa euroa ja käyttökate -1,132 miljoonaa euroa.
  • Pandemia vaikutti edelleen tapahtumien myyntiin ja markkinointiin tilikauden aikana myynnin vilkastuessa vaiheittain vasta kesällä jolloin suuret tapahtumat olivat jo järjestetty.
  • Yhtiö järjesti tilikauden aikana yhteensä 36 Color Obstacle Rush –tapahtumaa.

TILIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

  • Kauden 2023 lipunmyynti on muistuttanut enemmän pandemiaa edeltävän ajan ennakkomyyntiä. Tammikuun perinteisessä hintaporraskampanjassa myytiin 0,643 miljoonalla eurolla lippuja Color Obstacle Rush -tapahtumiin. Tapahtumakohtainen myynti on hyvällä tasolla suhteessa aiempiin vuosiin. Tapahtumien lukumäärä kaudelle 2023 on 27.
  • Ennakkomyynti kaudelle 2023 on nyt 1,923 miljoona euroa.
  • Markkinointikustannukset ovat osassa maita palanneet jopa pandemiaa edeltävälle tasolle jolla on merkittävä vaikutus kustannusrakenteeseen.

H2 2022 KATSAUS

Vuoden 2022 toisella puoliskolla järjestettiin 14 Color Obstacle Rush -tapahtumaa. Jälkimmäisellä puoliskolla on perinteisesti pienemmät tapahtumat kevään tapahtumien ollessa yleensä suosituimpia. Lipunmyynti piristyi kesän aikana, mutta koska myytäviä tapahtumia oli jäljellä enää vähän, ei lipunmyynnin piristyminen näin myöhään kauden aikana enää kääntänyt huonosti alkanutta kautta. Pandemia on vaikuttanut yhtiön toimintaan merkittävästi vuoden 2020 alusta syksyyn 2022 asti. 

H2 2022 liikevaihto oli 1,313 miljoonaa euroa ja käyttökate -0,587 miljoonaa euroa. Liiketappio raportointikaudella oli 0,631 miljoonaa euroa.

Ennakkomyynti kaudelle 2023 alkoi syyskuussa ja raportointikauden loppuun mennessä ennakkomyynti oli 0,815 miljoonaa euroa. Pienemmälle tapahtumamäärälle suhteutettuna myynti sujui odotusten mukaisesti tapahtumakohtaisen myynnin ollessa pandemiaa edeltävällä tasolla. Tapahtumakalenterissa otettiin huomioon mahdolliset haasteet vielä vuonna 2023 ja osa perinteisesti isoista tapahtumista aikataulutettiin syksylle kevään sijaan.

NÄKYMÄT JA TAVOITTEET

Pandemia ei enää näytä suoraan vaikuttavan kauteen 2023, mutta välilliset vaikutukset aiemmista huonoista vuosista vaikuttavat vielä tähänkin vuoteen. Lisäksi kuluvaan vuoteen vaikuttavat niin korkea korkotaso, energiahintojen nousu kuin sodan vaikutukset asiakkaiden ostopäätöksiin. Vaikutukset näkyvät esimerkiksi asiakkaiden päätöksenteon venymisenä sekä uuden tapahtumakonseptin aloituksen venymisenä ensi vuoteen.

TOIMITUSJOHTAJA MIKA METSÄMÄEN KOMMENTIT

 “Aloitan positiivisella, me kuten varmaan moni muukin kaipaa jo jotain positiivista elämäänsä. Markkinoinnin tuottosuhde lipunmyynnissä on jatkanut parantumistaan loppuvuodesta ja esimerkiksi kevään Saksan tapahtumien hintaportaissa nähtiin jo samoja tuloksia kuin ennen pandemiaa. Tällä on valtava merkitys meidän kaltaisessa toiminnassa jossa kaikki liput myydään sosiaalisen median kanavien kautta. Tapahtumia on tällä kaudella vähemmän kuin pitkään aikaan, mutta selkeästä syystä. Haluamme vakiinnuttaa tilanteen, ikään kuin lopettaa oman hännän jahtaamisen joka kuvastaa menneitä paria vuotta. Lipunmyynti oli haastavaa ja kallista, mutta uusien mahdollisesti lipunmyyntiin negatiivisten asioiden pelossa lippuja ei voinut olla myymättä odottaen tuottoisampaa hetkeä. Nyt valonpilkahdukset ovat kuitenkin olleet todellisia ja tarkasti seurattava markkinoinnin ROI on ollut jo erittäinkin hyvällä tasolla. Parannus viime kesäänkin on vielä merkittävä, vaikka silloinkin tilanne oli jo parantunut. Kokonaisuudessaan viime vuoden markkinoinnin kustannus oli kohtuuttoman korkea, noin kolmannes liikevaihdosta. Nyt ollaan onneksi menossa kauas tuosta tilanteesta. 

Monilla, kuten meillä itsellämmekin, oli varmasti vuoteen 2022 lähdettäessä oletuksena ettei pandemiasta enää tarvitse murehtia läheskään yhtä paljon kuin edellisenä tilikautena. Totuus kuitenkin valkeni alkuvuoden aikana kun omikron-variantti veti maton alta tapahtumien lipunmyynnissä, juuri parhaaseen lipunmyyntiaikaan. Lisäksi kun ottaa vielä huomioon sen, että lipunmyynti kaudelle 2022 alkoi syksyllä 2021, on suurin osa lipunmyyntiajasta ollut pandemia-aikaa. Lipunmyynti pandemia-aikaan on ollut haastavaa, joka näkyy niin myytyjen lippujen lukumäärässä kuin myynnin ja markkinoinnin kustannuksessa. Lipunmyynti piristyi ja markkinointi tehostui kesän aikana, mutta tähän mennessä oli suuret tapahtumat, erityisesti Saksassa, jo järjestetty. Syksyn tapahtumat ovat lähes poikkeuksetta pienempiä kuin kevään tapahtumat ja tästä syystä syksyyn aikataulutetaankin pienemmät kaupungit tärkeimpien ollessa keväällä. Näin teimme kaudella 2022 joka tällä kertaa ei ehkä ollutkaan oikea ratkaisu. Toki, tekisimme saman ratkaisun sen hetken tiedolla varmaan uudelleenkin, mutta kaudelle 2023 varauduimme tähän laittamalla esimerkiksi Berliinin syksylle. Viime kaudella tapahtumia oli 14 vuoden toisella puoliskolla ja näiden ollessa keskimäärin pienempiä kaupunkeja ei kesällä piristynytkään lipunmyynti auttanut nostamaan jälkimmäistä puoliskoa ensimmäistä kannattavammaksi. Pandemia-ajan tappiot vaikuttavat luonnollisesti merkittävästi yhtiön toimintaan ja tästä syystä tämä vuosi onkin pienempi ja keskittyy kannattavuuteen jotta voimme ponnistaa entistä korkeammalle ensi kaudella.

Teimme viime kaudella 36 Color Obstacle Rush tapahtumaa, joka on 9 tapahtumaa enemmän kuin tänä vuonna. Tapahtumien määrä vaikuttaa luonnollisesti myyntituottoihin, mutta pienempiä tapahtumia poistamalla vaikutus kuluihin on jopa suurempi kuin myyntiin. Esimerkkinä Suomessa tapahtumia kun on vain Helsingissä, tullaan sinne kauempaakin. Samaa on pyritty hakemaan myös muissa maissa, laajentamalla sopivasti markkinoinnin kohdennusta kattamaan läheisiä isompia kaupunkeja. Eroja toki on maittain siinä kuinka kaukaa tapahtumaan tullaan, mutta näyttäisi siltä että valinta tapahtumien karsinnassa on ollut oikea.

Tämäkään vuosi ei siis vielä ole täysin normaali joka harmittaa luonnollisesti meitä kaikkia. Teemme pienemmän kiertueen pandemiavuosista johtuen emmekä vielä(kään) pääse näyttämään kynsiämme uuden konseptin saatikka sen kaluston kanssa. Mutta, aikamme tulee vielä…“

STRATEGIA VUOSILLE 2022-2025

Rush Factoryn rakentama vuosien 2022-2025 strategia tähtää liiketoiminnan kannattavaan kasvuun. Kannattavan kasvun tavoitteena on keskimäärin yli 50%:n  liikevaihdon kasvu sekä 15-30%:n  käyttökate. Kasvua saavutetaan pääosin lanseeraamalla uusia tapahtumakonsepteja Rush Factoryn tehokasta liiketoimintamallia ja erikoisosaamista hyödyntäen. Prosessitehokkuus ja jatkuvasti muuttuva digitaalisen markkinoinnin toimintakenttä ovat avainasemassa tavoitellun kannattavuuden saavuttamisessa. 

Kuluvalla strategiakaudella yhtiö keskittyy Color Obstacle Rush -konseptin kannattavaan pyörittämiseen etsien aktiivisesti uusia markkina-alueita konseptin levittämiseksi. Ulkoilmatapahtumana konsepti on sopeutunut verrattaen hyvin koronapandemian aiheuttamiin haasteisiin. Pandemian väistyessä pyritään mahdollinen patoutunut kysyntä hyödyntämään hauskojen, helposti saavutettavien ja asiakasta lähelle tulevien tapahtumien avulla. Strategiakauden merkittävin kasvupontetiaali on uuden konseptin julkaisussa. Tavoitteena on julkaista uusi konsepti heti, kun maailmantilanne on tasaantunut sellaiseksi, ettei tapahtuman järjestäminen ole vaarassa siirtyä ja uuden tapahtuman julkaisu ei aiheuta liian suurta riskiä yhtiölle.

Yhtiön itse kehittämän innovatiivisen tapahtumakaluston hyödyntäminen myös muiden järjestämissä tapahtumissa on osa tulevaisuuden strategiaa. Nykyisen ja tulevien konseptien järjestämisen yhteydessä testataan myös mahdollisesti muissa tapahtumissa toimivaa kalustoa, joka vähentäisi merkittävästi tapahtumien pystyttämiseen ja purkamiseen vaadittavaa työvoimaa ja -aikaa sekä kuljetuskaluston määrää. 

Strategian jalkautuksessa kriittisiä menetystekijöitä ovat innovatiivisuus niin tapahtumakonseptien kuin niissä käytettävän kaluston kehityksessä. Lisäksi jatkuvasti muuttuva digitaalinen markkinointi ja siinä onnistuminen on avainasemassa strategian onnistumisessa. Henkilöstön osalta painotetaan yrittäjämäistä asennetta, jatkuvaa oppimista ja eri toimintojen välistä yhteistyötä.

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS 2022

Rush Factory Oyj:n tilinpäätöstiedote ja vuosikertomus tilikaudelta 2022, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkaistaan 14.3.2023 yhtiön internetsivuilla rushfactory.fi/sijoittajille.

Yhtiökokous järjestetään 18.4.2023.

Q1 neljännesvuositiedote julkaistaan 18.4.2023.

Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2023 julkaistaan 24.8.2023.

RUSH FACTORY OYJ -KONSERNIN TUNNUSLUVUT 

(Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu) 1.1.-31.12.2022*1.7.-31.12.20221.1.-30.6.20221.1.-31.12.2021*1.7.-31.12.20211.1.-30.6.2021
Liikevaihto, t€ 2 9401 31316274 2443 493751
Käyttökate (EBITDA), t€ -1 132-587-546589899-310
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdostaneg.neg.neg.13,9 %25,7 %neg.
Liikevoitto, (EBIT) t€ -1240-631-608454821-367
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdostaneg.neg.neg.10,7 %23,5 %neg.
Tulos ennen veroja (EBT)-1339-725-614455823-368
Tulos ennen veroja (EBT), % liikevaihdostaneg.neg.neg.10,7 %23,6 %neg.
Tilikauden tulos-1339-725-614455823-368
Oman pääoman tuotto, %neg.neg.neg.105,7 %105,7 %neg.
Sijoitetun pääoman tuotto, %neg.neg.neg.95,4 %95,4 %neg.
Omavaraisuusaste, % -28,59 %-28,59 %11,16 %49,06 %49,06 %-28,98 %
Nettovelkaantumisaste, % -162,20 %-162,20 %337,63 %5,59 %5,59 %411,03 %
Osakekohtainen tulos, € -0,567-0,307-0,2610,1930,350-0,156
Osakekohtainen oma pääoma, €-0,199-0,1990,0950,3430,343-0,063
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden aikana keskimäärin2 360 7982 360 7982 353 4982 353 4982 353 4982 353 498
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa2 360 7982 360 7982 353 4982 353 4982 353 4982 353 498
Henkilöstö141413131412
*tilintarkastettu      

OSAKKEEN KURSSIKEHITYS

 1.1.-31.12.20221.1.-31.12.2021
Alin kurssi0,881,74 €
Ylin kurssi3,133,20 €
Tilikauden keskikurssi2,172,49 €
Osakkeiden vaihdon kehitys kpl1 631 7341 939 285
Osakkeiden vaihdon kehitys %69,12 %82,40 %

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

Liiketoiminnan rahavirta:   
Voitto / tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (+/–)-1 338 870 454 820
Oikaisut (+/–):   
Suunnitelman mukaiset poistot107 297 134 566
Rahoitustuotot ja -kulut99 178 -688
Muut oikaisut-33 080 -1 670
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta-1 165 475 587 028
Käyttöpääoman muutos:   
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys-59 265 176 815
Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys133 646 259 930
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys687 163 -1 215 848
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja-403 932 -192 075
    
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista-92 406 -5 153
Saadut korot liiketoiminnasta sekä valuuttakurssivoitot1 728 7 716
Maksetut välittömät verot (–)0 -7 591
Liiketoiminnan rahavirta-494 610 -197 103
    
Investointien rahavirta:   
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–)-361 983 -336 429
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot91 365 0
Investoinnit muihin sijoituksiin (–)-13 000 0
Investointien rahavirta-283 617 -336 429
    
Rahoituksen rahavirta:   
Maksullinen oman pääoman lisäys10 877 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot724 933 258 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (–)-45 459 0
Rahoituksen rahavirta690 351 258 000
    
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (–) -87 876 -275 531
    
Muuntoerot-49 770 43 222
Rahavarat tilikauden alussa62 835 381 588
Rahavarat tilikauden lopussa24 729 62 835
    
Muutos-87 876,35 -275 531,19

 

Oma pääoma    
        
Sidottu oma pääomaKonserni Emoyhtiö
 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021
Osakepääoma 1.1.250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Osakepääoma 31.12.250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
        
Sidottu oma pääoma yhteensä250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
        
        
Vapaa oma pääoma       
        
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.1 863 324,08 1 863 324,08 1 863 324,08 1 863 324,08
Osakeanti10 877,00 0,00 10 877,00 0,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.1 874 201,08 1 863 324,08 1 874 201,08 1 863 324,08
        
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.-1 610 046,58 -2 064 866,97 24 918,38 30 874,71
Muuntoero2 474,33 -47 296,13    
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.-1 607 572,25 -2 112 163,10 24 918,38 30 874,71
        
Tilikauden voitto-1 338 869,81 454 820,39 -748 805,88 -5 956,33
        
Oman pääoman ehtoinen pääomalaina 1.1.352 000,00 0,00 352 000,00 0,00
Lisäykset0,00 352 000,00 0,00 352 000,00
Oman pääoman ehtoinen pääomalaina 31.12.352 000,00 352 000,00 352 000,00 352 000,00
        
Vapaa oma pääoma yhteensä-1 072 240,97 205 981,37 1 150 313,58 1 888 242,46
        
Oma pääoma yhteensä-470 240,97 807 981,37 1 752 313,58 2 490 242,46
        
Pääomalainojen pääasialliset lainaehdot       
        
Yhtiö nosti lähipiiriyhtiöltä 30.6.2021 202 000,00 euron suuruisen oman pääoman ehtoisen pääomalainan. Laina on kirjattu yhtiön omaan pääomaan. Pääomalaina on osakeyhtiölain 12:1 pykälässä tarkoitettu kirjanpitolain 5 luvun 5 c pykälän mukainen pääomalaina. Laina on takaisinmaksun suhteen takasijainen eikä lainalle ole asetettu vakuutta. Sopimuksen mukainen vuotuinen korko on 0 %. Oman pääoman ehtoisella pääomalainalla ei ole eräpäivää. Lainan irtisanomisaika on kaksi kuukautta, mikäli takaisinmaksun edellytykset ovat olemassa. Lainan pääoma saadaan palauttaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän.
        
Yhtiö nosti lähipiirihenkilöltä 30.6.2021 150 000,00 euron suuruisen oman pääoman ehtoisen pääomalainan. Laina on kirjattu yhtiön omaan pääomaan.  Pääomalaina on osakeyhtiölain 12:1 pykälässä tarkoitettu kirjanpitolain 5 luvun 5 c pykälän mukainen pääomalaina. Laina on takaisinmaksun suhteen takasijainen eikä lainalle ole asetettu vakuutta. Sopimuksen mukainen vuotuinen korko on 3 %. Oman pääoman ehtoisella pääomalainalla ei ole eräpäivää. Lainan irtisanomisaika on kaksi kuukautta, mikäli takaisinmaksun edellytykset ovat olemassa. Lainan pääoma saadaan palauttaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. 
Lainan korko on kirjattu kuluksi.
        
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma    
        
Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta       
     31.12.2022 31.12.2021
Voitto edellisiltä tilikausilta    24 918,38 30 874,71
Tilikauden voitto    -748 805,88 -5 956,33
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto    1 874 201,08 1 863 324,08
Valtiolta saatu kustannustuki (laki 508/2020, 11§)    0,00 -64 715,54
     1 085 598,04 1 823 526,92

RUSH FACTORY OYJ TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

 Oman pääoman tuotto ‐%

Oman pääoman tuotto ‐% = 100 * nettotulos (12 kk) / Oikaistu oma pääoma keskimäärin.

Sijoitetun pääoman tuotto %

Sijoitetun pääoman tuotto ‐% = 100 * [ nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk) ] / sijoitettu pääoma keskimäärin. 

Omavaraisuusaste -%

Omavaraisuusaste ‐% = 100 * omat varat / (oikaistun taseen loppusumma ‐ tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut).

Nettovelkaantumisaste % = 100 * (korolliset velat ‐ likvidit rahavarat ) / omat varat.

Osakekohtainen tulos (EPS) = Nettotulos ilman vähemmistöosuutta / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita.

Liiketulos = liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot ‐ toimintakulut ‐ poistot ja arvonalennukset. Liiketulos ‐% = 100 * liiketulos / liikevaihto

Käyttökate = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset

Käyttökate% = 100 * käyttökate / liikevaihto.

 

 

 

Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

 

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

 

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

 

 

LiiteAttachments

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2022 - Rush Factory Oyj