Ordinær generalforsamling 2023 i NKT A/S

Broendby, DENMARK


Selskabsmeddelelse

23. marts 2023
Meddelelse nr. 10

Ordinær generalforsamling 2023 i NKT A/S

Torsdag den 23. marts 2023 afholdtes ordinær generalforsamling i NKT A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 6 af den 1. marts 2023.

Generalforsamlingen godkendte følgende:

  • Årsrapporten for 2022 med koncernregnskab, ledelsens beretning, revisionspåtegning og årsberetninger, herunder det af bestyrelsen fremsatte forslag om at der ikke udbetales udbytte.
  • Selskabets Vederlagsrapport.
  • Meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
  • Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen, udvalg samt arbejdsudvalget i NKT Photonics for 2023.
  • Bestyrelsens forslag om at udvide bemyndigelsen til bestyrelsen til at udstede aktier med fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Jens Due Olsen, René Svendsen-Tune, Karla Marianne Lindahl, Nebahat Albayrak og Andreas Nauen blev genvalgt til selskabets bestyrelse. Anne Vedel blev valgt som nyt medlem til selskabets bestyrelse.

Som selskabets revisor blev PWC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgt.

Formandens beretning og andre relevante dokumenter kan findes på investors.nkt.com/generalforsamling


Pernille Blume Simonsen, ​Stig Nissen Knudsen og ​Christian Dyhr sidder fortsat som medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen for NKT A/S.

På et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev Jens Due Olsen valgt til formand og René Svendsen-Tune valgt til næstformand.

Kontakt
Investor Relations:         Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf.: +45 2494 1654
Presse:                         Pelle Fischer, External Communications Lead, Tlf: +45 2223 5870

Vedhæftet filAttachments

Ordinær generalforsamling 2023 NKT