TRAINERS’ HOUSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


TRAINERS’ HOUSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.3.2023 KLO 16:15


Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2023 Helsingissä.
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö maksaa osinkoa 0,47 euroa kutakin yhtiön osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa erässä siten, että 0,26 euroa maksetaan 26.4.2023 (osingonmaksun täsmäytyspäivä 19.4.2023) ja 0,21 euroa maksetaan 21.12.2023 (osingonmaksun täsmäytyspäivä 14.12.2023). Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara, Elma Palsila ja Jari Sarasvuo sekä uutena jäsenenä Emilia Tauriainen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jari Sarasvuon.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 2500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 4500 euroa kuukaudessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 12 artiklan muuttamisesta siten, että yhtiökokous voidaan järjestää ilman fyysistä kokouspaikkaa etäkokouksena. Yhtiöjärjestyksen 12 artiklaan lisätään uusi kappale, joka kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:
”Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

TRAINERS' HOUSE OYJ
Arto Heimonen
toimitusjohtaja

LISÄTIEDOT
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, puh. 0404 123 456

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.trainershouse.fi – Sijoittajille