ONWARD publiceert eerste jaarlijkse ESG-overzicht


EINDHOVEN, Nederland, LAUSANNE, Zwitserland, en BOSTON, MA USA, March 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), het medische technologiebedrijf dat innovatieve therapieën ontwikkelt om beweging, onafhankelijkheid en gezondheid te herstellen bij mensen met een dwarslaesie, publiceert vandaag zijn eerste jaarlijkse ESG-overzicht. De samenvatting is beschikbaar hier en op de website van de onderneming in de rubriek Beleggers (www.ir.onwd.com/esg-information).

"ONWARD streeft naar het creëren van waarde op lange termijn voor al zijn stakeholders", aldus Dave Marver, CEO van ONWARD. "Wij innoveren voor de miljoenen mensen die geen toegang hebben tot onze therapieën, gedreven door de noodzaak om gezondheid, welzijn en inclusie te verbeteren voor mensen die leven met verlamming en hun verzorgers."

De ESG-strategie van de onderneming berust op vijf kernbeginselen die de negen VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling1 (SDG's) ondersteunen:

 • Onze milieuvoetafdruk minimaliseren (SDG's 12 en 13)
 • Innoveren voor de minderbedeelden (SDG's 3, 9 en 10)
 • Samenwerking met patiëntengroepen
 • Handhaving van hoge ethische normen (SDG 16)
 • Het beste talent aantrekken en behouden (SDG's 4, 5 en 8)

De ESG-highlights van het bedrijf omvatten het volgende:

 • Milieu: 99% van de verbruikte elektriciteit wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen2
 • Maatschappelijk:
  • 18,8 miljoen euro besteed aan de ontwikkeling van therapieën voor minderbedeelden
   • EUR 13,1 miljoen R&D investering in 2022
   • 5,7 miljoen euro voor onderzoek en klinische proeven in 2022
  • 8 klinische proeven gesponsord of ondersteund in 2022
  • 9 indicaties in klinische of preklinische evaluatie
 • Deugdelijk bestuur:
  • 50% van de leidinggevende functies wordt bekleed door vrouwen3
  • 41% van de leidinggevende en managerfuncties4 wereldwijd door vrouwen bekleed
  • 33% van de bestuurs- en interim-bestuurszetels in handen van vrouwen

Over ONWARD Medical

ONWARD is een medisch technologiebedrijf dat innovatieve therapieën creëert om beweging, onafhankelijkheid en gezondheid te herstellen bij mensen met dwarslaesie. Het werk van ONWARD borduurt voort op meer dan een decennium van fundamenteel wetenschappelijk en preklinisch onderzoek dat is uitgevoerd in 's werelds toonaangevende laboratoria voor neurowetenschappen. De ARC Therapy van ONWARD, die door implanteerbare (ARC-IM) of externe (ARC-EX) systemen kan worden toegediend, is ontworpen om het ruggenmerg gericht en geprogrammeerd te stimuleren om zo beweging en andere functies te herstellen bij mensen met dwarslaesie, waardoor uiteindelijk hun levenskwaliteit verbetert.

ONWARD heeft acht Breakthrough Device Designations van de US FDA ontvangen die zowel ARC-IM als ARC-EX omvatten. ARC-EX is een extern, niet-invasief platform dat bestaat uit een stimulator en een draadloos programmeerapparaat. In 2022 werden positieve top-line gegevens gerapporteerd van de eerste pivotale studie van het bedrijf, Up-LIFT genaamd, waarin het vermogen van transcutane ARC Therapy wordt geëvalueerd om de kracht en functie van de bovenste extremiteiten te verbeteren. Het bedrijf bereidt nu aanvragen voor goedkeuring voor het in de handel brengen in de VS en Europa voor. ARC-IM bestaat uit een implanteerbare pulsgenerator en lead die in de buurt van het ruggenmerg worden geplaatst. Het bedrijf voltooide de eerste toepassing bij mensen van de ARC-IM neurostimulator en meldde positieve tussentijdse klinische resultaten voor ARC-IM therapie voor verbeterde bloeddrukregeling na SCI in 2022.

Het hoofdkantoor van ONWARD is gevestigd in Eindhoven, Nederland. Het heeft een centrum voor wetenschap en techniek in Lausanne, Zwitserland en een groeiende aanwezigheid in de VS in Boston, Massachusetts. Het bedrijf heeft een academisch partnerschap met .NeuroRestore, een samenwerking tussen EPFL, het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie in Lausanne en het Universitaire Ziekenhuis van Lausanne (CHUV). Voor aanvullende informatie over het bedrijf kunt u terecht op ONWD.com. Voor toegang tot onze financiële kalender voor 2023 gaat u naar IR.ONWD.com.

Voor aanvragen rond het bedrijf:

ONWARD

info@onwd.com

Voor vragen van de media en investeerders:

Backstage Communication

België:
Gunther De Backer
gunther@backstagecom.be
Tel +32 475.903.909

Nederland:
Barbara Willems
barbara@backstagecom.be
Tel 06- 4480 2699

Disclaimer

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn toekomstgericht, en weerspiegelen de huidige verwachtingen en projecties van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders van de Vennootschap over toekomstige gebeurtenissen. Toekomstgerichte verklaringen houden naar hun aard verschillende risico's, onzekerheden en veronderstellingen in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van die welke in de toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze risico's, onzekerheden en veronderstellingen kunnen een ongunstige invloed hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen die hierin worden beschreven. Een veelheid van factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, veranderingen in de vraag, de concurrentie en de technologie, kan ertoe leiden dat de feitelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten aanzienlijk afwijken van de verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht over trends of activiteiten in het verleden mogen niet worden opgevat als een verklaring dat dergelijke trends of activiteiten zich in de toekomst zullen voortzetten. Bijgevolg wijst de Vennootschap uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om enige actualisering of herziening bekend te maken van enige toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht ten gevolge van enige wijziging in de verwachtingen of enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochterondernemingen of de kaderleden of werknemers van dergelijke personen garanderen dat de veronderstellingen die aan dergelijke toekomstgerichte verklaringen ten grondslag liggen, vrij zijn van fouten, noch aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of het zich daadwerkelijk voordoen van de voorspelde ontwikkelingen. U mag geen overmatig vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden op de datum van dit persbericht.


1 Bron: https://sdgs.un.org/goals
2 Gewogen gemiddelde van kantoren in Lausanne en Eindhoven op basis van gegevens verstrekt door Services industriels de Lausanne (gegevens 2021) en High Tech Campus Eindhoven
3 Gedefinieerd als voltijdse functies binnen het Leadership Team van de onderneming (gebaseerd op de teamsamenstelling per 01 februari 2023)
4 Leidinggevende of managementrol gedefinieerd als het managen van een of meer rapporten