Årsrapport 2022 for Investeringsforeningen PortfolioManager

Hørsholm, DENMARK


Foreningens bestyrelse har d.d. afholdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2022 for Investeringsforeningen PortfolioManager.

Årsrapporten vil blive indstillet til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 27. april 2023.

Eventuelle henvendelser/spørgsmål til årsrapporten kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen
Nina Trolle Boldt, adm. direktør
Fundmarket A/S

Vedhæftet filAttachments

IF PM - Årsrapport 2022