Investeringsforeningen PortfolioManager - anmodning om suspension

Hørsholm, DENMARK


Grundet lokale børshelligdage har Investeringsforeningen PortfolioManager anmodet om suspension af handel af følgende afdeling:

Afdelinger i Investeringsforeningen PortfolioManager Fondskode Shortname
Lundgreen's Invest - China, kl n EURDK0061137619PMILGICHIEUR

Suspensionen gælder t.o.m 5. april 2023.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen

Fundmarket A/S
Nina Trolle Boldt, adm. direktør