Hexatronic publicerar Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022

Gothenburg, SWEDEN


Pressmeddelande
14 april, 2023
Göteborg Sverige

Hexatronic publicerar Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022

Hexatronic publicerar idag bolagets Årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://group.hexatronic.com.

Göteborg 14 april, 2023

Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group

För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2023 kl. 15:00 CEST.

Hexatronic skapar hållbara nätverk över hela världen. Vi samarbetar med kunder på fyra kontinenter – från teleoperatörer till nätverksägare – och erbjuder ledande, högklassig fiberteknik för alla tänkbara användningsområden. Hexatronic Group (publ.) grundades i Sverige 1993 och koncernen är listad på Nasdaq OMX Stockholm. Våra globala varumärken omfattar Viper, Stingray, Raptor, InOne, and Wistom®.

BilagorAttachments

hexatronicgroupab-2022-12-31-sv Hexatronic Group Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2022