MARTELA OYJ SUUNTAA MAKSUTTOMAN OSAKEANNIN ITSELLEENMartela Oyj:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2023 myöntämän osakeantivaltuutuksen nojalla päättänyt 53 881 uuden A-sarjan osakkeen antamisesta yhtiölle itselleen vastikkeetta. Yhtiölle liikkeeseen laskettavat osakkeet tullaan käyttämään yhtiön kannustinjärjestelmien mukaisten palkkioiden maksamiseen.

Yhtiön A-sarjan osakkeiden kokonaislukumäärä on liikkeeseenlaskun jälkeen 4 573 495 osaketta, joista 55 306 osaketta on yhtiön hallussa.

Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 25.4.2023, minkä jälkeen yhtiö viipymättä hakee uusien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle yhdessä yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa.

Martela Oyj
Hallitus

Ville Taipale
CEO


Lisätietoja:
Vlile Taipale, CEO p. 050 557 2611

Jakelu
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.martela.com

Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.