Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager


Investeringsforeningen PortfolioManager har i dag den 27. april 2023 afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for det forløbne år taget til efterretning og årsrapporten for 2022, herunder foreslået udbytte og bestyrelsesmedlemmernes honorar, blev enstemmigt godkendt.

Bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2023 blev desuden godkendt.

På generalforsamlingen blev Torben Knappe, Thomas Einfeldt og Jacob Buss genvalgt til bestyrelsen og konstituerede sig efterfølgende med Torben Knappe som formand og Thomas Einfeldt som næstformand.

På generalforsamlingen blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som foreningens revisor.

Alle de af bestyrelsen stillede forslag, herunder forslag om mulighed for at afholde elektroniske generalforsamlinger, blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. Ændringerne afventer Finanstilsynets godkendelse.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Venlig hilsen
Fundmarket A/S
Nina Trolle Boldt, adm. direktør