Indberetning af ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Bavarian Nordic aktier og tilknyttede værdipapirer


KØBENHAVN, Danmark, 1. maj 2023 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) har dags dato modtaget oplysninger om følgende transaktioner med selskabets aktie/tilknyttede værdipapirer, foretaget af ledende medarbejdere og/eller personer/firmaer der er nærtstående til disse.

Transaktionen vedrører overdragelse af betingede aktier samt matching shares, der blev tildelt til Executive Vice President og Chief Medical Officer, Laurence De Moerlooze som tiltrædelsesbonus i 2020. Den treårige vesting periode er nu udløbet og alle betingelser for overdragelse af aktierne, inklusive matching shares, er opfyldt.

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Laurence De Moerlooze
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Executive Vice President og Chief Medical Officer i Bavarian Nordic A/S
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn Bavarian Nordic A/S
b) LEI-kode 2138006JCDVYIN6INP51
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)
hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle
instrument, instrumenttypen


Identifikationskode
AktierDK0015998017
b) Transaktionens art Køb (overdragelse af betingede aktier)
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    DKK 99,53 12.976
d) Aggregerede oplysninger
  • Aggregeret mængde
  • Pris
 

12.976
DKK 1.291.470,00
e) Dato for transaktionen 2023-05-01
f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppe- og mpox-vacciner, som er blevet udviklet gennem vores mangeårige partnerskab med den amerikanske regering. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af markedsledende vacciner mod rabies og flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN® samt indlicenserede teknologier, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter, inklusive en RSV-vaccine til ældre samt en næstegenerations COVID-19 vaccine, som begge er i senfase-udvikling. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 16 / 2023

Vedhæftet filAttachments

2023-16-da