NKT opdaterer om salget af NKT Photonics

Broendby, DENMARK


Selskabsmeddelelse

2 maj 2023
Meddelelse nr. 13

NKT opdaterer om salget af NKT Photonics

I selskabsmeddelelse nr. 11 af 24. juni 2022 offentliggjorde NKT A/S (NKT) indgåelse af en aftale med Photonics Management Europe S.R.L, et 100% ejet datterselskab af Hamamatsu Photonics K.K, Japan (Køber) om frasalg af NKT Photonics. Gennemførelsen af transaktionen var betinget af opnåelsen af påkrævede myndighedsgodkendelser.

Påkrævede myndighedsgodkendelser er over de senere måneder blevet indhentet fra myndigheder i Tyskland, Storbritannien og USA, men den 2. maj 2023 blev NKT underrettet om, at Køber er blevet nægtet tilladelse efter den danske investeringsscreeningslov, som er nødvendig for Købers gennemførelse af transaktionen og købet af NKT Photonics. I henhold til investeringsscreeningsloven kan Erhvervsministeren give afslag på tilladelse til en udenlandsk investors investering i Danmark, som f.eks. Købers erhvervelse af NKT Photonics, såfremt investeringen udgør en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden i Danmark.

NKT afventer Købers yderligere tiltag i anledning af afgørelsen, og derudover overvejer NKT selvstændigt sine muligheder. NKT vurderer, at selskabet er kontraktuelt godt beskyttet i forhold til den opståede situation.

Kontakt

Investor Relations:         Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tel.: +45 2494 1654

Presse:                 Louise W. Naldal, Head of Group Communications, Tel: +45 2982 0022

Vedhæftet filAttachments

Selskabsmeddelelse_NKT Photonics_20230205