Rush Factory Oyj on jatkanut rahoitussopimusta Yhtiön pääomistaja Niemelän Markka & Ropo Oy:n kanssa

Rauma, FINLAND


Rush Factory Oyj

11.5.2023 klo 9.00

Yhtiötiedote


Rush Factory Oyj on jatkanut rahoitussopimusta Yhtiön pääomistaja Niemelän Markka & Ropo Oy:n kanssa


Yhtiön pääomistaja Niemelän Markka & Ropo Oy:n kanssa solmitun rahoitussopimuksen mukaisesti  Niemelän Markka & Ropo sitoutuu ostamaan Yhtiön tärkeiden alihankkijoiden tulevia saatavia Yhtiöltä. Niemelän Markka & Ropo maksaa alihankkijoille omistamillaan Rush Factoryn osakkeilla. Rahoitusjärjestely koskee erityisesti uuden tapahtumakonseptin ja sen kaluston kehitystä.

Rahoitussopimuksen mukaan rahoituksen enimmäismäärä on 800,000 euroa. Rush Factory on velvollinen maksamaan saatavan M&R:lle Rush Factoryn ja kyseisen alihankkijan keskenään sopimasta maksuehdosta poiketen 540 päivän maksuajalla. Rush Factoryn pyynnöstä Rush Factory ja M&R sitoutuvat myös neuvottelemaan vilpittömässä mielessä tapauskohtaisesti pidemmästä maksuajasta. Rahoitus on koroton eikä rahoitusjärjestely lisää Yhtiön kustannuksia. Niemelän Markka & Ropo Oy:llä on oikeus vaatia saatavien muuttamista kokonaan tai osittain pääomalainaksi. Rush Factory sitoutuu kuitenkin suorittamaan näin rahoitetut saatavat kokonaisuudessaan ennen kuin Rush Factory voi jakaa osinkoa osakkeenomistajilleen. Saataville ei makseta korkoa. Mikäli saatavat kuitenkin ovat erääntyneet, mutta maksamatta, on niille suoritettava korkolain mukaista viivästyskorkoa. Sopimus on voimassa 31.12.2024 saakka. 

Mika Metsämäki, toimitusjohtaja:

”Olen luonnollisesti tyytyväinen pääomistajan kanssa jatkettuun rahoitussopimukseen jolla turvataan yhtiön rahoitusasemaa vaikeiden vuosien jälkeen. Rahoitussopimuksen jatkaminen alleviivaa entisestään Markus Niemelänkin sitoutumista yhtiöön ja sen kasvuun. Pandemia kuritti yhtiötä useamman vuoden ja sieltä kampeaminen takaisin kasvu-uralle ei tapahtu hetkessä, mutta olemme menossa oikeaan suuntaan."


Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

 

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

 

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.