Esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse kuuluvate võlakirjade emiteerimine


Bigbank AS korraldab 2023. aasta mais suunatud emissiooni esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse (AT1 võlakiri) kuuluvate võlakirjade emiteerimiseks. Tulenevalt AT1 võlakirjade keerukusest ei ole neid plaanis pakkuda avalikult ning pakkumine saab olema suunatud üksnes valitud investoritele.

AT1 võlakirjade märkimine toimub perioodil 19. mai kuni 23. mai 2023. Pakkumisele tuleb kuni 300 võlakirja nimiväärtusega 10 000 eurot. Bigbank AS-l on õigus emissiooni mahtu suurendada või vähendada. AT1 võlakirja intressimäär on 12% aastas, mida makstakse kvartaalselt. AT1 võlakirju pakutakse hinnaga 10 000 eurot ühe võlakirja kohta. AT1 võlakirjad on tähtajatud ning tegemist on tagamata võlakohustusega investori ees. Bigbank AS-l on Finantsinspektsioonilt loa saamisel õigus lunastada AT1 võlakirjad osaliselt või täielikult pärast 5 aasta möödumist nende emiteerimisest. Bigbank AS teavitab pakkumise tulemustest eraldi teatega.

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 1,5 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Telefon: +372 5393 0833
E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee  Tags