Investeringsforeningen BankInvest – Prospektopdatering

København K, DENMARK


København K, May 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen BankInvest offentliggøres dags dato.

Der er fore­taget følgende opdateringer i prospektets ”Bilag – Bæredygtighedsrelaterede oplysninger”:

  • For afdelingerne Bæredygtige Klimaaktier Akk. KL, Bæredygtige Klimaaktier KL, Bæredygtige Klimaobligationer Akk. KL og Bæredygtige Klimaobligationer KL er lagkagediagrammet, der viser investeringer i overensstem­mel­se med EU-klassifi­ce­rings­systemet ekskl. statsobligationer blevet opdateret.
  • For afdelingerne BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL, BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling KL, Globale Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL, Globale Aktier Ansvarlig Udvikling KL, Globale Obligationer Ansvarlig Udvik­ling Akk. KL og Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling KL er der foretaget tilpasninger vedrørende beskrivelserne om­kring andelen af bæredygtige investe­ringer, og afsnittene vedr. bæredygtige investeringer er blevet præciseret.
  • For afdelingerne BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL og BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling KL er det tilføjet, at der er et bindende element om, at andelen af investeringer i selskaber, der hver især understøtter ét eller flere af FN’s Verdensmål med mindst 20%, som minimum skal være 20%.
  • For afdelingen Emerging Markets Korte Obligationer KL er der i lagkagediagrammet - der viser investeringer i overensstemmelse med EU-klassifi­ce­rings­systemet ekskl. statsobligationer – foretaget en ændring af andelen af de samlede investeringer, som diagrammet ekskl. statsobligationer tegner sig for fra 100 % til 91 %.
  • Der er foretaget mindre korrekturrettelser uden materiel betydning for alle afdelinger.

Prospektet er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på bankinvest.dk, eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Martin Fjordlund Smidt på tlf. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt
Direktør

Vedhæftet filAttachments

Prospekt IF BankInvest 2023.05.31 inkl. bilag FINAL clean