MARTELA OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. - 30.6.2023

Helsinki, FINLAND


Tammi-kesäkuun 2023 liikevaihto ja liiketulos heikkenivät edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Huhti-kesäkuu 2023

  • Liikevaihto oli 19,4 MEUR (27,3), muutos -28,9 %
  • Liiketulos oli -2,9 MEUR (0,1)
  • Liikevoittoprosentti oli -15,2 % (0,3 %)
  • Tilikauden tulos oli -3,0 MEUR (-0,3)
  • Osakekohtainen tulos oli -0,65 euroa (-0,06)

Tammi-kesäkuu 2023

  • Liikevaihto oli 43,5 MEUR (54,3), muutos -19,9 %
  • Liiketulos oli -4,8 MEUR (0,2)
  • Liikevoittoprosentti oli -10,9 % (0,3 %)
  • Tilikauden tulos oli -5,2 MEUR (-0,3)
  • Osakekohtainen tulos oli -1,13 euroa (-0,07)

Näkymät

Näkymät vuodelle 2023 

Martela-konsernin koko vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan laskevan hieman edelliseen vuoteen verrattuna ja liiketuloksen olevan negatiivinen.

Avainluvut, Meur

 20232022Muutos20232022Muutos2022
 4-64-6%1-61-6%1-12
Liikevaihto19,427,3-28,9 %43,554,3-19,9 %106,7
Liiketulos-2,90,1 -4,80,2 2,5
Liiketulos %-15,2 %0,3 % -10,9 %0,3 % 2,3 %
Tulos ennen veroja-3,0-0,2 -5,1-0,3 1,3
Tilikauden tulos-3,0-0,3 -5,2-0,3 2,6
        
Tulos/osake, eur-0,65-0,06 -1,13-0,07 0,57
        
Sijoitetun pääoman tuotto %-43,12,1 -33,82,3 9,1
Oman pääoman tuotto %-119,8-9,5 -52,3-5,5 20,8
Omavaraisuusaste %   16,621,2-21,5 %24,7
Nettovelkaantumisaste %   179,684,0113,8 %58,6


Toimitusjohtaja Ville Taipale:

”Viime vuonna alkanut inflaation ja korkotason nousu ja sitä kautta markkinoiden epävarmuus vaikutti edelleen myös vuoden toisella vuosineljänneksellä. Sen vaikutukset olivat merkittävät Martelan liiketoiminnalle. Liikevaihtomme laski 19,4 milj. euroon, joka oli 28,9 % alhaisempi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Liikevaihtomme tammi-kesäkuussa oli 43,5 milj. euroa.

Tilaukset laskivat vuoden toisella neljänneksellä edellisen vuoden ajankohtaan nähden kaikilla muilla alueilla paitsi ryhmässä muut.

Liiketuloksemme heikkeni toisella vuosineljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli -2,9 milj. euroa. Liiketuloksen heikkenemiseen vaikutti pääasiassa alhaisempi liikevaihto. Liiketulos tammi-kesäkuussa oli -4,8 milj euroa.

Vuoden toinen vuosineljännes oli taloudellisen epävarmuuden vuoksi haastava. Olemme reagoineet tilanteeseen ilmoittamalla tänään henkilöstöa koskevien muutosneuvotteluiden aloittamisesta. On epäselvää kauanko epävarmuus markkinoilla jatkuu ja meidän on pystyttävä suhteuttamaan kulutasomme vallitseviin olosuhteisiin.

Työntekemisen tavat ja työympäristöt muuttuvat jatkuvasti. Koronapandemia nopeutti työnteon muutosta entisestään, minkä johdosta toimisto on vain yksi monista työnteon paikoista, ja etä- ja hybridityön merkitys kasvaa. Tämä tulee lisäämään kysyntää yhä monimuotoisemmille työympäristöille, sekä tarvetta panostaa henkilöstön etä- ja hybridityöolosuhteisiin. Jatkamme edelläkävijänä, yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, parhaiden ja joustavampien työympäristöjen luomisessa, jotka parantavat työntekijäkokemusta, tehokkuutta ja innovaatiokykyä sekä laskevat kokonaiskustannuksia. Vastaamme asiakkaidemme kasvaneeseen joustavuusvaateeseen ”Työympäristö palveluna” -mallillamme, jonka kehittämistä olemme jatkaneet aktiivisesti. Kiinnostus palvelumallia kohtaan on ollut rohkaisevaa ja odotamme palvelumallin vaikuttavan liiketoimintamme kehittymiseen positiivisesti.”

Markkinatilanne

Sota Ukrainassa on tuonut markkinoille epävarmuutta ja aiheuttanut merkittäviä hinnankorotuksia ja saatavuushaasteita raaka-aineissa. Näiden lisäksi markkinatilanteeseen on negatiivisesti vaikuttanut inflaation kasvu ja korkojen nousu. Miten pitkään nämä negatiiviset tekijät tulevat vaikuttamaan yleiseen markkinatilanteeseen on vaikea arvioida.

TIEDOTUSTILAISUUS

Yhtiö ei järjestä tiedotustilaisuutta, mutta toimitusjohtaja Ville Taipale on tavoitettavissa puhelimitse perjantaina 11.8.2023 klo 12.00-14.00 välisenä aikana.

Martela Oyj
Hallitus

Ville Taipale
Toimitusjohtaja

Lisätiedot
Toimitusjohtaja Ville Taipale, puh +358 50 557 2611

Jakelu
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


www.martela.com

Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.

LiiteAttachments

2023_0811 Puolivuosikatsaus