Evli Oyj:n hallitus päätti perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän


EVLI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.9.2023 KLO 14.40 (EET/EEST)

Evli Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta valikoiduille konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa, tavoitteita ja yhtiön pitkän aikavälin etua sekä tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, joka alkaa 1.9.2023 ja päättyy 31.12.2026.

Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollista ansaita Evli Oyj:n B-sarjan osakkeita suoriutumisen perusteella. Järjestelmän ansaintakriteerit on sidottu yhtiön liikevoittoon (EBIT). Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan finanssialaa koskevan lainsäädännön mukaan viivästetysti siten, että palkkiot maksetaan osallistujille ansaintajakson päättymisen jälkeen noin kolmen vuoden kuluttua. Palkkioiden maksamista seuraa yhden vuoden mittainen odotusaika, jolloin avainhenkilö ei voi luovuttaa palkkiona maksettuja osakkeita.

Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden arvo vastaa yhteensä enintään 520 000 Evli Oyj:n B-sarjan osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Kohderyhmään kuuluu noin 30 avainhenkilöä sisältäen johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtajan. Johtoryhmän jäsenen ja toimitusjohtajan tulee omistaa 50 prosenttia toimitetuista osakkeista, kunnes henkilön kokonaisosakeomistus yhtiössä vastaa hänen vuotuista peruspalkkaansa palkkion maksua edeltävänä kalenterivuonna.

Mahdollinen palkkio maksetaan osittain Evli Oyj:n B-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja. Jos avainhenkilön työ- tai johtajasopimus päättyy ennen ansaintajaksoa seuraavan kahden vuoden työssäolovelvoitejakson päättymistä, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.


EVLI OYJ

Hallitus


Lisätietoja:
Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Oyj, p. +358 50 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com


Evli Oyj

Meille vauraus merkitsee keinoa edistää hyvää niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Autamme yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti, kokemukseemme, asiantuntemukseemme ja pohjoismaisiin arvoihin nojaten.

Olemme Pohjoismaiden paras rahastotalo1 ja Suomen johtava varainhoitaja2, joka palvelee niin instituutio-, yritys- kuin yksityisasiakkaita. Palveluihimme sisältyvät sijoitusrahastot, varainhoito- ja pääomamarkkinapalvelut, vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, yritysanalyysi, kannustinjärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi sekä yritysjärjestelypalvelut. Vastuullisuus on osa jokaista sijoituspäätöstämme, ja asiakkaamme arvostavat asiantuntijuuttamme vastuullisuuskysymyksissä. Evli on myös Suomen parhaaksi arvioitu varainhoitaja vastuullisessa sijoittamisessa3.

Evli-konsernissa työskentelee noin 300 ammattilaista, ja Evlin hallinnoitavana on noin 16,8 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 6/2023). Evli Oyj:n B-sarjan osakkeet on listattu Helsingin pörssiin.

1 Lipper Fund Awards 2023.
2 Morningstar Awards 2023 (c). Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Awarded to Evli for the Best Fund House in Finland. Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023. Kantar Prospera Private Banking 2019, 2020 Finland.
3 SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services Finland 2021, 2022. Kantar Prospera External Asset Management Finland 2023.


Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com