Festi hf.: Endurkaup vika 37

Kopavogi, ICELAND


Í 37. viku 2023 keypti Festi alls 85.995 eigin hluti fyrir 15.397.110 kr. eins og hér segir:

Vika Dagsetning Tímasetning viðskipta Keyptir hlutir Viðskiptaverð Kaupverð
37 11.sep 10:14:11 30.000 180 5.400.000
37 12.sep 14:47:42 30.000 179 5.370.000
37 15.sep 15:29:30 25.995 178 4.627.110
      85.995   15.397.110


Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Fyrir kaupin þá átti Festi 9.189.673 hluti eða 2,94% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 1.275.668 eigin hluti fyrir 242.662.037 kr. og á í dag 9.275.668 hluti sem samsvarar 2,97% af hlutafé félagsins.  Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 21. júlí 2023 í tilkynningu til Nasdaq OMX Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 3.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 1,12% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 600 milljónir króna að kaupverði.

Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, fjármálastjóri Festi hf. (mki@festi.is).