Kahtlustus Iru elektrijaama kahe töötaja suhtes


Täna pidas Politsei- ja Piirivalveameti majanduskuritegude büroo kinni kaks Enefit Greenile kuuluva Iru elektrijaama pikaajalist töötajat, kellele esitati kahtlustus riigihangete teostamise korra rikkumise eest (KarS § 300 lg 1). Töösuhe nimetatud töötajatega on lõpetamisel.

Menetlus sai alguse Enefit Green siseauditi osakonna algatatud sisejuurdlusest ja piisavate tõendite ilmnemisel anti asi üle Politsei- ja Piirivalveameti majanduskuritegude büroole.

Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisvaldkonna juht Innar Kaasik märgib, et ettevõttes kehtib nulltolerants väärtuste vastase ja ebaseadusliku käitumise osas. „Oleme ehitanud üles toimiva sisekontrollisüsteemi ja viime töötajate seas läbi perioodilisi koolitusi eetika ja pettuseriski teemades. Reageerime kõikidele vihjetele ja rakendame ennetavaid meetmeid rikkumiste avastamiseks. Seaduste ja meie ettevõtte sisekordade järgimine on iga meie töötaja kohus. Ausus ja läbipaistvus on üks meie prioriteetidest, kuidas me Enefit Greenis oma tööd teeme,“ rõhutas Kaasik.

Enefit Green tänab Politsei- ja Piirivalveametit operatiivse reageerimise ja koostöö eest. Iru jäätmeenergia elektrijaama töökorralduses teostatakse vajalikud muudatused ning jätkub igapäevane sujuv töö.

Rohkem infot ei ole käesoleval hetkel võimalik uurimise huvides avalikustada. Juhtumi uurimisega jätkab politsei.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2022. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2022. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1118 GWh elektrienergiat, 565 GWh soojusenergiat ja 154 tuhat tonni pelleteid.