Kahtlustus seoses pakkujapoolse väärkäitumisega Kelme 2 ja Kelme 3 hankemenetluses


Enefit Green AS-i siseauditi osakonna poolt Leedu tütarettevõttes Enefit Green UAB läbi viidud sisejuurdluse tulemusena esitati avaldus  Leedu Vabariigi Eriuurimisteenistuse Keskuurimisosakonnale (edaspidi STT). Avalduses viidati oletatavale väärkäitumisele ühe Poola ehitusettevõtte poolt, mis oli üks pakkujatest Kelme 2 ja Kelme 3 ehitustööde hankemenetluses. Avalduse esitamisele järgnevalt algatas STT 20. septembril 2023 Leedu Vabariigi kriminaalkoodeksi artikli 227 lõike 3 alusel (altkäemaksu pakkumine) kohtueelse uurimise.

5. oktoobril 2023 teatas STT Enefit Greenile, et on kinni pidanud ühe nimetatud Poola ehitusettevõtte esindajatest.

Enefit Green UAB ja Enefit Green AS tänavad STT-d koostöö eest.

Enefit Greeni arendusjuhi Andres Maasing: "Enefit Greenis kehtib nulltolerants igasuguse ebaeetilise ja petturliku käitumise suhtes, mis puudutab nii töötajaid kui ka partnerorganisatsioone. Kõik meie partnerid peavad järgima kõrgeid eetilisi standardeid ja järgima Enefit Greeni äripartnerite eetikakoodeksit. Kõiki väidetavaid korruptiivse käitumise süüdistusi hinnatakse ja uuritakse ilma erandeid tegemata ning väidetava rikkumise või ebaeetilise käitumise kahtluse või tuvastamise korral teatatakse neist asjaomastele asutustele."

Hetkel ei saa Enefit Green käimasoleva kohtueelse uurimise tõttu rohkem teavet avaldada.

  

Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2022. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2022. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1118 GWh elektrienergiat, 565 GWh soojusenergiat ja 154 tuhat tonni pelleteid.