Enefit Greeni tootmisandmed – september ja III kvartal 2023


Enefit Green tootis septembris 94,7 GWh elektrienergiat ehk 67,9% võrra rohkem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

Tootmistulemust mõjutas enim 54,6% kasv tuuleenergia toodangu mahus 72,5 GWh tasemele, mida toetas uute ehituses olevate ja käesoleval aastal valminud tuuleparkide toodangu maht 14,7 GWh (ca 57% tuuleenergia toodangu mahu kasvust). Tuuleenergia tootmist toetasid septembris ka mullusest paremad tuuleolud Eestis, kus keskmine tuulekiirus Enefit Greeni tuuleparkides ulatus 6,0 m/s võrrelduna 5,0 m/s eelmisel aastal. Leedu tuuleparkides oli tuulekiirus mullusega võrreldes samal 5,6 m/s tasemel.

Oluline oli septembri elektritoodangu mahu kasv võrreldes eelmise aastaga ka koostootmise (+127%) ja päikeseenergia (+153%) segmentides. Koostootmise valdkonnas oli peamiseks kasvuteguriks madal võrdlusbaas, mis tulenes Iru elektrijaama mullu septembris aset leidnud pikemast rikkelisest tootmisseisakust. Päikeseenergia segmendis andsid enamuse kasvust uued sellel aastal tootmist alustanud päikesepargid.

Kolmanda kvartali kokkuvõttes kasvas elektritoodang 37,0% võrra 259,1 GWh tasemele. Toodangu mahu kasvu mõjutas enim tuuleenergia toodangu kasv (+31,3% võrreldes eelmise aastaga), järgnesid päikeseenergia ja koostootmise segmendid. Sarnaselt eelmise kvartaliga andsid elektritoodangusse tugeva 53 GWh kogupanuse uued ehituses olevad ja kasutusele võetud tuule- ja päikesepargid (vastavalt +38,1 ja +14,9 GWh).

Enefit Greeni juhatuse liikme ja tootmisvaldkonna juhi Innar Kaasiku kommentaar: „Lõppenud kvartalis oli meil tõsiseid väljakutseid tuuleparkide töökindlusega ja seda eriti Leedus. Mitmes Eesti tuulepargis viisime läbi suured tuulikulabade hooldustööd ning vahetasime kahes tuulepargis käigukaste. Leedus Šilute tuulepargis tuli kõrvaldada oluline alajaama rike ja vahetada Mockiai tuulepargis plaaniliselt tuuliku pealaager. Hooldustööd olid selles kvartalis väga mahukad, kuid tõestasid, et meie tootmismeeskond koos partneritega suudab kiirelt ja tõhusalt lahendada mitmed samal ajal tekkivad töökindluse väljakutsed.“

Soojusenergia toodang oli septembris mullusega võrreldes üle kahe korra kõrgem 47 GWh tasemel, mille põhjuseks sarnaselt elektritoodanguga madal mullune võrdlusbaas. Kolmanda kvartali kokkuvõttes kujunes soojusenergia toodangu aastakasvuks 36,9% ja tootmismahuks 114,8 GWh.

Pelletitoodang kahanes septembris aastataguse perioodiga võrreldes 17,5% võrra 8,8 tuhande tonnini ning kolmanda kvartali kokkuvõttes 2,2% võrra 38,3 tuhande tonnini.


Elektrienergia kuutoodang riikide kaupa, GWh September 2023September 2022Muutus, %
Eesti59,828,1112,9%
Leedu27,923,717,3%
Läti2,02,9-31,1%
Poola3,41,793,9%
Soome1,80,0-
Kokku94,756,467,9%
    
Elektrienergia kuutoodang segmentide kaupa, GWh   
Tuul72,546,954,6%
sh. uued tuulepargid14,7--
Koostootmine14,76,5126,5%
Päike7,42,9152,8%
sh. uued päikesepargid4,1--
Muud0,10,018,7%
Kokku94,756,467,9%
    
Soojusenergia, GWh47,019,9136,1%
    
Pelletid, tuh t8,810,7-17,5%
    
Elektrienergia kvartalitoodang riikide kaupa, GWhIII kv 2023III kv 2022Muutus, %
Eesti151,4102,148,2%
Leedu86,969,125,8%
Läti8,211,0-25,6%
Poola10,66,954,0%
Soome2,0--
Kokku259,1189,237,0%
    
Elektrienergia kvartalitoodang segmentide kaupa, GWh   
Tuul195,9149,231,3%
sh. uued tuulepargid38,1--
Koostootmine37,028,430,3%
Päike26,011,4127,9%
sh. uued päikesepargid14,9--
Muud0,20,210,6%
Kokku259,1189,237,0%
    
Soojusenergia, GWh114,883,836,9%
    
Pelletid, tuh t38,339,2-2,2%


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2022. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2022. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1118 GWh elektrienergiat, 565 GWh soojusenergiat ja 154 tuhat tonni pelleteid.