Persbericht Biocartis Group NV: Vier abstracts, die uitstekende resultaten voor Idylla™ tonen, worden gepresenteerd op het European Society of Molecular Oncology (ESMO) congres


PERSBERICHT 20 oktober 2023, 7:00 CEST

Vier abstracts, die uitstekende resultaten voor Idylla™ tonen, worden gepresenteerd op het European Society of Molecular Oncology (ESMO) congres

Mechelen, België, 20 oktober 2023 - Biocartis Group NV (de 'Vennootschap' of 'Biocartis'), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek, kondigt aan dat vier studie abstracts over Idylla™ zijn geselecteerd voor posterpresentaties op het internationale ESMO (European Society of Molecular Oncology) congres, dat plaatsvindt tussen 20-24 oktober 2023 in Madrid (Spanje). De studies tonen uitstekende resultaten voor de Idylla™ GeneFusion Assay en Idylla™ EGFR Mutation Assay.

Drie studies tonen aan dat de Idylla™ GeneFusion en EGFR Mutation Assays snelle, gevoelige en specifieke methodes bieden voor het profileren van longstalen in de routinepraktijk.

  • De eerste studie1 testte prospectief longkankerstalen op het Idylla™ Platform als onderdeel van routinematige longprofilering2 op lokaal niveau en van meer dan 60 Britse ziekenhuizen. De onderzoekers testten meer dan 5.000 gevallen en toonden aan dat het Idylla™ GeneFusion Assay het verwachte percentage positiviteit en een lage uitvalgraad had. Bovendien maakte het Assay het mogelijk om testen uit te voeren in stalen die ongeschikt waren voor NGS vanwege de lage tumorbelasting.
  • Het tweede abstract3 presenteert de resultaten van een multicenteronderzoek dat werd uitgevoerd in een routinematige klinische2 setting waarbij 12 klinische centra van over heel Europa betrokken waren. Met hoge gevoeligheids- en specificiteitswaarden voor alle biomarkers, en in combinatie met een lage uitvalgraad en een snelle doorlooptijd (binnen 3 uur), concludeerden de onderzoekers dat de Idylla™ GeneFusion Assay technologie is opgedoken als een zeer relevante en tijdsefficiënte screeningsinstrument vooraf voor FFPE stalen.
  • Het derde abstract4 presenteert de resultaten van het ORIGEN-onderzoek, een multicenter onderzoek naar de prevalentie van EGFR genmutaties bij patiënten met vroeg-stadium resectabele niet-kleincellige longkanker in Spanje (in samenwerking met AstraZeneca Spanje). De onderzoekers toonden een 15% frequentie van EGFR mutaties aan, met als meest voorkomende exon 19 deleties en de aanwezigheid van de L858R mutatie, wat in lijn staat met andere gegevens die in Spanje zijn gerapporteerd in gevorderd NSCLC. Deze resultaten versterken het belang van het uitvoeren van EGFR testen in NSCLC in een vroeg stadium om de meest geschikte behandelopties te voorspellen.

Het vierde abstract5 beschrijft een onderzoeksproject dat de haalbaarheid van het Idylla™ GeneFusion Assay voor de detectie van RET fusies in papillaire schildklierkanker (PTC) wil onderzoeken.

Roger Moody, Chief Executive Officer van Biocartis, licht toe: "Ik ben er trots op dat onafhankelijke onderzoekers de uitstekende prestaties van onze producten bevestigen, en vooral op de studies over het Idylla™ GeneFusion Assay, die aantonen dat dit Assay nuttig kan zijn voor verschillende kankerindicaties. De bevestiging van de lage uitvalgraad van onze producten in combinatie met hun snelle tijd tot resultaat, zijn een bevestiging van de voordelen van ons Idylla™ Platform in vergelijking met andere technologieën zoals NGS."

De vier abstracts over Idylla™ die geselecteerd zijn voor ESMO, kunnen hier gedownload worden.

--- EINDE ---

Meer informatie:

Investor Relations Biocartis
e-mail        ir@biocartis.com

Over Biocartis

Met zijn revolutionair en gepatenteerd Idylla™ Platform wil Biocartis (Euronext Brussels: BCART) gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk maken voor patiënten over de hele wereld door universele toegang tot moleculaire testen en door moleculaire testen bruikbaar, handig, snel en geschikt voor elk labo te maken. Het Idylla™ Platform is een volledig geautomatiseerd sample-to-result, real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) gebaseerd systeem ontworpen om in-house toegang te bieden tot accurate moleculaire informatie in een minimum van tijd voor snellere, geïnformeerde behandelingsbeslissingen. Idylla™'s voortdurend uitbreidende menu van moleculaire diagnostische testen richt zich op belangrijke onvervulde klinische behoeften, met een focus op oncologie. Dit is wereldwijd het snelst groeiende segment van de markt voor moleculaire diagnostiek. Vandaag biedt Biocartis testen aan voor melanoom, colorectale kanker, longkanker, borstkanker en leverkanker, alsook sepsis. Ga voor meer informatie naar www.biocartis.com of volg Biocartis op X (Twitter), Facebook of LinkedIn.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde handelsmerken in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. Het Biocartis en Idylla™ handelsmerk en logo zijn gebruikte handelsmerken die eigendom zijn van Biocartis. Raadpleeg de productetikettering voor het toepasselijke beoogde gebruik van elk afzonderlijk Biocartis-product.
Dit persbericht is niet bestemd voor verspreiding, direct of indirect, in enig rechtsgebied waar dit onwettig zou zijn. Personen die dit persbericht lezen, dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige schending van dergelijke beperkingen door enig persoon. Dit persbericht vormt geen aanbieding of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in enig rechtsgebied. Er mogen geen effecten van Biocartis worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission of een vrijstelling van registratie onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen verklaringen en waarborgen worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de billijkheid van zulke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit specifiek vereist is bij wet of regelgeving. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van zulke personen hun kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatig vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.


1 First study. 1307P - The Biocartis Idylla GeneFusion Assay (RUO) for lung cancer testing: The experience of testing over 5000 tumours in routine practice. Presentation Number: 1307P. Speakers: Lee Robertson (Birmingham, United Kingdom). Onsite Poster display date: Saturday, 21 October 2023.
2 Biocartis NV kan A0120/6 Idylla™ GeneFusion Panel leveren, een CE-gemarkeerd product volgens de IVD richtlijn 98/79/CE.
3 Second study. 1430P - Excellent performance of a fast and fully-automated RNA based genefusion assay conducted on a large fusion positive non-small cell lung cancer cohort within a multicenter study. Presentation Number: 1430P. Speakers: Arndt Hartmann (Erlangen, Germany). Onsite Poster display date: Monday, 23 October 2023.
4 Third study. 1278P - ORIGEN: Multicenter study on the prevalence of EGFR gene mutations in patients with early-stage resectable non-small cell lung cancer in Spain. Presentation Number: 1278P. Speakers: Ernest Nadal (L'Hospitalet de Llobregat, Spain). Onsite Poster display date: Saturday, 21 October 2023.
5 Fourth study. 2223P - Next-generation sequencing enables identification of RET rearrangements in papillary thyroid cancer. Presentation Number: 2223P. Speakers: Sergi Clavé (Barcelona, Spain). Onsite Poster display date: Sunday, 22 October 2023.