Talenom Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2023: Talenomin kasvu jäi tavoitteesta, mutta jatkui vahvana. Kannattavuuden parannustoimet etenivät.


Talenom Oyj, pörssitiedote 20.10.2023 kello 9.00

Talenom Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2023: Talenomin kasvu jäi tavoitteesta, mutta jatkui vahvana. Kannattavuuden parannustoimet etenivät.

Tammi–syyskuun 2023 yhteenveto

 • Liikevaihto 92,0 (75,8) milj. euroa, kasvu 21,4 (24,1) %
 • Käyttökate 24,9 (25,4) milj. euroa, 27,0 (33,6) % liikevaihdosta
 • Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)* 9,5 (13,1) milj. euroa, 10,3 (17,2) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) 6,4 (13,1) milj. euroa, 6,9 (17,2) % liikevaihdosta
 • Nettotulos 2,5 (10,0) milj. euroa
 • Osakekohtainen tulos 0,06 (0,23) euroa

Heinä–syyskuun 2023 yhteenveto

 • Liikevaihto 28,3 (23,6) milj. euroa, kasvu 20,0 (21,7) %
 • Käyttökate 7,6 (7,3) milj. euroa, 27,0 (30,8) % liikevaihdosta
 • Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)* 2,4 (3,1) milj. euroa, 8,4 (13,0) % liikevaihdosta
 • Liiketulos (EBIT) -0,8 (3,1) milj. euroa, -2,7 (13,0) % liikevaihdosta
 • Nettotulos -1,7 (2,2) milj. euroa
 • Osakekohtainen tulos -0,04 (0,05) euroa

Avainluvut

Konserni1–9/20231–9/2022Muutos, %7–9/20237–9/2022Muutos, %
Liikevaihto, 1 000 euroa92 01275 76321,4 %28 29223 57520,0 %
Liikevaihdon kasvu, %21,4 %24,1 % 20,0 %21,7 % 
Käyttökate, 1 000 euroa24 85525 427-2,3 %7 6277 2724,9 %
Käyttökate liikevaihdosta, %27,0 %33,6 % 27,0 %30,8 % 
Liikevoitto, 1 000 euroa6 35013 067-51,4 %-7723 074-125,1 %
Liikevoitto liikevaihdosta, %6,9 %17,2 % -2,7 %13,0 % 
Vertailukelpoinen liikevoitto,
1000 euroa *)
9 50913 067-27,2 %2 3873 074-22,4 %
Vertailukelpoinen liikevoitto liikevaihdosta, %10,3 %17,2 % 8,4 %13,0 % 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %
(rullaava 12 kk)
6,8 %14,8 % 6,8 %14,8 % 
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa71 36851 22539,3 %71 36851 22539,3 %
Nettovelkaantumisaste, %130,1 %96,0 % 130,1 %96,0 % 
Omavaraisuusaste, %31,6 %35,9 % 31,6 %35,9 % 
Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa30 88831 919-3,2 %6 04016 481-63,4 %
Likvidit varat, 1 000 euroa14 89517 755-16,1 %14 89517 755-16,1 %
Osakekohtainen tulos, euroa0,060,23-75,1 %-0,040,05-176,2 %
Osakkeiden lukumäärän painotettu
keskiarvo kauden aikana
45 096 41144 242 8881,9 %45 279 66544 242 8882,3 %
Nettotulos, 1 000 euroa2 5309 964-74,6 %-1 6892 165-178,0 %

*) Liikevoitto ilman ohjelmistojen arvonalentumisia

Ohjeistus vuodelle 2023 (päivitetty 12.10.2023)

Talenom arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan noin 120–125 miljoonaa euroa, käyttökatteen noin 30–34 miljoonaa euroa, vertailukelpoisen liikevoiton ilman ohjelmistojen alaskirjauksia noin 10–13 miljoonaa euroa ja liikevoiton noin 7–10 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala

Euroopan tilitoimistomarkkinan digitalisaatio etenee lähivuosina voimakkaasti muun muassa Euroopan verkkolaskudirektiivin pakottavan lainsäädännön vuoksi. Olemme määrätietoisesti kehittäneet ohjelmistoalustaamme vastaamaan digitalisaation tuomaan toimintaympäristön muutokseen. Uskomme digitalisaatiokehityksen mahdollistavan nopeamman orgaanisen kasvun. Strateginen painotuksemme kansainväliseen kasvuun on heikentänyt suunnitellusti suhteellista kannattavuuttamme lyhyellä aikavälillä yhdessä heikon suhdanteen kanssa. Voimakkaan yrityskauppavetoisen kasvuvaiheen jälkeen keskitymme toistaiseksi kannattavuuden parantamiseen ja yhä enemmän orgaaniseen kasvuun.

Tammi-syyskuun aikana edistimme strategisia painopistealueitamme määrätietoisesti:

 1. Digitaalinen myynti eteni yhtenäistetyn brändin ja tuotteistuksen, uusien nettisivujen ja ostettavamman tuotteistuksen avulla. Digitaalisen ostamisen polkua on yksinkertaistettu. Toimet alkavat näkyä korkeampina asiakasmäärinä.
 2. Pankkipalveluiden jakelussa edistyttiin ja Talenom Tilien jakelu on lähtenyt hyvin liikkeelle. Kokonaisvaltaiselle ratkaisulle, joka pitää sisällään pankkitilin, ohjelmiston ja tilitoimistopalvelun, on selkeästi kysyntää etenkin pienyrityssegmentissä, mihin Talenom One -tuote on kehitetty.
 3. Ruotsissa oman alustan käyttöönottoa on lähdetty laajentamaan vaiheittain toimisto kerrallaan sen jälkeen, kun saimme kaikki kriittiset ominaisuudet valmiiksi. Aloitimme alustan myynnin myös uusasiakashankinnassa. Suomen kokemuksiin pohjautuen Talenomin prosessien ja alustan käyttöönotto mahdollistaa rutiinityöajan tiputtamisen jopa neljännekseen nykyisestä. Asiakaskohtainen työajansäästö siirrettyjen asiakkaiden osalta on ollut merkittävä.

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 21,4 (24,1) prosenttia 92,0 (75,8) miljoonaan euroon. Kasvu perustui useisiin yritysostoihin Ruotsissa ja Espanjassa sekä orgaaniseen kasvuun Suomessa. Liikevaihto jäi tavoitellusta tasosta Suomen ja Ruotsin yleisen talouden hiipumisen heijastevaikutusten ja heikon Ruotsin kruunun kurssin vuoksi. Heikko suhdanne johti asiakaskohtaisen laskutuksen pienenemiseen asiakkaiden liiketoimintojen supistuessa.

Konsernin käyttökate oli tammi-syyskuussa 24,9 (25,4) miljoona euroa, minkä johdosta liiketoiminnan kassavirta jatkui vahvana. Käyttökateprosentti oli 27,0 (33,6). Suhteellista kannattavuutta painoi talouden hiipumisen lisäksi suunnitellusti tekemämme etupainotteiset panostukset kasvuun, palkkainflaatio, Espanjasta viime vuonna hankittu järjestelmäalusta sekä yritysostoista johtuvat integraatio- ja muut kertaluontoiset kulut.

Vertailukelpoinen liikevoitto ilman ohjelmistojen alaskirjauksia oli 9,5 (13,1) miljoona euroa eli 10,3 (17,2) prosenttia liikevaihdosta. Olemme uudistaneet ohjelmistoalustamme arkkitehtuuria voidaksemme laajentaa sen käyttöä uusissa maissa. Tämän seurauksena vanhoja Suomessa käytettäviä ohjelmistoja poistetaan käytöstä, ja teimme kolmannella vuosineljänneksellä noin 3,2 miljoonan euron kertaluonteisen alaskirjauksen ohjelmistoinvestoinneista. Tämän jälkeen liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa. Aloitimme kevään aikana koko konsernia koskevat kannattavuuden parannustoimet. Toimien vaikutus on nähtävissä vertailukaudesta parantuneena euromääräisenä käyttökatteena kolmannella vuosineljänneksellä. Tehdyt parannukset luovat hyvän kannattavuuspohjan ensi vuodelle samalla ylläpitäen strategian mukaiset kasvun edellytykset. Yhtiön liiketoiminta on edelleen toimialaan nähden erittäin kannattavaa.

Laskimme ohjeistusta aiemmin tässä kuussa ennakoitua hitaamman kasvun seurauksena. Katsomme kuitenkin positiivisesti tulevaisuuteen ja arvioimme Euroopan tilitoimistomarkkinan digitalisaatiokehityksen luovan hyviä kasvuedellytyksiä.

Konsernin taloudellinen kehitys tammi-syyskuu 2023

Liikevaihto kasvoi 21,4 % ja oli 92,0 (75,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvusta noin kaksi kolmasosaa tuli yrityskauppojen vaikutuksesta etenkin Ruotsissa ja Espanjassa ja noin kolmasosa orgaanisesti aktiivisen myynnin ja lisäarvopalvelujen myynnin kautta Suomessa.

Henkilöstökulut olivat 53,4 (39,8) miljoonaa euroa eli 58,0 (52,6) % liikevaihdosta. Muut kulut olivat materiaalit ja palvelut mukaan lukien 14,1 (11,1) miljoonaa euroa eli 15,4 (14,6) % liikevaihdosta.

Käyttökate laski -2,3 % ja oli 24,9 (25,4) miljoonaa euroa eli 27,0 (33,6) % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto laski -27,2 % ja oli 9,5 (13,1) miljoonaa euroa eli 10,3 (17,2) % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto ei sisällä 3,2 miljoonan euron kertaluonteista ohjelmistoihin liittyvää alaskirjausta. Kannattavuutta painoivat etupainotteiset panostukset kasvuun, palkkainflaatio, Espanjasta vuonna 2022 hankittu järjestelmäalusta, sekä yritysostoista johtuvat integraatio- ja muut kertaluontoiset kulut. Liikevoitto laski -51,4 % ja oli 6,4 (13,1) miljoonaa euroa eli 6,9 (17,2) % liikevaihdosta. Nettotulos laski -74,6 % ja oli 2,5 (10,0) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut nousivat 2,6 (0,5) miljoonaan euroon.

Talenom sopi elokuussa Danske Bank Suomen sivuliike A/S:n kanssa kymmenen miljoonan euron vakuudellisesta lainasta, jonka laina-aika on kolme vuotta ja laina-aikaa on mahdollista jatkaa kaksi kertaa yhdellä vuodella kerrallaan maksimissaan 30.9.2028 saakka. Samassa yhteydessä sovittiin aikaisempien 60 miljoonan euron lainojen laina-ajan jatkamisesta siten, että kaikkien lainojen takaisinmaksupäivä on 30.9.2026 ja laina-aikaa on mahdollista jatkaa kaksi kertaa yhdellä vuodella kerrallaan maksimissaan 30.9.2028 saakka. Yhtiö sopi myös 20 miljoonan euron rahoituslimiitistä, josta nostettiin syyskuussa viiden miljoonan euron laina, joka erääntyy 30.9.2024.

Konsernin taloudellinen kehitys heinä-syyskuu 2023

Liikevaihto kasvoi 20,0 % ja oli 28,3 (23,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvusta noin kaksi kolmasosaa tuli yrityskauppojen vaikutuksesta etenkin Ruotsissa ja Espanjassa ja kolmasosa orgaanisesti aktiivisen myynnin ja lisäarvopalvelujen myynnin kautta lähinnä Suomessa.

Käyttökate kasvoi 4,9 % ja oli 7,6 (7,3) miljoonaa euroa eli 27,0 (30,8) % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto laski -22,4 % ja oli 2,4 (3,1) miljoonaa euroa eli 8,4 (13,0) % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto ei sisällä 3,2 miljoonan euron kertaluonteista ohjelmistoihin liittyvää alaskirjausta. Liiketulos laski -125,1 % ja oli -0,8 (3,1) miljoonaa euroa eli -2,7 (13,0) % liikevaihdosta. Kannattavuutta painoivat etupainotteiset panostukset kasvuun, palkkainflaatio, Espanjasta vuonna 2022 hankittu järjestelmäalusta, sekä yritysostoista johtuvat integraatio- ja muut kertaluontoiset kulut. Nettotulos laski -178,0 % ja oli -1,7 (2,2) miljoonaa euroa.

Maakohtainen taloudellinen kehitys

Suomi

 1–9/20231–9/2022Muutos7–9/20237–9/2022Muutos
Liikevaihto, 1 000 euroa66 97161 1909,4 %20 26218 8217,7 %
Liikevaihdon kasvu, %9,4 %15,1 % 7,7 %12,3 % 
Käyttökate, 1000 euroa24 38723 8032,5 %7 7657 01710,7 %
Käyttökate liikevaihdosta, %36,4 %38,9 % 38,3 %37,3 % 
Poistot ja arvonalentumiset, 1000 eur-15 958-11 04244,5 %-7 429-3 73499,0 %
Liikevoitto, 1 000 euroa8 42912 762-33,9 %3363 284-89,8 %
Liikevoitto liikevaihdosta, %12,6 %20,9 % 1,7 %17,4 % 
Vertailukelpoinen liikevoitto, 1 000 euroa *)11 58812 762-9,2 %3 4953 2846,4 %
Vertailukelpoinen liikevoitto liikevaihdosta, %17,3 %20,9 % 17,2 %17,4 % 

*) Liikevoitto ilman ohjelmistojen arvonalentumisia

Tammi-syyskuu 2023

Liikevaihto kasvoi 9,4 % ja oli 67,0 (61,2) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu syntyi orgaanisesti, ja sen taustalla olivat aktiivinen myynti ja lisäarvopalvelujen myynti. Yleinen taloudellinen hidastuminen heikensi kasvua, vaikka uusasiakashankinta säilyi hyvällä tasolla.

Käyttökate oli 24,4 (23,8) miljoonaa euroa, ja käyttökateprosentti oli 36,4 (38,9). Rekrytoinneissa varauduttiin voimakkaampaan kasvuun, mikä yhdessä odotettua heikomman liikevaihdon kanssa on painanut suhteellista kannattavuutta. Talenom aloitti keväällä merkittävät kannattavuuden parannustoimenpiteet Suomen liiketoiminnoissa.

Heinä-syyskuu 2023

Liikevaihto kasvoi 7,7 % ja oli 20,3 (18,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvun taustalla olivat aktiivinen myynti ja lisäarvopalvelujen myynti. Yleinen talouden kehitys heijastui negatiivisesti kasvuun. Talouden yleinen hiipuminen johti asiakaskohtaisten volyymiperusteisten laskutusten pienenemiseen asiakkaiden liiketoimintojen supistuessa sekä yritystoiminnan lopettamisien lisääntymisiin, ja niiden vaikutus alkoi näkyä yhä voimakkaammin kolmannella vuosineljänneksellä. Tehdyt hinnantarkistukset inflaation aiheuttamaa kustannusnousua vastaan liudentuivat huomattavasti yleisten talouden heijastevaikutusten vuoksi.

Käyttökate nousi parannustoimien myötä hieman, ja kannattavuuden odotetaan parantuvan edelleen toimien edetessä. Suhteellinen kannattavuus parani hieman käyttökatteella mitattuna ja pysyi ennallaan vertailukelpoisella liikevoitolla mitattuna. Suhteellista kannattavuutta heikensivät nousseet kustannukset ja ennakoitua heikompi kasvu.

Ruotsi

 1–9/20231–9/2022Muutos7–9/20237–9/2022Muutos
Liikevaihto, 1 000 euroa19 54513 60543,7 %5 5194 30728,1 %
Liikevaihdon kasvu, %43,7 %75,5 % 28,1 %75,4 % 
Käyttökate, 1000 euroa1 2921 534-15,8 %-48240-120,1 %
Käyttökate liikevaihdosta, %6,6 %11,3 % -0,9 %5,6 % 
Poistot ja arvonalentumiset, 1000 eur-1 874-123951,2 %-685-43457,8 %
Liikevoitto, 1 000 euroa-582294-297,8 %-733-195-276,6 %
Liikevoitto liikevaihdosta, %-3,0 %2,2 % -13,3 %-4,5 % 


Tammi-syyskuu 2023

Liikevaihto kasvoi 43,7 % ja oli 19,5 (13,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu syntyi pääosin yritysostoista. Heikko Ruotsin kruunun valuuttakurssi vaikutti negatiivisesti euromääräisen liikevaihdon kehitykseen.

Suhteellinen käyttökate oli 6,6 (11,3) % ja liikevoitto -3,0 (2,2) % liikevaihdosta. Ruotsin kasvua ja kannattavuutta heikensivät yleisen talouden hiipumisen heijastevaikutukset. Rekrytoinneissa varauduttiin voimakkaampaan kasvuun, mikä yhdessä odotettua heikomman liikevaihdon kanssa on painanut suhteellista kannattavuutta. Nousseet luottotappiovaraukset ja kertaluontoiset erät nostivat kustannuksia yhteensä 0,6 miljoonaa eroa. Lisäksi kannattavuutta painaa edelleen suunnitellusti kiihtyvä integraatiotyö ja uuden alustan käyttöönotto sekä näiden toimien vaatima resursointi. Talenom hidastaa Ruotsissa kovan kasvuvaiheen jälkeen määräajaksi yrityskauppojen toteuttamista, ja keskittyy parantamaan tehokkuutta ja kannattavuutta ottamalla taloudelliset hyödyt yhtenäisistä toimintatavoista sekä alustasta. Lisäksi heikko Ruotsin kruunun valuuttakurssi vaikutti negatiivisesti euromääräisen käyttökatteen kehitykseen.

Heinä-syyskuu 2023

Liikevaihto kasvoi 28,1 % ja oli 5,5 (4,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu syntyi pääosin yritysostoista. Kasvua hidastivat yleiset talouden hidastumisen heijastevaikutukset. Lisäksi edelleen heikentynyt Ruotsin kruunun valuuttakurssi vaikutti negatiivisesti euromääräisen liikevaihdon kehitykseen.

Suhteellinen kannattavuus heikkeni. Käyttökateprosentti oli -0,9 (5,6) ja liikevoittoprosentti -13,3 (-4,5). Ruotsin kannattavuutta painoi edelleen suunnitellusti kiihtyvä integraatiotyö ja alustan käyttöönotto sekä näiden toimien vaatima resursointi. Nousseet luottotappiovaraukset nostivat kustannuksia yhteensä 0,1 miljoonaa eroa. Lisäksi heikko Ruotsin kruunun valuuttakurssi vaikutti negatiivisesti euromääräisen käyttökatteen kehitykseen.

Muut maat

 1–9/20231–9/2022Muutos7–9/20237–9/2022Muutos
Liikevaihto, 1 000 euroa5 496969467,1 %2 511447462,0 %
Liikevaihdon kasvu, %467,1 %546,4 %  462,0 %198,1 % 
Käyttökate, 1000 euroa-794-100-693,7 %-9015-689,5 %
Käyttökate liikevaihdosta, %-14,4 %-10,3 % -3,6 %3,4 % 
Poistot ja arvonalentumiset, 1000 eur-673-79.0754,4 %-285-30857,4 %
Liikevoitto, 1 000 euroa-1 467-179.0-720,5 %-375-15-2467,8 %
Liikevoitto liikevaihdosta, %-26,7 %-18,5 % -14,9 %-3,3 % 


Tammi-syyskuu 2023

Liikevaihto kasvoi 467,1 % ja oli 5,5 (1,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu syntyi pääosin yritysostoista.

Liiketoiminta oli tappiollista. Espanjan tilitoimistoliiketoiminta on käyttökatteella mitattuna kannattavaa, mutta kannattavuutta rasittaa tukitoimintojen suhteellinen osuus. Espanjan liiketoiminnan kannattavuutta rasittaa myös syksyllä 2022 hankittu alustaliiketoiminta, jolla pyritään vastaamaan EU:n verkkolaskutusdirektiivin käyttöönoton tuomaan kasvumahdollisuuteen. Talenom on hyödyntänyt kokemustaan Ruotsiin etabloitumisesta ja vahvistanut etupainotteisesti resursseja johtamiseen sekä samalla yksinkertaistanut ja nopeuttanut integraatioprosesseja. Lisäksi tuotetarjoamaa on yhdenmukaistettu vahvistamaan kasvua ja aloitettu robotiikkahankkeet tehostamaan prosesseja. Talenom odottaa Espanjan liiketoimintojen parantavan selvästi suhteellista kannattavuuttaan liiketoiminnan volyymin nousun ja Talenomin tehokkaiden prosessien käyttöönoton myötä. Vuoden aikana tehtyjen yrityskauppojen myötä volyymin ja tukitoimintojen tasapainoa on onnistuttu parantamaan. Jakson lopussa tehdyt ja tulevat yrityskaupat tukevat kannattavuuden kehitystä. Italiassa jatkamme markkinan ja toimintaympäristön oppimista toteutetun yritysoston avulla.

Heinä-syyskuu 2023

Liikevaihto kasvoi 462,0 % ja oli 2,5 (0,4) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu syntyi pääosin yritysostoista.

Liiketoiminta oli tappiollista. Espanjan tilitoimistoliiketoiminta on käyttökatteella mitattuna kannattavaa, mutta kannattavuutta rasittaa tukitoimintojen suhteellinen osuus sekä Espanjassa hankittu alustaliiketoiminta. Liiketoiminnan skaalautuessa kolmannella vuosineljänneksellä kannattavuus on kohentunut käyttökatteella mitattuna edellisiin vuosineljänniksiin verrattuna.

Kohdistamattomat erät

Kohdistamattomat erät pitävät sisällään yrityskauppojen lisäkauppasummien tuloutukset ja kulukirjaukset.

 1–9/20231–9/2022Muutos7–9/20237–9/2022Muutos
Liikevaihto, 1 000 euroa      
Liikevaihdon kasvu, %      
Käyttökate, 1000 euroa-30190    
Käyttökate liikevaihdosta, %      
Poistot ja arvonalentumiset, 1000 eur      
Liikevoitto, 1 000 euroa-30190    
Liikevoitto liikevaihdosta, %      


Investoinnit ja katsauskauden liiketoimintojen hankinnat

Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 30,9 (31,9) miljoonaa euroa.

Investoinnit1.1. −30.9.20231.1.−30.9.2022Muutos
Uudet asiakassopimukset, 1000 euroa2 2982 422-124
Ohjelmistot ja digitaaliset palvelut, 1000 euroa10 6008 4342 167
Yrityskaupat Suomessa, 1000 euroa *)0857-857
Yrityskaupat ulkomailla, 1000 euroa **)15 57719 623-4 046
Muut investoinnit2 4125831 829
Nettoinvestoinnit yhteensä, 1 000 euroa30 88831 919-1 031

*) sisältää arvion mukaan kirjattuja lisäkauppahintoja 0 teur (116 teur)
**) sisältää arvion mukaan kirjattuja lisäkauppahintoja 3 059 teur (5 183 teur)

Osakekaupat tammi-syyskuussa:

 • MTE Göteborg Ab, Ruotsi
 • R2 Redovisning Ab, Ruotsi
 • BKF Asesores S.l., Espanja
 • Easycount Ab, Ruotsi
 • Bv Coruña Asesoría De Empresas S.l., Espanja
 • Consultoria Granadina S.l. ja Grupo CG Consultores 2012 S.l, Espanja
 • LR Redovisning i Strängnäs Ab, Ruotsi
 • Aditio Gestion S.l., Espanja
 • Advisoria Advocats I Economistes S.l.p., Espanja
 • Acega Asesores S.l.u., Espanja
 • VM Redovisning Ab, Ruotsi

Liiketoimintakaupat tammi-syyskuussa:

 • Studio Gavazzi, Italia

Katsauskaudella hankittujen ostokohteiden kauppahinnat, liikevaihdot ja liikevoitot:

1 000 euroaOsakekaupatLiiketoimintakaupat
Kauppahinnat yhteensä11 372270
Ehdollinen vastike korkeintaan3 798170
Liikevaihdot ed. 12 kk ostohetkellä yhteensä10 422553
Liikevoitot ed. 12 kk ostohetkellä yhteensä2 3660


Yrityskaupoissa osa kauppahinnasta maksettiin suunnatuissa anneissa merkittävillä Talenom Oyj:n uusilla osakkeilla. Yrityskauppoihin liittyneissä suunnatuissa osakeanneissa merkittiin katsauskauden aikana yhteensä 386 638 osaketta.

Katsauskauden jälkeiset liiketoimintojen hankinnat

Osakekaupat katsauskauden jälkeen:

 • Sant Cugat Consulting S.l., Espanja
 • Gesgal Asesores S.l., Espanja

Katsauskauden jälkeen hankittujen ostokohteiden kauppahinnat, liikevaihdot ja liikevoitot:1 000 euroa
OsakekaupatLiiketoimintakaupat
Kauppahinnat yhteensä2 0150
Ehdollinen vastike korkeintaan1000
Liikevaihdot ed. 12kk ostohetkellä, yhteensä1 7900
Liikevoitot ed, 12kk ostohetkellä, yhteensä3650


Tulosjulkistustilaisuus

Talenom kertoo Q3-tuloksestaan tarkemmin tänään 20.10.2023 klo 10 alkavassa tilaisuudessa suomeksi ja klo 11 englanniksi.

Suomenkielistä webcastia voi seurata klo 10.00 osoitteessa: https://talenom.videosync.fi/q3-2023
Englanninkielistä webcastia voi seurata klo 11.00 osoitteessa: https://talenom.videosync.fi/business-review-q3-2023

Talenom Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Otto-Pekka Huhtala
toimitusjohtaja, Talenom Oyj
040 703 8554
otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom lyhyesti
Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 17 % vuosina 2005–2022. Talenomin liikevaihto oli noin 102 miljoonaa euroa vuonna 2022, ja yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa reilu 1 300 työntekijää Suomessa, Ruotsissa, Espanjassa ja Italiassa. Talenomin osake on listattu Nasdaq Helsingin päämarkkinalla. Lue lisää: investors.talenom.com/fi

LiiteAttachments

Talenom liiketoimintakatsaus Q3 2023