Valoe Oyj:n ja Winancen väliseen rahoitusjärjestelyyn liittyvä vaihtovelkakirjalainojen vaihtaminen osakkeiksi


Valoe Oyj                        Pörssitiedote 24.10.2023 klo 16.30

Valoe Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on 10.2.2023 julkistetun Yhtiön ja Winancen välisen rahoitusjärjestelyn (”Rahoitusjärjestely”) ehtojen mukaisesti päättänyt hyväksyä Winancen pyynnön konvertoida 40.000 euron vaihtovelkakirjalainaosuus yhtiön osakkeiksi merkintähinnalla 0,007 euroa per osake. Vaihto toteutetaan siirtämällä Winancelle yhteensä 5.714.285 kappaletta Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Siirron jälkeen Yhtiön hallussa on yhteensä 48.898.881 kappaletta Yhtiön omia osakkeita.

Mikkelissä 24. päivänä lokakuuta 2023

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

        

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.