Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2023: Käyttökate parantui edellisestä vuosineljänneksestä, näkymät ennallaan


Suominen Oyj Osavuosikatsaus 27.10.2023 klo 9.30

Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2023:

Käyttökate parantui edellisestä vuosineljänneksestä, näkymät ennallaan

AVAINLUKUJA

 7-9/7-9/1-9/1-9/1-12/
 20232022202320222022
Liikevaihto, milj. euroa106,4131,9335,9360,2493,3
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa5,25,110,510,315,3
Vertailukelpoinen käyttökate, %4,93,93,12,93,1
Käyttökate, milj. euroa5,25,15,910,314,3
Käyttökate, %4,93,91,82,92,9
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa0,70,2-3,4-4,0-4,2
Vertailukelpoinen liikevoitto, %0,60,2-1,0-1,1-0,8
Liikevoitto, milj. euroa0,60,2-8,2-4,0-9,0
Liikevoitto, %0,60,2-2,4-1,1-1,8
Raportointikauden voitto, milj. euroa0,8-0,4-11,4-5,1-13,9
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa8,0-10,817,6-1,614,0
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,14-0,190,31-0,030,24
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa0,01-0,01-0,20-0,09-0,24
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-6,70,0-4,2
Velkaantumisaste (gearing), %40,139,937,4

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Heinä–syyskuu 2023 lyhyesti:

- Liikevaihto heikkeni 19 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta ja oli 106,4 milj. euroa (131,9)
- Vertailukelpoinen käyttökate parani hieman ja oli 5,2 milj. euroa (5,1)
- Liiketoiminnan rahavirta parani 8,0 milj. euroon (-10,8)

Tammi–syyskuu 2023 lyhyesti:

- Liikevaihto laski 7 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta ja oli 335,9 milj. euroa (360,2)
- Vertailukelpoinen käyttökate parani hieman ja oli 10,5 milj. euroa (10,3)
- Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 17,6 milj. euroa (-1,6)

Näkymät vuodelle 2023 muuttumattomat

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2023 nousee vuodesta 2022. Vuonna 2022 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 15,3 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Tommi Björnman:

“Näimme kolmannella neljänneksellä merkkejä kannattavuuden paranemisesta. Vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate parani hieman ja oli 5,2 milj. euroa (5,1), joka on korkein käyttökate sitten vuoden 2021 viimeisen neljänneksen. Käyttökatteen paraneminen johtui pääasiassa paremmista myyntikatteista.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli 106,4 milj. euroa (131,9). Myyntihinnat laskivat seuraten alhaisempia raaka-ainehintoja. Myyntimäärät laskivat johtuen Mozzaten tehtaan sulkemisesta Italiassa toisella vuosineljännellä. Valuuttojen vaikutus liikevaihtoon oli -5,2 milj. euroa.

Kaupallisen osaamisen ja toiminnan tehokkuuden parannukset etenevät suunnitelmien mukaan ja ovat vähitellen alkaneet vaikuttaa tuloksen parantumiseen. Jatkamme järjestelmällisesti suorituksemme parantamiseen tähtäävän suunnitelman toteuttamista.

Vuosineljänneksen aikana meille myönnettiin toisen kerran peräkkäin hopeatason luokitus EcoVadis-vastuullisuusarvioinnista. Paransimme arvosanaamme viidellä pisteellä ja tulos nostaa meidät parhaan 5 %:n joukkoon EcoVadisin arvioiman muita tekstiilejä valmistavan teollisuudenalan kategoriassa.

Vahva innovaatiokyvykkyytemme sekä valmiutemme vastata markkinoiden tarpeisiin näkyy uusien tuotteiden osuudessa liikevaihdostamme. Osuuden taso säilyi hyvänä ja oli yli 35 % kolmannella neljänneksellä.

Sisäisten tehostamistoimenpiteidemme lisäksi jatkamme innovatiivisen portfoliomme hyödyntämistä palvellaksemme asiakkaitamme ja tuottaaksemme lisäarvoa, jotta voimme parantaa kannattavuuttamme. Haastavasta maailmantaloudesta huolimatta näemme tällä hetkellä liiketoimintaympäristössämme myönteisiä merkkejä vuodelle 2024.”

LIIKEVAIHTO

Heinä–syyskuu 2023

Suomisen liikevaihto laski heinä–syyskuussa 2023 vertailukaudesta 19 % ja oli 106,4 milj. euroa (131,9) Myyntihinnat laskivat seuraten alhaisempia raaka-ainehintoja. Myyntimäärät laskivat johtuen Mozzaten tehtaan sulkemisesta Italiassa toisella vuosineljännellä. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 5,2 milj. euroa.

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Amerikat ja Eurooppa. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 70,9 milj. euroa (80,3) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 35,6 milj. euroa (51,7).


Tammi–syyskuu 2023

Suomisen liikevaihto laski tammi–syyskuussa 2023 vertailukaudesta 7 % ja oli 335,9 milj. euroa (360,2). Myyntihinnat laskivat seuraten alhaisempia raaka-ainehintoja. Myyntimäärät laskivat johtuen Mozzaten tehtaan sulkemisesta Italiassa toisella vuosineljännellä. Valuuttakurssit vaikuttivat liikevaihtoon negatiivisesti 3,3 milj. euroa.

Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 215,7 milj. euroa (206,3) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 120,2 milj. euroa (154,1).


KÄYTTÖKATE, LIIKEVOITTO JA TULOS

Heinä–syyskuu 2023

Vertailukelpoinen käyttökate oli 5,2 milj. euroa (5,1). Käyttökate oli 5,2 milj. euroa (5,1). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat kolmannella vuosineljänneksellä -0,0 milj. euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto parani vertailukaudesta ja oli 0,7 milj. euroa (0,2). Liikevoitto parani vertailukaudesta ja oli 0,6 milj. euroa (0,2). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat kolmannella vuosineljänneksellä -0,0 milj. euroa.

Voitto ennen tuloveroja oli -0,5 milj. euroa (0,1) ja raportointikauden voitto 0,8 milj. euroa (-0,4). Kauden tuloverot olivat +1,3 milj. euroa (-0,5).

Tammi–syyskuu 2023

Vertailukelpoinen käyttökate oli 10,5 milj. euroa (10,3). Korkeammat myyntikatteet kompensoivat alhaisempia myyntimääriä. Valuuttakurssien vaikutus käyttökatteeseen oli +0,7 milj. euroa.

Käyttökate heikkeni 5,9 milj. euroon (10,3) johtuen Mozzaten tehtaan tuotannon sulkemiseen liittyvistä kertaluonteisista kuluista. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut olivat -4,6 milj. euroa ja ne koostuivat pääosin irtisanomis- ja ennallistamiskuluista.

Vertailukelpoinen liikevoitto parani ja oli -3,4 milj. euroa (-4,0). Liikevoitto heikkeni ja oli -8,2 milj. euroa (-4,0). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut olivat -4,8 milj. euroa.

Voitto ennen tuloveroja oli -12,2 milj. euroa (-4,3) ja raportointikauden voitto -11,4 milj. euroa (-5,1).

Kauden tuloverot olivat +0,8 milj. euroa (-0,8).


RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 52,2 milj. euroa (65,8). Velkaantumisaste oli 40,1 % (39,9 %) ja omavaraisuusaste 40,9 % (39,8 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi–syyskuussa -4,0 milj. euroa (-0,3) eli -1,2 % (+0,1 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu pienensi rahoituskuluja 0,0 milj. eurolla (2022: pienensi rahoituskuluja 4,4 milj. eurolla).

Liiketoiminnan rahavirta oli heinä–syyskuussa 8,0 milj. euroa (-10,8) ja tammi–syyskuussa 17,6 milj. euroa (-1,6). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,31 euroa (-0,03). Liiketoiminnan rahavirran paranemiseen tammi-syyskuussa vaikutti nettokäyttöpääoman positiivinen kehitys, etenkin varastoon sitoutunut pääoma pieneni.  

Kolmannella neljänneksellä nettokäyttöpääoman muutos oli +4,5 milj. euroa (-13,9). Nettokäyttöpääoman muutos oli tammi–syyskuussa +16,6 milj. euroa (-7,3).

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 8,9 milj. euroa (7,4), ja suurin yksittäinen investointi oli meneillään oleva kasvuinvestointi Nakkilan tehtaalla. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja.

Katsauskauden poistot ja arvonalentumiset olivat 14,1 milj. euroa (14,3).

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä saimme hopeatason luokituksen EcoVadiksen vastuullisuusarvioinnista. Tämä oli toinen kerta, kun EcoVadis arvio vastuullisuuttamme, ja paransimme tulostamme viidellä pisteellä. Tällä tuloksella olemme parhaan 5 % joukossa EcoVadisin arvioiman muita tekstiilejä valmistavan teollisuudenalan kategoriassa.

Syyskuun loppuun mennessä toimipaikoillamme on tapahtunut viisi poissaoloon johtanutta tapaturmaa (LTA). Jatkamme systemaattista turvallisuustyötämme sekä ennaltaehkäiseviä toimia. Käynnistämme myös erityisen turvallisuuskampanjan, joka muistuttaa asenteiden, käyttäytymisen ja toimintamallien tärkeydestä päivittäisessä turvallisuudessa. Kampanja alkaa vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Mittaamme systemaattisesti henkilöstömme sitoutuneisuutta toteuttamalla Suominen Vibe-henkilöstötutkimuksen joka vuosi. Tämän vuoden Vibe-tutkimus on parhaillaan käynnissä.

Parannamme jatkuvasti tuotantomme tehokkuutta sekä luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä. Kolmannella neljänneksellä jatkoimme aktiivisia toimenpiteitämme tavoitteidemme saavuttamiseksi. Tavoitteemme on vuoteen 2025 mennessä vähentää energiankulutustamme, kasvihuonekaasupäästöjämme, vedenkulutustamme ja kaatopaikkajätettämme 20 % tuotettua tonnia kohti verrattuna vertailuvuoteen 2019.

Vastuullisuus on tuotekehityksemme ytimessä ja kehitämme jatkuvasti uusia ja innovatiivisia ratkaisuja jo ennestään kattavaan vastuullisten kuitukankaiden tarjontaamme. Tavoitteemme on vastuullisten kuitukankaiden myynnin 50 % kasvu vuoteen 2025 mennessä vuoteen 2019 verrattuna ja yli kymmenen vastuullisten tuotteiden lanseerausta vuodessa.

Suominen raportoi edistymisestään tärkeimmissä vastuullisuusmittareissa (KPI) vuosittain.

Suominen raportoi edistymisestään vastuullisuustyössä osana vuoden 2022 vuosikertomusta, joka julkaistiin maaliskuussa 2023. Suomisen vuoden 2022 vastuullisuusraportointi on laadittu Global Reporting Initiativen GRI-standardien mukaisesti ja se on ulkoisesti varmennettu.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.9.2023 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.9.2023 oli 2 312 906 osaketta eli 4,0 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 3,48 euroa, alin 2,51 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 2,87 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 2,85 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.9.2023 oli 164,4 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 566 760 omaa osaketta 30.9.2023.

Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson päätyttyä ohjelmaan osallistuneille siirrettiin helmikuussa yhteensä 189 783 osaketta.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti toukokuussa luovutettiin yhteensä 21 949 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 3.4.2023 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritettiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytettiin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2023 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavien kahden viikon ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 10.5.2023.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

Yhtiön osakepalkkiojärjestelmä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2021–2023, 2022–2024 ja 2023–2025. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.


Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä: meneillään olevat ansaintajaksot

Jakso2021–20232022–20242023–2025
Palkkion perusteOsakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)
Mahdollinen palkkion maksuMaksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2024Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2025Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2026
Osallistujat15 henkilöä21 henkilöä23 henkilöä
Osakkeiden maksimimäärä232 000222 000687 000

Suomisen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Toimitusjohtajan osakeperusteinen kannustinjärjestelmä

Suomisen hallitus päätti 19.5.2023 perustaa uuden osakeperusteisen kannustinjärjestelmän yhtiön toimitusjohtajalle. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien ja toimitusjohtajan tavoitteet Suomisen arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa toimitusjohtaja yhtiöön sekä tarjota toimitusjohtajalle kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden hankkimiseen, ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Kannustinjärjestelmässä toimitusjohtajan odotetaan omistavan tai hankkivan enintään 30 000 Suomisen osaketta Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Suominen vastaa toimitusjohtajan osakesijoitukseen luovuttamalla hänelle vastikkeetta enintään 60 000 osaketta (bruttona sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Kannustinjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, 1.6.2023–1.6.2024, 1.6.2023–1.6.2025 ja 1.6.2023–1.6.2026. Mahdollinen palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana kolmessa yhtä suuressa erässä kunkin ansaintajakson jälkeen edellyttäen, että toimitusjohtaja on yhtiön palveluksessa palkkion maksuhetkellä. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan toimitusjohtajalle palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.4.2023.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2022. Yhtiökokous hyväksyi lisäksi yhtiöjärjestyksen muutoksen siten, että jatkossa yhtiökokoukset voidaan järjestää myös ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

Suomisen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 70 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 33 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelinkokouksesta 500 euroa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Andreas Ahlström, Aaron Barsness, Björn Borgman, Jaakko Eskola ja Nina Linander. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Laura Remes.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jaakko Eskola.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä puolivuotiskatsauksessa.

Suominen julkaisi 3.4.2023 pörssitiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote sekä uuden hallituksen jäsenen esittely löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen maksoi 14.4.2023 osinkoja yhteensä 5,8 milj. euroa vuodelta 2022, joka vastaa 0,10 euroa osakkeelta.

Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Nina Linander. Andreas Ahlström valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan jäseneksi ja Laura Remes valittiin uudeksi jäseneksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jaakko Eskola ja Björn Borgman ja Aaron Barsness valittiin uudelleen jäseniksi.

Hallituksen valtuutukset


Hallituksella on 3.4.2023 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 3.4.2023 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy yllä mainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2024 saakka.


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Katsauskauden aikana Suominen ei vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.

MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ

Suominen ilmoitti 22.8.2023, että Lynda Kelly, johtaja, Amerikat liiketoiminta-alue & liiketoiminnan kehitys, jättää Suomisen terveydellisistä syistä. Markku Koivisto nimitettiin väliaikaiseksi johtajaksi Amerikat liiketoiminta-alueelle. Koivisto jatkaa myös nykyisessä roolissaan Euroopan liiketoiminta-alueen ja tuotekehityksen johtajana. Muutos astui voimaan välittömästi.


NIMITYSTOIMIKUNTA

Suomisen kolme suurinta osakkeenomistajaa Ahlstrom Capital B.V., Etola Group Oy ja Oy Etra Invest Ab ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:

  • Lasse Heinonen, toimitusjohtaja, A. Ahlström Oy, Ahlstrom Capital B.V:n edustajana
  • Mikael Etola, toimitusjohtaja, Etola-Yhtiöt, Etola Group Oy:n ja Oy Etra Invest Ab:n edustajana

Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola toimii nimitystoimikunnan kolmantena jäsenenä. Nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat määräytyivät 1.9.2023 rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

Nimitystoimikunta valitsi 4.9.2023 pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Lasse Heinosen. Nimitystoimikunta päätti kutsua Peter Seligsonin, A. Ahlström Oy:n hallituksen puheenjohtajan, osallistumaan nimitystoimikunnan kokouksiin neuvonantajana.

LYHYEN AIKAVÄLIN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Ukrainan sodan suora vaikutus Suomisen liiketoimintaan on vähäinen, sillä meillä ei ole asiakkaita eikä tavarantoimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Suominen yhtiönä kärsii eniten sodan välillisistä taloudellisista vaikutuksista. Seuraamme Lähi-Idän kriisiä ja arvioimme sen mahdollisia vaikutuksia liiketoimintaamme.

Muita Suomisen riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat muun muassa valmistukseen, kilpailuun, raaka-aineiden hintoihin ja saatavuuteen liittyvät riskit, asiakaskohtaiset myyntimäärät ja luotot, lainsäädännön muutokset, poliittinen ympäristö tai taloudellinen tilanne ja investoinnit sekä taloudelliset riskit.

Tarkempi kuvaus riskeistä löytyy Suomisen vuosikertomuksesta 2022 osoitteesta suominen.fi/fi/sijoittajille.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa pyyhintätuotteissa sekä hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Näemme kuitukangasmarkkinoilla joitain positiivisia merkkejä, mutta yleinen maailmantalouden epävarmuus ja tiukka kilpailutilanne tekevät pitkän aikavälin tarkastelusta haastavaa. Raaka-aineiden hinnat jatkoivat laskuaan Q3/2023 aikana verrattuna edelliseen neljännekseen (Q2/2023), ja lyhyellä aikavälillä emme odota merkittäviä muutoksia hintoihin, mutta pitkän aikavälin näkyvyys on epäselvä. Nähtäväksi jää, miten nykyinen talousilmasto vaikuttaa lopputuotteiden kysyntään ja kulutusvalintoihin pyyhintätuotteiden kohdalla. Historiallisesti pyyhintätuotteiden markkinat ovat säilyneet melko vakaina yleisestä taloustilanteesta huolimatta.

NÄKYMÄT VUODELLE 2023

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2023 nousee vuodesta 2022. Vuonna 2022 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 15,3 milj. euroa.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKITSEMISRAPORTTI

Suominen on laatinut vuodelta 2022 erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitykset kattavat myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Ne on julkaistu erillään hallituksen toimintakertomuksesta Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

AUDIOCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Suomisen toimitusjohtaja Tommi Björnman ja talousjohtaja Janne Silonsaari esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa samana päivänä klo 11.00.

Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.videosync.fi/2023-q3/register. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta rekisteröitymällä osoitteessa http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010547. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen osallistuaksesi konferenssiin. Kysymykset tulee esittää englanniksi.

Tilaisuuteen ei voi osallistua paikan päällä.

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteensa 6.2.2024 noin klo 9.30.   

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Thomas Olsen nimitetty Amerikat liiketoiminta-alueen johtajaksi

Thomas Olsen, MBA, on nimitetty Amerikat liiketoiminta-alueen johtajaksi. Hänestä tulee Suomisen johtoryhmän jäsen ja hän raportoi toimitusjohtaja Tommi Björnmanille. Olsen aloittaa uudessa roolissaan 1.11.2023.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.9.2023

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2022, lukuun ottamatta 1.1.2023 käyttöönotettuja uusia standardeja ja tulkintoja.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2023, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE  

1 000 euroa30.9.202330.9.202231.12.2022
Varat   
Pitkäaikaiset varat   
Liikearvo15 49615 49615 496
Aineettomat hyödykkeet6 96910 6629 709
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet116 599127 537116 195
Käyttöoikeusomaisuuserät11 89814 89011 902
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Muut pitkäaikaiset saamiset698893
Laskennalliset verosaamiset2 0431 871693
Pitkäaikaiset varat yhteensä153 495170 964154 510
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus42 47269 26563 261
Myyntisaamiset59 77675 92066 648
Muut lyhytaikaiset saamiset10 13210 5698 857
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset1 5113 700662
Rahavarat51 60384 66449 508
Lyhytaikaiset varat yhteensä165 494244 118188 935
    
Varat yhteensä318 989415 082343 445
    
Oma pääoma ja velat   
Oma pääoma   
Osakepääoma11 86011 86011 860
Ylikurssirahasto24 68124 68124 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto75 69275 69275 692
Arvonmuutos- ja muut rahastot316265265
Kurssierot4 23613 2202 678
Kertyneet voittovarat13 49839 46930 740
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma130 283165 188145 916
    
Velat   
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat10 16413 37611 730
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä185595424
Pitkäaikaiset varaukset4 4571 9561 950
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat10 57912 35311 215
Joukkovelkakirjalainat49 41049 25749 295
Pitkäaikaiset velat yhteensä74 79577 53774 614
    
Lyhytaikaiset velat   
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat3 2453 1412 855
Muut lyhytaikaiset korolliset velat40 00040 000
Joukkovelkakirjalainat84 990
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat5573 829289
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat70 10980 39879 771
Lyhytaikaiset velat yhteensä113 911172 358122 915
    
Velat yhteensä188 706249 895197 529
    
Oma pääoma ja velat yhteensä318 989415 082343 445

TULOSLASKELMA

1 000 euroa7-9/
2023
7-9/
2022
1-9/
2023
1-9/
2022
1-12/
2022
Liikevaihto106 447131 937335 913360 225493 298
Hankinnan ja valmistuksen kulut-100 087-126 723-321 631-343 446-474 718
Bruttokate6 3605 21414 28216 78018 579
Liiketoiminnan muut tuotot2 5373 0074 2764 1035 739
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-6 879-6 754-21 118-21 551-28 932
Tutkimus- ja kehityskulut-1 010-925-2 996-2 571-3 503
Liiketoiminnan muut kulut-367-340-2 619-729-841
Liikevoitto 640202-8 175-3 969-8 958
Nettorahoituskulut-1 152-78-3 982-284-2 923
Voitto ennen tuloveroja-512125-12 158-4 253-11 881
Tuloverot1 288-524798-801-1 983
Raportointikauden voitto 776-398-11 359-5 054-13 863
      
Osakekohtainen tulos, euroa     
Laimentamaton0,01-0,01-0,20-0,09-0,24
Laimennettu0,01-0,01-0,20-0,09-0,24

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa7-9/
2023
7-9/
2022
1-9/
2023
1-9/
2022
1-12/
2022
      
Raportointikauden voitto776-398-11 359-5 054-13 863
      
Muut laajan tuloksen erät:     
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi     
Kurssierot2 5898 1171 64020 4398 873
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot-307-725-83-1 642-618
Yhteensä2 2827 3921 55718 7978 255
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi     
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät-17-17137
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot-125
Yhteensä-17-1712
      
Muut laajan tuloksen erät yhteensä2 2647 3921 54018 7978 267
      
Raportointikauden laaja tulos yhteensä3 0416 994-9 81913 743-5 596

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoKurssierot  
Oma pääoma 1.1.202311 86024 68175 6922 678  
Raportointikauden voitto  
Muut laajan tuloksen erät1 557  
Laaja tulos yhteensä1 557  
Osingonjako  
Osakeperusteiset maksut  
Omien osakkeiden luovutus  
Siirrot erien välillä  
Oma pääoma 30.9.202311 86024 68175 6924 236  
1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 
Oma pääoma 1.1.202326530 740145 916 
Raportointikauden voitto-11 359-11 359 
Muut laajan tuloksen erät-171 540 
Laaja tulos yhteensä-11 376-9 819 
Osingonjako-5 767-5 767 
Osakeperusteiset maksut-100-100 
Omien osakkeiden luovutus5252 
Siirrot erien välillä51-51 
Oma pääoma 30.9.202331613 498130 283 
1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoKurssierot
Oma pääoma 1.1.202211 86024 68175 692-5 577
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät18 797
Laaja tulos yhteensä18 797
Osingonjako
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden hankinta
Omien osakkeiden luovutus
Siirrot erien välillä
Oma pääoma 30.9.202211 86024 68175 69213 220


1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022-756 549163 199
Raportointikauden voitto-5 054-5 054
Muut laajan tuloksen erät18 797
Laaja tulos yhteensä-5 05413 743
Osingonjako-11 492-11 492
Osakeperusteiset maksut3535
Omien osakkeiden hankinta-352-352
Omien osakkeiden luovutus5555
Siirrot erien välillä272-272
Oma pääoma 30.9.202226539 469165 188
1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-
rahasto
Kurssierot 
Oma pääoma 1.1.202211 86024 68175 692-5 577 
Raportointikauden voitto 
Muut laajan tuloksen erät8 255 
Laaja tulos yhteensä8 255 
Osingonjako 
Osakeperusteiset maksut 
Omien osakkeiden hankinta 
Omien osakkeiden luovutus 
Siirrot erien välillä 
Oma pääoma 31.12.202211 86024 68175 6922 678 


1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022-756 549163 199
Raportointikauden voitto-13 863-13 863
Muut laajan tuloksen erät128 267
Laaja tulos yhteensä-13 851-5 596
Osingonjako-11 492-11 492
Osakeperusteiset maksut106106
Omien osakkeiden hankinta-352-352
Omien osakkeiden luovutus5252
Siirrot erien välillä272-272
Oma pääoma 31.12.202226530 740145 916

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa1-9/20231-9/20221-12/2022
    
Liiketoiminnan rahavirta   
Raportointikauden voitto-11 359-5 054-13 863
Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä19 08415 53928 037
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta7 72510 48614 174
Nettokäyttöpääoman muutos16 583-7 2757 753
Rahoituserät-3 837-2 009-4 745
Tuloverot-2 824-2 755-3 156
Liiketoiminnan rahavirta17 647-1 55314 027
    
Investointien rahavirta   
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-8 060-7 415-9 764
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit33030
Investointien rahavirta-8 027-7 415-9 734
    
Rahoituksen rahavirta   
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot200 00040 000
Pitkäaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-85 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-202 469-2 325-3 003
Omien osakkeiden hankinta-379-379
Osingonjako-5 767-11 492-11 492
Rahoituksen rahavirta-8 236-14 197-59 875
    
Rahavarojen muutos1 384-23 165-55 582
    
Rahavarat raportointikauden alussa49 508101 357101 357
Valuuttakurssimuutosten vaikutus7126 4723 732
Rahavarojen muutos1 384-23 165-55 582
Rahavarat raportointikauden lopussa51 60384 66449 508

TUNNUSLUVUT

 7-9/
2023
7-9/
2022
1-9/
2023
1-9/
2022
1-12/
2022
Liikevaihdon muutos, % *-19,333,7-6,79,911,3
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, %6,04,04,34,73,8
Vertailukelpoinen käyttökate, osuus liikevaihdosta, %4,93,93,12,93,1
Käyttökate, osuus liikevaihdosta, %4,93,91,82,92,9
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %0,60,2-1,0-1,1-0,8
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %0,60,2-2,4-1,1-1,8
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, %-1,1-0,1-1,2-0,1-0,6
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, %-0,50,1-3,6-1,2-2,4
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, %0,7-0,3-3,4-1,4-2,8
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa5 1703 3908 8547 3809 713
Poistot ja arvonalentumistappiot, 1 000 euroa4 5344 92214 07514 25323 245
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-14,2-1,6-8,8
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-6,70,0-4,2
Omavaraisuusaste, %40,939,842,5
Velkaantumisaste (gearing), %40,139,937,4
Henkilöstö keskimäärin (FTE - kokoaikaisiksi muutettuina)690706707
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton0,01-0,01-0,20-0,09-0,24
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu0,01-0,01-0,20-0,09-0,24
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,14-0,190,31-0,030,24
Osakekohtainen oma pääoma, euroa2,262,872,54
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita57 692 45957 480 72757 480 727
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa2,852,643,00
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa2,512,462,36
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa3,485,275,27
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa2,873,643,57
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa164,4151,7172,4
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä2 312 9069 800 78310 902 032
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä4,017,119,0
      
* Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.  
      
   30.9.202330.9.202231.12.2022
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa     
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  60 57962 35361 215
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  43 24588 14142 855
Korolliset saamiset ja rahavarat  -51 603-84 664-49 508
Korolliset nettovelat  52 22165 83054 562

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA

Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödyllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2022 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2022 vuosikertomuksessa.

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto oikaistuna hybridilainan korkovaikutuksella verojen jälkeen
=Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 


Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto
=Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 


1 000 euroa 30.9.202330.9.202231.12.2022
Raportointikauden voitto -11 359-5 054-13 863
     
     
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 643 77257 425 76057 439 615
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 715 79457 510 35857 533 196
     
Osakekohtainen tulos    
     
euroa    
Laimentamaton -0,20-0,09-0,24
Laimennettu -0,20-0,09-0,24

        

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 


  30.9.202330.9.202231.12.2022
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 17 647-1 55314 027
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 692 45957 480 72757 480 727
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,31-0,030,24

                
Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma Oma pääoma yhteensä
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 


  30.9.202330.9.202231.12.2022
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 130 283165 188145 916
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 692 45957 480 72757 480 727
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,262,872,54

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo=Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi


  30.9.202330.9.202231.12.2022
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 692 45957 480 72757 480 727
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa2,852,643,00
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 164,4151,7172,4

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto=Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita


  30.9.202330.9.202231.12.2022
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 2 312 9069 800 78310 902 032
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita57 643 77257 425 76057 439 615
Osakkeiden vaihto, % 4,017,119,0

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
     
Vertailukelpoinen likevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Tammi-syyskuussa 2022 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Vertailukelpoinen liikevoitto    
     
1 000 euroa 30.9.202330.9.202231.12.2022
Liikevoitto -8 175-3 969-8 958
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat irtisanomiskulut 2 207
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat ennallistamiskulut 2 344
+ Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut 104
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvonalentumistappiot 82 288
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat käyttöoikeusomaisuuserien arvonalentumistappiot 1081 536
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat vaihto-omaisuuden arvonalentumistappiot -16971
Vertailukelpoinen liikevoitto -3 420-3 969-4 163

Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate

Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset, oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä


1 000 euroa 30.9.202330.9.202231.12.2022
Liikevoitto -8 175-3 969-8 958
+ Poistot ja arvonalentumiset14 07514 25323 245
Käyttökate 5 89910 28414 287
     
     
Käyttökate 5 89910 28414 287
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät4 639971
Vertailukelpoinen käyttökate 10 53810 28415 257

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa 30.9.202330.9.202231.12.2022
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 126410438
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin8 7286 9719 275
Bruttoinvestoinnit 8 8547 3809 713

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suomisen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat=Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat


1 000 euroa 30.9.202330.9.202231.12.2022
Korolliset velat 103 234149 741103 365
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 590753705
Rahavarat-51 603-84 664-49 508
Korolliset nettovelat 52 22165 83054 562
     
Korolliset velat 103 234149 741103 365
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 590753705
Korollisten velkojen nimellisarvo 103 824150 494104 069

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), %=Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)


1 000 euroa 30.9.202330.9.202231.12.2022
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) -20 169-2 516-13 863
     
Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2022 / 30.9.2021 / 31.12.2021 165 188159 682163 199
Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2022 / 31.12.2021 / 31.3.2022 145 916163 199153 504
Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2023 / 31.3.2022 / 30.6.2022 140 131153 504158 098
Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2023 / 30.6.2022 / 30.9.2022 127 236158 098165 188
Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2023 / 30.9.2022 / 31.12.2022 130 283165 188145 916
Keskiarvo 141 751159 934157 181
     
Oman pääoman tuotto (ROE), % -14,2-1,6-8,8

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat - rahavarat


1 000 euroa 30.9.202330.9.202231.12.2022
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 130 283165 188145 916
Korolliset velat 103 234149 741103 365
Rahavarat-51 603-84 664-49 508
Sijoitettu pääoma 181 914230 264199 773

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

=

Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100
Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo


1 000 euroa 30.9.202330.9.202231.12.2022
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) -13 165-94-8 958
     
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.9.2022 / 30.9.2021 / 31.12.2021 230 264205 786210 975
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.12.2022 / 31.12.2021 / 31.3.2022 199 773210 975205 806
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.3.2023 / 31.3.2022 / 30.6.2022 194 290205 806210 561
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.6.2023 / 30.6.2022 / 30.9.2022 182 005210 561230 264
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.9.2023 / 30.9.2022 / 31.12.2022 181 914230 264199 773
Keskiarvo 197 649212 679211 476
     
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -6,70,0-4,2

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, %

=

Oma pääoma yhteensä x 100 
Taseen loppusumma - saadut ennakot


1 000 euroa 30.9.202330.9.202231.12.2022
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 130 283165 188145 916
     
Taseen loppusumma 318 989415 082343 445
Saadut ennakot -104-108-74
  318 885414 975343 371
     
Omavaraisuusaste, % 40,939,842,5

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, %

=

Korolliset nettovelat x 100 
Oma pääoma yhteensä  


1 000 euroa 30.9.202330.9.202231.12.2022
Korolliset nettovelat 52 22165 83054 562
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 130 283165 188145 916
Velkaantumisaste, % 40,139,937,4


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa1-9/20231-9/20221-12/2022
Suomi2 5292 5033 522
Muu Eurooppa115 383145 781193 673
Pohjois- ja Etelä-Amerikka217 465210 482294 367
Muut maat5351 4581 736
Yhteensä335 913360 225493 298

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

  20232022
1 000 euroa7-94-61-310-127-94-61-3
Amerikat70 86569 77075 04481 71480 30864 22661 726
Eurooppa35 55342 89641 75651 40151 70153 81948 530
Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit297-8-43-72-2612
Yhteensä106 447112 673116 793133 072131 937118 019110 269

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

  20232022
1 000 euroa7-94-61-310-127-94-61-3
Liikevaihto106 447112 673116 793133 072131 937118 019110 269
Vertailukelpoinen käyttökate5 2002 6902 6484 9735 1241 8633 298
% liikevaihdosta4,92,42,33,73,91,63,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät-26-4 613-971
Käyttökate5 174-1 9222 6484 0035 1241 8633 298
% liikevaihdosta4,9-1,72,33,03,91,63,0
        
Vertailukelpoinen liikevoitto666-2 102-1 985-194202-2 903-1 268
% liikevaihdosta0,6-1,9-1,7-0,10,2-2,5-1,2
        
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät-26-4 621-108-4 795
Liikevoitto640-6 722-2 093-4 989202-2 903-1 268
% liikevaihdosta0,6-6,0-1,8-3,70,2-2,5-1,2
Nettorahoituskulut-1 152-1 293-1 537-2 639-78723-930
Voitto ennen tuloveroja-512-8 016-3 630-7 628125-2 180-2 198
% liikevaihdosta-0,5-7,1-3,1-5,70,1-1,8-2,0

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, joilla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suominen Oyj:n 3.4.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 25 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2023 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 21 949 osaketta. Osakkeet luovutettiin 10.5.2023 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 61 457 euroa.

Yksi Suomisen osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä päättyi ja osakkeet luovutettiin järjestelmän osallistujille helmikuussa. Johtoryhmän jäsenille luovutettiin yhteensä 91 443 osaketta. Osakkeiden ja rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 552 tuhatta euroa.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

 30.9.202330.9.202231.12.2022
1 000 euroaAineel-liset käyttö-omaisuus-hyödyk-keetAineet-tomat hyödyk-keetAineel-liset käyttö-omaisuus-hyödyk-keetAineet-tomat hyödyk-keetAineel-liset käyttö-omaisuus-hyödyk-keetAineet-tomat hyödyk-keet
Kirjanpitoarvo kauden alussa116 1959 709115 47813 176115 47813 176
Investoinnit ja lisäykset8 7281266 9714109 275438
Myynnit ja vähennykset0
Poistot ja arvonalentumiset-9 012-2 867-8 790-2 886-14 393-3 869
Kurssierot ja muut muutokset688113 878-385 835-36
Kirjanpitoarvo kauden lopussa116 5996 969127 53710 662116 1959 709

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

 30.9.202330.9.202231.12.2022
1 000 euroaKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo kauden alussa11 90215 74115 741
Lisäykset2 221689705
Myynnit ja vähennykset-46-13-27
Poistot ja arvonalentumiset-2 196-2 577-4 983
Kurssierot ja muut muutokset171 049466
Kirjanpitoarvo kauden lopussa11 89814 89011 902

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa1-9/20231-9/20221-12/2022
Korolliset velat yhteensä kauden alussa103 365149 134149 134
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa42 85586 82386 823
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset-202 469-2 325-88 003
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset200 00040 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan738242260
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-37-13-15
Siirrot pitkäaikaisista lainoista2 1452 2682 770
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan928938
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan1320883
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa43 24588 13142 855
    
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa11 21513 16713 167
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan1 483448445
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-10-12
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin-2 145-2 268-2 770
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan381 007385
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa10 57912 35311 215
    
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa49 29549 14449 144
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan115113151
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa49 41049 25749 295
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 103 234149 741103 365

VASTUUSITOUMUKSET

    
1 000 euroa30.9.202330.9.202231.12.2022
    
Muut vastuut   
Vuokravastuut8011098
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset1 3162 7432 641
Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu38240429
    
Takausvastuut ja muut vastuut   
Takaukset omista sitoumuksista3 1204 0023 102
Muut omat vastuut19 53318 99416 755
Yhteensä22 65322 99619 857

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

 30.9.202330.9.202231.12.2022
1 000 euroaNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvo
Valuuttatermiinit      
   suojauslaskentaa ei sovelleta749-35

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
d. Kirjanpitoarvo
e. Käypä arvo


 Luokittelu
1 000 euroaa.b.c.d.e. 
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421 
Myyntisaamiset59 77659 77659 776 
Korko- ja muut rahoitussaamiset234234234 
Rahavarat51 60351 60351 603 
Yhteensä 30.9.2023111 614421112 035112 035 
       
       
1 000 euroaa.b.c.d.e. 
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421 
Myyntisaamiset66 64866 64866 648 
Korko- ja muut rahoitussaamiset334334334 
Rahavarat49 50849 50849 508 
Yhteensä 31.12.2022116 490421116 911116 911 

Suominen on käyttänyt vuonna 2023 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2022.


RAHOITUSVELAT

 30.9.202331.12.2022
1 000 euroaKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat       
       
Joukkovelkakirjalainat49 41040 82550 00049 29539 42550 000
Vuokrasopimusvelat10 57910 57910 57911 21511 21511 215
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat59 99051 40460 57960 51050 64061 215
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
       
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat40 00040 00040 00040 00040 00040 000
Vuokrasopimusvelat3 2453 2453 2452 8552 8552 855
Korkovelat439439439734734734
Muut lyhytaikaiset velat380380380353353353
Ostovelat54 50854 50854 50864 56564 56564 565
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat98 57298 57298 572108 506108 506108 506
       
Yhteensä158 562149 977159 152169 016159 146169 721

Suominen on käyttänyt vuonna 2023 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2022.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 
1 000 euroaTaso 1Taso 2Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat    
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421
Yhteensä421
    

Suominen on käyttänyt vuonna 2023 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2022.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Tommi Björnman, puh. 010 214 3018
Talousjohtaja Janne Silonsaari, puh. 050 409 9264


Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2022 oli 493,3 milj. euroa ja työllistämme noin 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

LiiteAttachments

Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q3 2023