Valoe Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista


Valoe Oyj        Pörssitiedote 27.10.2023 klo 16.35                

Valoe Oyj on vastaanottanut alla mainitun arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muutoksista.

Valoe on tänään vastaanottanut Savcor Technologies Oy:ltä ilmoituksen, jonka mukaisesti sen omistamien osakkeiden määrä Valoen kaikista osakkeista on alittanut 5 prosentin rajan osakkeiden tai äänioikeuksien jakautumista muuttavan tapahtuman johdosta.

Savcor Technologies Oy:n ilmoituksen mukaan:

 % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)Yhteenlaskettu %- osuus (A + B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeenalle 5 % alle 5 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus7,00 % 7,00 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja
äänten lukumäärä
Osakkeiden ja
äänten lukumäärä
Osakkeiden %-osuusOsakkeiden ja
äänten %-osuus
 Suora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6
ja 9:7)
Suora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6
ja 9:7)
FI000900695129.298.0670alle 5 %0 %
A YHTEENSÄ29.298.0670alle 5 %0 %

Mikkelissä 27. päivänä lokakuuta 2023

Valoe Oyj
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan taustavirtajohdintekniikkaan pohjautuvaa PV-teknologiaa ja siihen liittyviä projekteja, niiden suunnittelua ja teknologiakonsultointia. Valoe myy aurinkosähkömoduulien valmistustekniikkaa, moduulien valmistuslinjoja, moduuleita sekä moduulien avainkomponentteja sekä Liettuan tehtaallaan valmistamiaan IBC-aurinkokennoja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä ja sen tuotantolaitokset sijaitsevat Juvalla ja Vilnassa, Liettuassa.