Kutse Enefit Greeni III kvartali 2023 vahearuannet tutvustavatele veebiseminaridele


Enefit Green avaldab III kvartali 2023 vahearuande 2. novembril 2023 kell 09.00 ja korraldab tulemuste tutvustamiseks kaks veebiseminari järgnevatel aegadel.

2. novembril 2023 kell 11.00 Eesti aja järgi – eestikeelne veebiseminar

Eestikeelsel veebiseminaril osalemiseks palume kasutada seda linki.

2. novembril 2023 kell 13.00 Eesti aja järgi – ingliskeelne veebiseminar

Ingliskeelsel veebiseminaril osalemiseks palume kasutada seda linki.

Mõlemal seminaril tutvustavad Enefit Greeni tulemusi juhatuse esimees Aavo Kärmas ning juhatuse liige ja finantsjuht Veiko Räim. Esitlusele järgneb vastamine küsimustele. Kuna veebiseminaride ajaline kestvus on piiratud, soovitame osalistel saata oma küsimused enne veebiseminari algust e-mailile: investor@enefitgreen.ee.

Veebiseminaride salvestused avalikustatakse ettevõtte veebilehel.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2022. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2022. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1118 GWh elektrienergiat, 565 GWh soojusenergiat ja 154 tuhat tonni pelleteid.