Valoe Oyj on toteuttanut osakkeiden yhdistämisen


Valoe Oyj        Pörssitiedote 1.11.2023 klo 8.40

Valoe Oyj (”Valoe” tai ”Yhtiö”) on 31.10.2023 aiemmin tiedotetun mukaisena yhdistämispäivänä toteuttanut osakkeiden yhdistämisen (ns. reverse split) sisältäen maksuttoman suunnatun osakeannin, osakkeiden lunastamisen ja osakkeiden mitätöinnin. Näiden toimenpiteiden jälkeen Yhtiön uusi osakemäärä on 3 116 630 kappaletta. Uusi osakkeiden lukumäärä on 31.10.2023 merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkaa arviolta keskiviikkona 1.11.2023 uudella ISIN-koodilla FI4000561576. Valoen kaupankäyntitunnus VALOE säilyy ennallaan.

Valoen ylimääräinen yhtiökokous päätti 27.10.2023 Yhtiön osakkeiden yhdistämisestä ja siihen liittyvästä lunastuksesta siten, että jokaiset kaksisataa (200) Yhtiön osaketta yhdistetään yhdeksi (1) osakkeeksi. Osakkeiden yhdistämisen yhteydessä Yhtiön hallitus on 31.10.2023 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla maksuttomasta suunnatusta osakeannista, jossa Yhtiö on antanut vastikkeetta yhteensä 1 466 393 kappaletta hallussaan ollutta omaa osakettaan osakkeenomistajien arvo-osuustilien mukaisten osakemäärien saattamiseksi 200:llä jaolliseksi.

Suunnatun osakeannin jälkeen jokaista Yhtiön 200 osaketta kohden on lunastettu 199 osaketta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Osakemäärän vähentämisen yhteydessä lunastetut Yhtiön osakkeet on mitätöity välittömästi hallituksen päätöksellä. Osakkeiden yhdistämisen, kaikkine siihen liittyvine toimenpiteineen, ja sitä seuranneen osakkeiden mitätöinnin seurauksena Yhtiön osakemäärä väheni kaupparekisteriin merkitystä 621 859 607 osakkeesta
3 116 630 osakkeeseen.

Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on yksittäisen osakkeen arvon kasvattaminen sekä siten osakkeita koskevan kaupankäynnin edellytysten parantaminen ja osakkeiden hinnanmuodostuksen luotettavuuden parantaminen. Menettely on kuvattu tarkemmin Valoen 27.10.2023 julkaisemassa pörssitiedotteessa Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksistä.

Mikkelissä 1. päivänä marraskuuta 2023

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoa

Iikka Savisalo

toimitusjohtaja

puh. 040 521 6082

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoe

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan taustavirtajohdintekniikkaan pohjautuvaa PV-teknologiaa ja siihen liittyviä projekteja, niiden suunnittelua ja teknologiakonsultointia. Valoe myy aurinkosähkömoduulien valmistustekniikkaa, moduulien valmistuslinjoja, moduuleita sekä moduulien avainkomponentteja sekä Liettuan tehtaallaan valmistamiaan IBC-aurinkokennoja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä ja sen tuotantolaitokset sijaitsevat Juvalla ja Vilnassa, Liettuassa.