Inbank emiteeris 12 miljoni euro eest uusi aktsiaid


AS Inbank emiteeris praegustele aktsionäridele, töötajatele ja uutele investoritele suunatud emissiooni kaudu 601 957 uut aktsiat. Emissioon lõppes 30. oktoobril 2023 ning märkimise tulemusena otsustas Inbanki nõukogu emiteerida 71 investorile kokku 12 039 140 miljoni euro eest uusi aktsiaid.

Ühe pakutud aktsia hind oli 20 eurot, millest 0,10 eurot moodustas nimiväärtus ja 19,90 eurot ülekurss. Uute aktsiate emiteerimise tulemusena saab pärast aktsiakapitali suurendamise registreerimist Eesti äriregistris Inbanki aktsiakapitali suuruseks 1 086 415,40 eurot. Inbanki aktsiate koguarv pärast emissiooni on 10 864 154. 

Inbanki tegevjuhi ja juhatuse esimehe Priit Põldoja sõnul oli aktsiaemissiooni eesmärgiks kapitalistruktuuri tugevdamine, et toetada panga jätkuvat rahvusvahelist kasvu.

Inbank on Euroopa Liidu panganduslitsentsiga finantstehnoloogiaettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 5400+ kaupmehega on Inbankil 894 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse kaheksas Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Lisainfo:
Merit Arva
Inbank AS
kommunikatsioonijuht
merit.arva@inbank.ee
+372 553 3550