Valoe Oyj:n ja RiverFortin väliseen rahoitusjärjestelyyn liittyvien lainojen vaihtaminen osakkeiksi


Valoe Oyj                        Pörssitiedote 2.11.2023 klo 15.30

Valoe Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on 30.7.2021 tiedotetun Yhtiön ja RiverFort Global Opportunities Pcc Limitedin (”RiverFort”) välisen rahoitusjärjestelyn (”Rahoitusjärjestely”) ehtojen mukaisesti päättänyt hyväksyä RiverFortin pyynnön vaihtaa 30.000,00 euroa aiemmin nostetun lainan pääomasta Yhtiön osakkeiksi merkintähinnalla 1,235 euroa per osake. Vaihto toteutetaan siirtämällä RiverFortille yhteensä 24.292 kappaletta Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Edellä mainitun osakesiirron jälkeen Yhtiön hallussa on yhteensä 220.203 kappaletta Yhtiön omia osakkeita.

Mikkelissä 2. päivänä marraskuuta 2023

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

        

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan taustavirtajohdintekniikkaan pohjautuvaa PV-teknologiaa ja siihen liittyviä projekteja, niiden suunnittelua ja teknologiakonsultointia. Valoe myy aurinkosähkömoduulien valmistustekniikkaa, moduulien valmistuslinjoja, moduuleita sekä moduulien avainkomponentteja sekä Liettuan tehtaallaan valmistamiaan IBC-aurinkokennoja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä ja sen tuotantolaitokset sijaitsevat Juvalla ja Vilnassa, Liettuassa.