Valoe Oyj:n ja Winancen väliseen rahoitusjärjestelyyn liittyvä vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseenlasku ja vaihtovelkakirjalainojen vaihtaminen osakkeiksi


Valoe Oyj                        Pörssitiedote 7.11.2023 klo 15.55

Vaihtovelkakirjalainan liikkeellelasku

Valoe Oyj (”Valoe” tai "Yhtiö") on 10.2.2023 julkistetun Yhtiön ja Winancen välisen rahoitusjärjestelyn (”Rahoitusjärjestely”) ehtojen mukaisesti maksanut Winancelle 230.000 euroa vvk-lainan muodossa ja antanut Winancelle 230 vaihtovelkakirjaa.

Vaihtovelkakirjalainojen vaihtaminen osakkeiksi

Yhtiön hallitus on Rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti päättänyt hyväksyä Winancen pyynnön konvertoida 20.000 euron vaihtovelkakirjalainaosuus yhtiön osakkeiksi merkintähinnalla 1,00 euroa per osake. Vaihto toteutetaan siirtämällä Winancelle yhteensä 20.000 kappaletta Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Yhtiön hallitus on päättänyt hyväksyä myös Winancen pyynnön konvertoida 20.000 euron vaihtovelkakirjalainaosuus yhtiön osakkeiksi merkintähinnalla 0,94 euroa per osake. Vaihto toteutetaan siirtämällä Winancelle yhteensä 21.231 kappaletta Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Siirtojen jälkeen Yhtiön hallussa on yhteensä 178.972 kappaletta Yhtiön omia osakkeita.

Mikkelissä 7. päivänä marraskuuta 2023

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan taustavirtajohdintekniikkaan pohjautuvaa PV-teknologiaa ja siihen liittyviä projekteja, niiden suunnittelua ja teknologiakonsultointia. Valoe myy aurinkosähkömoduulien valmistustekniikkaa, moduulien valmistuslinjoja, moduuleita sekä moduulien avainkomponentteja sekä Liettuan tehtaallaan valmistamiaan IBC-aurinkokennoja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä ja sen tuotantolaitokset sijaitsevat Juvalla ja Vilnassa, Liettuassa.