Enefit Greeni tootmisandmed – oktoober 2023


Enefit Green tootis oktoobris 168,2 GWh elektrienergiat ehk 55,4% võrra rohkem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Tootmistulemust mõjutasid oluliselt uued ehituses olevate ning käesoleval aastal valminud uute tuule- ja päikeseparkide toodangud, mis andsid ligi kolm neljandikku lisandunud toodangust (+44,2 GWh võrreldes kogu elektritoodangu +60 GWh kasvuga).

Oktoobri keskmised tuulekiirused olid Eesti ja Leedu tuuleparkides vastavalt 7,4 ja 8,3 m/s (võrdlusperioodil vastavalt 6,9 m/s ja 6,7 m/s).

Koostootmise segmendi elektri- ja soojusenergia oktoobri toodangumahud muutusid aastaga -8,3% ja +32,7% võrra. Erisuunaliste muutuste peamiseks põhjuseks oli pikem rikkeline seisak Broceni koostootmisjaama elektrienergia tootmise poolel, mis ei avaldanud mõju soojusenergia ega pelleti tootmisele. Rike kõrvaldati novembri alguseks. Samas tootsime võrreldes möödunud aastaga oluliselt rohkem elektri- ja soojuseenergiat Iru jäätmeenergia elektrijaamas, mis aitas kompenseerida Broceni seisaku mõju – koostootmise segmendi summaarne elektrienergia toodang kahanes aastaga 1GWh võrra. Oktoobris toimusid ka Iru jäätmeenergia elektrijaamas lühemaajalised rikkelised seisakud mille ajal kasutasime kaugkütte soojusenergia tootmiseks maagaasi.

Oktoobri pelletitoodang püsis mullusega võrreldes stabiilsel tasemel ja moodustas 14 tuhat tonni.

„Sügistalvine tuuleenergia tootmise kõrghooaeg on saanud hea alguse. Tänu soodsatele ilmaoludele ja uutele tuule- ning päikeseparkidele tootsime oktoobris mullusega võrreldes enam kui poole võrra rohkem elektrit. Meie fookus on tootmisvarade töökindluse hoidmisel, et lõpetada aasta võimalikult kõrgete tootmistulemustega, “ kommenteeris Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisvaldkonna juht Innar Kaasik.


  Oktoober 2023 Oktoober 2022Muutus, %
Elektrienergia toodang riikide kaupa, GWh   
Eesti80,567,219,8%
Leedu83,935,8134,5%
Läti1,44,1-65,1%
Poola1,51,224,2%
Soome0,9--
Kokku168,2108,255,4%
    
Elektrienergia toodang segmentide kaupa, GWh   
Tuul152,793,563,3%
sh. uued tuulepargid42,2--
Koostootmine11,912,9-8,3%
Päike3,51,898,6%
sh. uued päikesepargid2,0--
Muud0,10,0118,5%
Kokku168,2108,255,4%
    
Soojusenergia, GWh54,040,732,7%
    
Pelletid, tuh t14,014,2-1,4%


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2022. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2022. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1118 GWh elektrienergiat, 565 GWh soojusenergiat ja 154 tuhat tonni pelleteid.