Valoe Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1. – 30.9.2023


Valoe Oyj                Liiketoimintakatsaus         16.11.2023 klo 20.45
                                        

Valoe Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1. – 30.9.2023

VUODEN 2023 KOLMAS NELJÄNNES LYHYESTI

Taloudellinen tilanne

Heinä-syyskuussa 2023 Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto oli noin 0,2 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa vuonna 2022). Käyttökate oli noin -0,8 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa), liiketulos oli noin -1,3 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa) ja kauden tulos noin -2,1 miljoonaa euroa
(-1,7 miljoonaa euroa).

Tammi-syyskuussa 2023 Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto oli noin 1,1 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa vuonna 2022). Käyttökate oli noin -2,4 miljoonaa euroa (-2,7 miljoonaa euroa), liiketulos oli noin -3,7 miljoonaa euroa (-3,9 miljoonaa euroa) ja kauden tulos noin -5,3 miljoonaa euroa
(-5,3 miljoonaa euroa). Valoe-konsernin omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien olivat katsauskauden lopussa -26,9 prosenttia (-3,8 %).

 7-9/20237-9/20221-9/20231-9/20221-12/2022
      
Liikevaihto1854231 0959171 305
      
Käyttökate-843-832-2 376 -2 651 -3 877
      
Liiketulos -1 271-1 255 -3 650 -3 920 -5 587
      
Kauden tulos -2 083 -1 680 -5 308 -5 331 -7 668

Yhtiön käyttöpääomatilanne tiukentui entisestään katsauskauden aikana. Tilanteen parantamiseksi laskimme heinäkuussa 2023 liikkeelle enintään 0,6 miljoonan euron Vaihtovelkakirjalainan 1/2023, jonka enimmäismäärää korotettiin ensin 15.5.2023 miljoonaan euroon ja katsauskauden päättymisen jälkeen 3.11.2023 3,0 miljoonaan euroon. Jollei Vaihtovelkakirjalainan 1/2023 merkintäaikaa edelleen jatketa, se päättyy 17.11.2023.

Kustannusten vähentämiseksi aloitimme elokuussa 2023 muutosneuvottelut, joiden tuloksena toimintaa päätettiin sopeuttaa pääasiassa enintään 90 päivää kestävin lomautuksin. Lomautukset toteutetaan asteittain siten, että yhtiön tuotanto- ja toimintakyky säilyvät ja yhtiö pystyy vastaamaan asiakkaidensa nykyisiin tuotantotarpeisiin sekä mahdollisiin uusiin tilauksiin.

Katsauskaudella yhtiö päätti kahdesta maksuttomasta annista yhtiölle itselleen. Kolmas yhtiölle suunnattu maksuton anti toteutettiin katsauskauden päättymisen jälkeen lokakuun 2023 lopussa. Yhtiön päätti 3.8.2023 merkitä 25.000.000 uutta osaketta yhtiön 30.5.2023 päättämän yhtiölle itselleen suunnattua maksutonta osakeantia koskevan antipäätöksen nojalla. Yhtiö päätti 21.9.2023 yhteensä 19.000.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ja merkitsi kaikki sille suunnatut osakkeet. Katsauskauden jälkeen, lokakuussa 2023 päätetyssä annissa yhtiö merkitsi 29.000.000 uutta osaketta. Edellä mainittujen antien jälkeen yhtiöllä oli osakkeita yhteensä 621.859.607 kappaletta.

Katsaukskauden jälkeen, 17.8.2023 Finanssivalvonta hyväksyi Valoen yhteensä 85.250.206 osakkeen listalle ottoon liittyvän rekisteröintiasiakirjan sekä arvopaperiliitteen ja tiivistelmän, jotka yhdessä muodostavat osakkeiden listalle ottoa koskevan esitteen ("Esite"). Esite on julkaistu Valoen internetsivuilla www.valoe.fi/julkaisut 17.8.2023.

Hallituksen optiot

Päätimme 20.7.2023 toukokuussa 2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen ja antaman valtuutuksen mukaisesti hallituksen optio-ohjelman ehdoista, jotka julkistettiin pörssitiedotteella 20.7.2023. Optio-oikeuksista 15.000.000 annettiin vastikkeetta hallituksen puheenjohtajalle ja 15.000.000 optio-oikeutta hallituksen jäsenille, 7.500.000 optiota per hallituksen jäsen. Merkintäoikeutetut merkitsivät kaikki heille tarjotut optio-oikeudet ja hallitus hyväksyi merkinnät. Annettujen optioiden käyttämisen eli osakemerkinnän edellytyksenä on, että yhtiön operatiivinen kassavirta on positiivinen tilikauden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä.

Uusi johtoryhmä

Heinäkuussa 2023 laajensimme johtoryhmämme osaamista ja valitsimme johtoryhmän uusiksi jäseniksi teknologiajohtaja Tuukka Savisalon, Valoen aurinkopaneelijärjestelmistä ja OddForm®-liiketoiminnasta vastaavan Teemu Pulkkisen sekä Valoen myynnistä ja markkinoinnista vastaavan Matts Kempen. Johtoryhmässä jatkavat edelleen toimitusjohtaja Iikka Savisalo, johtoryhmän puheenjohtajana, talousjohtaja Seija Kurki ja Valoen aurinkokennoliiketoiminnasta vastaava johtaja Jose Basso.

T&K

Strategiamme kulmakiviä on tuotekehitys ja erityisesti innovatiivisten aurinkosähkösovellusten kehittäminen ajoneuvoihin. Tiedotimme elokuussa 2023 EU:n uudessa GIANTS (Green Intelligent Affordable New Transport Solutions) -projektista, jossa olemme mukana kehittämässä kevyitä sähköajoneuvoja kaupunkiliikenteeseen. Mukana ovat myös mm. Toyota, Renault, Valeo ja Valoen asiakas Clean Motion. Valoen tehtävänä on kehittää integroitavan paneelijärjestelmän tehokkuutta, kustannuskilpailukykyä ja teknologista standardia siten, että aurinkosähkön käyttö tulee mahdolliseksi L-luokan ajoneuvoihin. Tavoitteena on tehdä ajoneuvo, joka toimii enimmäkseen sähköverkosta riippumattomana. Projektissa suunnitellaan ja pilotoidaan kaksi konseptia, yksi kehittyneille markkinoille ja toinen kustannuksiltaan edullinen ratkaisu kehittyville markkinoille. GIANTS-projekti kestää 3,5 vuotta, ja sen kustannusbudjetti on 15 miljoonaa euroa, josta avustusta on 12 miljoonaa euroa. Valoen ja Valoe Cellsin osuus projektin avustuksesta on noin 0,45 miljoonaa euroa.

Ylimääräinen yhtiökokous

Valoen ylimääräinen yhtiökokous kokoontui 27.10.2023. Yhtiökokous päätti osakkeiden yhdistämisestä (ns. reverse split) sisältäen maksuttoman suunnatun osakeannin, osakkeiden lunastamisen ja osakkeiden mitätöinnin. Näiden toimenpiteiden jälkeen yhtiön uusi osakemäärä on 3.116.630 kappaletta. Uusi osakkeiden lukumäärä merkittiin Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 31.10.2023 ja kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkoi 1.11.2023 uudella ISIN-koodilla FI4000561576. Valoen kaupankäyntitunnus VALOE säilyi ennallaan.

TOIMITUSJOHTAJA IIKKA SAVISALON KATSAUS

Sono Motorsin peruutettua Sion-autoprojektinsa alkuvuodesta 2023 muuttuivat Valoen vuoden 2023 näkymät. Loppuvuodelle kaavailtu positiivinen kassavirta jäi toteutumatta, ja yhtiö joutui sopeuttamaan toimintaansa vastaamaan uutta tilannetta. Sion-auton lisäksi Sono Motors on ollut yhtiölle tärkeä tuotekehitysasiakas, jonka maksamat tuotekehityshankkeet ovat tuoneet yhtiölle kassavirtaa jo usean vuoden ajan. Näillä hankkeilla on myös pystytty kehittämään yhtiön toimintavalmiutta muita autoteollisuuden projekteja ajatellen. Tällä hetkellä näyttää ilmeiseltä, että Sion-autoprojekti jää historiaan innovatiivisena konseptiautona, jota hyvästä ennakkomyynnistä huolimatta ei tulla näkemään liikenteessä.

Valoen näkyvä rooli Sion-projektissa sekä yleinen kiinnostus hyödyntää aurinkoenergiaa liikenteessä ja muissa uusissa sovellutuksissa on kuitenkin poikinut useita kiinnostavia hankkeita vakiintuneiden ajoneuvonvalmistajien ja heidän toimitusketjujensa kanssa. Pidämme erittäin todennäköisenä sitä, että aurinkosähköratkaisut tulevat lähivuosina osaksi ajoneuvoteollisuuden normaalia teknologiatarjoamaa. Valoen mahdollisuus saavuttaa yhtiölle merkittävä markkinaosuus tässä vielä hyvin pienessä, mutta vahvasti kasvavassa markkinassa on hyvä. Valoen OddForm®-teknologia ja IBC-aurinkokenno mahdollistavat joustavia, visuaalisia ja teollisesti toteutettavia ratkaisuja, jollaisia ei perinteisellä aurinkopaneelitekniikalla pystytä toteuttamaan.

Vuoden 2023 aikana Valoen taloudelliset resurssit ovat olleet riittämättömät kehittämään sellaista liiketoimintaa, että tulevaisuudessa tavoitteenamme oleva markkinaosuus pystyttäisiin saavuttamaan. Määrätietoisen liiketoiminnan rakentamisen sijaan olemme joutuneet keskittymään lyhyen tähtäimen rahoituksen hankkimiseen ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseen. Tehtävistämme ehkä tärkein on rakentaa sellainen rahoituspohja, että toiminta voi jatkua hallitusti, kunnes vielä tuotekehitysvaiheessa olevat projektit muuttuvat kassavirtapositiivisiksi. Tämänhetkisen näkemyksen mukaan positiivinen kassavirta olisi saavutettavissa tilikauden 2024 viimeisellä neljänneksellä.

Aurinkoenergia ja ajoneuvot

Valoella on tällä hetkellä käynnissä useita hankkeita, joiden tavoitteina on tuoda uudenlainen teollinen tapa integroida aurinkoenergiaa ajoneuvoihin. Ensimmäisessä vaiheessa tulemme näkemään lasisia tai polymeerisiä aurinkosähköä tuottavia kattoratkaisuja. Tällaisia ajoneuvoja on jo esitelty ja arvioimme autoteollisuuden valtamerkkien tuovan myyntiin useita aurinkosähkökatoilla varusteltuja ajoneuvomalleja vuosien 2025–2026 aikana. Seuraavassa vaiheessa hyödynnetään myös ajoneuvojen ikkunoita sekä muita soveltuvia pintoja kuten konepeltiä aurinkosähkön tuottamiseen. Valoe kehittää asiakkaalleen ratkaisua, jossa auton takaikkuna muodostaa aurinkopaneelin. Valoen suoria asiakkaita tulevat oletettavasti olemaan vakiintuneet ajoneuvoteollisuuden Tier 1 -tason toimittajat. Valoe on edistynyt merkittävästi myös teknologiansa immateriaalioikeuksien suojaamisessa. Patentit saattavat tulevaisuudessa merkittävästi parantaa yhtiön mahdollisuuksia säilyttää asemansa siinä vaiheessa, kun kilpailu alalla alkaa kiristyä.

Aurinkoenergia ja kylmäkuljetukset

Yksi Valoen potentiaalisimmista käynnissä olevista projekteista on TIP Groupin kanssa käynnissä oleva pilotointiprojekti, jonka tarkoituksena on korvata kylmäperävaunujen jäähdyttämiseen käytettävää diesel- energiaa aurinkosähköllä. Tämänhetkisen kokemuksen mukaan Valoe uskoo pystyvänsä saavuttamaan hyvissä olosuhteissa 8–10 tunnin fossiilivapaan toimintamatkan. Tällöin voitaisiin vuositasolla saavuttaa jopa 10.000–12.000 litran dieselsäästöt jokaista aurinkosähköjärjestelmällä varustettua perävaunua kohti. Kylmäperävaunujen aurinkosähköistäminen on vaativa tehtävä. Vaadittavat sähkömäärät ovat ajoittain erittäin suuria, ja toimintaympäristö asettaa järjestelmälle paljon yllättäviäkin vaatimuksia. Perävaunut kulkevat ympäri Eurooppaa ja liikennöivät hyvin monenlaisissa ympäristöissä kuten laivoissa. Myös jatkuvasti vaihtuvat vetoautot ja kuljettajat luovat haasteita uusien järjestelmien käyttöönottoon ja koulutukseen. Järjestelmien on pystyttävä toimimaan luotettavasti kaikissa näissä muuttuvissa olosuhteissa. Vaikka oikealaisen järjestelmän kehittämin on vaativa tehtävä, luo se myös hyvin korkean kynnyksen kilpailulle. Uskommekin, että siinä vaiheessa, kun järjestelmä on hyväksytysti testattu, on Valoella erinomainen mahdollisuus saavuttaa merkittävä markkinaosuus ja sitä kautta kasvua Euroopan kylmäkuljetusten aurinkosähköistyessä.

Aurinkoenergia ja IoT

Vuonna 2023 Valoe on saanut tilauksen aurinkoenergiakomponentin kehittämiseksi kulutuselektroniikkatuotteeseen. Projektin edetessä yhtiö on havahtunut taustajohdeteknologian tuomista merkittävistä eduista silloin, kun komponentti on yhdistetty elektroniseen laiteeseen. Perinteinen hyppylankoihin perustuva virranjohdatus ei sovellu erittäin pienten aurinkoenergiakomponenttien kytkentään. IoT (Internet of Things) -ympäristö on erittäin otollinen aurinkoenergian hyödyntämiseen. Erilaisten elektronisten laitteiden toiminta-aika perustuu akun kestävyyteen ja luo siten rajoitteita laitteiden käytettävyydelle. Pienillä aurinkoenergiakomponenteilla tuotteen toiminta-aika pitenee merkittävästi jopa siten, että akun lataamisesta voidaan luopua kokonaan. Tällaisia komponentteja voidaan Valoen näkemyksen mukaan hyödyntää erilaisissa kommunikaatiomoduuleissa, valvontalaitteissa, kulutuselektroniikassa sekä paikkatietosovelluksissa. Loppumaton toiminta-aika mahdollistaa myös sovelluksia, joita ei vielä nykyisellä teknologialla pystytä toteuttamaan. IoT-ympäristössä tuotteiden kehityskaaret ovat paljon ajoneuvoteollisuutta lyhyempiä ja kassavirta siten paljon lähempänä. Uskomme Valoen ensimmäisen mikrokokoisen aurinkoenergiakomponentin päätyvän markkinoille jo tilikauden 2024 alkupuoliskolla integroituna merkittävän kulutuselektroniikkavalmistajan massatuotteeseen.   

Rahoitus haasteenamme

Yhtiön käyttöpääomatilanne tiukentui entisestään katsauskauden aikana.

Sono Motorsin Sion-auton peruuntuminen ja Sono Motorsiin liittyvien kassavirtojen menettäminen ovat katsauskaudella vaikeuttaneet toimintaamme merkittävästi. Vaikka olemme onnistuneet edistämään projektejamme hyvin sekä teknisesti että sopimuksellisesti ja asiakkaamme ovat olleet toimituksiimme tyytyväisiä, on toiminta ollut nykyisillä taloudellisilla resursseilla erittäin vaikeaa ja siihen on liittynyt, ja edelleen liittyy erittäin merkittäviä taloudellisia riskejä.

Meidän on kyettävä käynnissä olevissa rahoitusneuvotteluissamme luomaan Valoelle uudet rahoitusjärjestelyt, joiden puitteissa voimme suunnitella toimintamme pitkäjänteisesti ja toteuttaa projektimme täsmällisesti. Pitkän tähtäimen menestys käynnissä olevissa ja vielä myyntiputkessa olevissa, hyvinkin kannattavissa hankkeissa vaatii merkittävästi nykyistä suurempia taloudellisia resursseja. Tavoitteenamme on saada rahoitusrakenteemme kuntoon tilikauden 2023 loppuun mennessä. Mikäli rahoitusneuvottelut epäonnistuisivat tai niiden loppuunsaattaminen pitkittyisi kohtuuttomasti vaikuttaisi se pahimmillaan Valoen toiminnan jatkuvuuteen.

VALOEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Markkinaohjeistus

Sono Motorsin Sion-autoprojektin päättymisestä johtuen ei Valoe ole vielä pystynyt korvaamaan tätä menetettyä kassavirtaa. Vaikka uusia, hyvin lupaavia ja massatuotantoon mahdollisesti johtavia tilauksia onkin saatu, massatuotannon alkamiseen kuluu arviomme mukaan tilauksesta riippuen 3–12 kuukautta. Vallitsevissa olosuhteissa Valoe ei julkaise markkinaohjeistusta vuodelle 2023.

RISKEISTÄ

Yhtiön merkittävin riski on rahoituksen riittävyys. Yhtiön käyttöpääomatilanne tiukentui entisestään katsauskauden aikana. Yhtiön käyttöpääoma ei tämän katsauksen päivämääränä riitä kattamaan yhtiön tämänhetkistä tarvetta seuraavien 12 kuukauden ajaksi ja yhtiö tarvitsee välittömästi lisärahoitusta, jonka hankkimiseksi käymme neuvotteluja yhtiön nykyisten sekä uusien sijoittajien kanssa. Lisäksi käymme neuvotteluja yhtiön lyhytaikaisten velkojen uudelleen järjestelemiseksi yhtiön suurimpien velkojien kanssa. Mikäli nämä neuvottelut epäonnistuisivat tai niiden loppuunsaattaminen pitkittyisi kohtuuttomasti vaikuttaisi se pahimmillaan Valoen toiminnan jatkuvuuteen.

Valoella on useita yhteistyösopimuksia, jotka tähtäävät laajamittaiseen asiakasyhteistyöhön. Sopimusten toteutumiseen liittyy monia epävarmuustekijöitä. Mikäli yhteistyösopimukset eivät toteutuisi alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti pienentäen arvioimaamme kyseessä olevista sopimuksista saatavaa liikevaihtoa, olisi tällä epäedullinen vaikutus yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan ja/tai yhtiön arvopapereiden arvoon.

Valoen tuotteiden ja palveluiden kannattavuuden arviointi sekä tuotteisiin ja palveluihin liittyvien laatuvaatimusten täyttyminen sisältää epävarmuuksia ja riskejä. Erityisesti viimeaikainen yleinen taloudellinen epävarmuus, kohonnut inflaatio ja energian hinnassa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan ja yhtiön toiminnan kannattavuuteen haitallisesti. Tässä tilanteessa hankintaketjuihin liittyy erityisiä riskejä, joiden vaikutusta materiaalien ja palveluiden saatavuuteen ja hinnoitteluun ja sitä kautta yhtiön taloudelliseen tilaan ja toimintaan ei tällä hetkellä voida arvioida. Erityisesti inflaation voimakas nousu nostaa Valoen käyttämien raaka-aineiden sekä energian hintaa. Valoelle tärkeitä raaka-aineita ovat mm. erikoismuovit, metallit, lasi ja piikiekot sekä koneiden ja laitteiden komponentit sekä varaosat ja toimintaan liittyvät asiantuntijapalvelut. Valoen aurinkopaneelituotanto Juvan tehtaalla sekä aurinkokennotuotanto Liettuassa ovat molemmat energiaintensiivisiä toimintamuotoja, minkä vuoksi energian hinnassa tapahtuvat epäsuotuisat hintakehitykset vaikuttavat suoraan yhtiön kannattavuuteen, ja sitä kautta yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Tämän liiketoimintakatsauksen tietyt lausunnot, markkinaohjeistus ja erityisesti strategiaamme liittyvät sitomattomat arviot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

Näitä ja muita riskejä on kuvailtu tarkemmin 27.4.2023 julkistetussa vuosikatsauksessa ja 17.8.2023 julkistetussa Esitteessä, jotka ovat saatavilla yhtiön internet sivuilla osoitteessa www.valoe.fi.

Mikkelissä, 16.11.2023

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, p. 040 521 6082, iikka.savisalo@valoe.com