Gauti reikiami reguliaciniai pritarimai „Invaldos INVL“ grupės dalies verslų perdavimui AB Šiaulių banko grupei


„Invalda INVL“ informuoja, kad 2023 m. lapkričio 21 d. gavo Europos Centrinio Banko sprendimą, kuriuo jis neprieštarauja, kad „Invalda INVL“ įsigytų nuo 10 iki 20 procentų akcinės bendrovės Šiaulių bankas (toliau – Šiaulių bankas) akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių.

Šis sprendimas yra paskutinis iš reguliacinių sprendimų/leidimų, kurių „Invaldai INVL“ reikėjo, siekiant perduoti verslus pagal 2022 m. lapkričio 22 d. sutartį (angl. Master Agreement) dėl „Invaldos INVL“ netiesiogiai valdomų mažmeninių klientų turto valdymo ir gyvybės draudimo verslų  sujungimo su AB Šiaulių banko grupe  (toliau – Sandoris); daugiau informacijos apie Sandorį skelbta 2022 m. lapkričio 23 d. pranešime apie esminį įvykį bei 2023 m. vasario 22 d. pranešime apie akcininkų susirinkimo sprendimus).

Kiek anksčiau šiais metais ir Lietuvos bankas priėmė analogiškus sprendimus dėl UAB „SB Asset Management“ ir dėl GDUAB „SB draudimas“ (neprieštarauti, kad Invalda INVL netiesiogiai įsigytų nuo 10 iki 20 procentų šių bendrovių akcijų), taip pat UAB „INVL Asset Management“ išdavė leidimą perduoti investicinių fondų valdymą ir pensijų fondų valdymą UAB „SB Asset Management“, o „INVL Life“, UADB – leidimą perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis GDUAB „SB draudimas“ ir suteikė kitus leidimus/sprendimus, kuriuos Sandorio užbaigimui turėjo gauti Šiaulių banko grupės įmonės.

Atsižvelgdamos į aukščiau išdėstytą, Sandorio šalys ketina perleisti Sandoriu sutartus verslus iš „Invaldos INVL“ grupės Šiaulių banko grupei 2023 m. gruodžio 1 d. 00:00 val. (vidurnaktį iš 2023 m. lapkričio 30 d. į 2023 m. gruodžio 1 d.), atitinkamiems Sandorio šalių organams priėmus galutinius Sandorio užbaigimui reikiamus sprendimus.

Kaip buvo minėta, po Sandorio įgyvendinimo „Invaldai INVL“ atiteks 9,39 proc. Šiaulių banko įstatinio kapitalo. Sandoriui užbaigti Šiaulių bankas leis naują tikslinę akcijų emisiją, kurios išleidimui, be kita ko, papildomai reikia Lietuvos banko leidimo įregistruoti Šiaulių banko įstatų pakeitimus, o šis leidimas pagal reguliavimą gali būti gautas tik po naujų Šiaulių banko akcijų apmokėjimo (Sandoriu sutarto „Invaldos INVL“ grupės turto perdavimo Šiaulių banko grupei). Taigi Sandorio užbaigimas bus atliekamas dviem etapais:

(i) Sandoriu sutarto turto perdavimas iš „Invaldos INVL“ grupės Šiaulių banko grupei, kas, kaip nurodyta aukščiau, įvyks 2023 m. gruodžio 1 d. 00:00 val. (vidurnaktį iš 2023 m. lapkričio 30 d. į 2023 m. gruodžio 1 d.);
(ii) Galutinis Sandorio užbaigimas, kuris įvyks gavus aukščiau minėtą Lietuvos banko leidimą įregistruoti Šiaulių banko įstatų pakeitimus, įregistravus banko įstatinio kapitalo padidinimą Juridinių asmenų registre, naujas akcijas įregistravus Nasdaq CSD SE, taip pat įtraukus jas į prekybą AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje (tikimasi, kad tai įvyks per 1 mėn. nuo verslų perdavimo Šiaulių banko grupei – iki 2023 m. pabaigos).

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis
El. paštas darius.sulnis@invl.com