Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused


NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus kolmapäeval, 22. november 2023 algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:10 aadressil Rääma 31 Pärnu. 

Koosolekul oli esindatud 2 592 775 häält, mis moodustavad 57,63 % aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. Muudatused Nordic Fibreboard AS nõukogu koosseisus

( 1 ) kutsuda Nordic Fibreboard AS nõukogust tagasi Aigar Kallas.

( 2)  kinnitada uueks nõukogu liikmeks Torfinn Losvik viieks ( 5) aastaks alates otsuse vastuvõtmisest.


 

Otsus võeti vastu 2 592 775 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.


 

Aktsionäride üldkoosoleku protokoll on kättesaadav Aktsiaseltsi kodulehel https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/erakorraline-kooseolek


Enel Äkke
Juhatuse liige
group@nordicfibreboard.com
Tel: +372 55 525550