Enefit Green langetas lõpliku investeerimisotsuse kahe Läti päikesepargi osas


Enefit Green langetas lõpliku investeerimisotsuse alustada 11 MW Carnikava Dzerves ja 6MW Carnikava Austrumi päikeseparkide ehitust Lätis. Tegu on osaga Enefit Greeni investeerimisplaanist, mille eesmärk on kasvatada elektri tootmisvõimsust1 900 MW tasemeni 2026. aasta lõpuks.

Nimetatud päikesepargid peaksid alustama elektritootmist 2024. aasta suvel.

Koos käesoleval aastal valminud tuule- ja päikeseparkidega on Enefit Greenil opereerivaid elektritootmisvõimsusi 519 MW ning ehituses 525 MW tuule- ja 100MW päikeseparke.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2022. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2022. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1118 GWh elektrienergiat, 565 GWh soojusenergiat ja 154 tuhat tonni pelleteid.