„Invalda INVL“ grupė užbaigia mažmeninių verslų sujungimą su AB Šiaulių banko grupe pagal 2022-11-22 sutartį


AB „Invalda INVL“ informuoja, kad 2023 m. lapkričio 30 d. „Invalda INVL“ grupės įmonės („Invalda INVL“, UAB „INVL Asset Management“, „INVL Life“, UADB ir UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“) pasirašė reikiamus dokumentus su AB Šiaulių banko grupės įmonėmis (AB Šiaulių bankas, gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ ir UAB „SB Asset Management“), kuriais nuo 2023 m. gruodžio 1 d. (vidurnaktį iš 2023 m. lapkričio 30 d. į 2023 m. gruodžio 1 d.) susijungimui perduodami verslai pagal 2022 m. lapkričio 22 d. pagrindinę sutartį (angl. Master Agreement) dėl „Invaldos INVL“ netiesiogiai valdomų mažmeninių klientų turto valdymo ir gyvybės draudimo verslų sujungimo su AB Šiaulių banko grupe; toliau – Sandoris; daugiau informacijos apie Sandorį skelbta 2022 m. lapkričio 23 d. pranešime apie esminį įvykį, 2023 m. vasario 22 d. pranešime apie akcininkų susirinkimo sprendimus, taip pat 2023 m. lapkričio 22 d. pranešime.

Po aukščiau nurodytų verslų sujungimo Šiaulių banko grupė, be jau teikiamų finansinių paslaugų, nuo 2023 m. gruodžio 1 d. valdys antrosios ir trečiosios pakopos pensijų bei investicinius fondus Lietuvoje, taip pat išplės gyvybės draudimo paslaugų verslą Baltijos šalyse, kurį perims banko kontroliuojama gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ (Latvijoje ir Estijoje veikdama per savo filialus), o pensijų ir investicinių fondų verslas Lietuvoje bus valdomas per UAB „SB Asset Management“. Prie Šiaulių banko grupės prisijungia ir 160 INVL mažmeniniame versle dirbančių žmonių.

Galutinė Sandorio kaina yra 41,8 mln. EUR, kuri susideda iš (i) fiksuotos 40,2 mln. EUR dydžio pagrindinės kainos dalies, kuri nustatyta Pagrindinės sutarties pasirašymo dieną ir kuri sumokėta AB Šiaulių banko ir „Invalda INVL“ tarpusavio priešpriešinių vienarūšių reikalavimų, atsiradusių Pagrindinės sutarties ir kitų Sandorio dokumentų pagrindu, įskaitymo būdu ir iš (ii) kintamos kainos dalies, kurios nustatymo sąlygos ir tvarka numatyta Pagrindinėje sutartyje, kuri Sandorio šalių užfiksuota 1,6 mln. EUR ir kuri sumokama pinigais.

Kaip buvo minėta, „Invalda INVL“ 2023 m. lapkričio 22 d. pranešime, po Sandorio galutinio užbaigimo „Invaldai INVL“ atiteks 9,39 proc. Šiaulių banko įstatinio kapitalo. Tuo tikslu Šiaulių bankas leidžia naują tikslinę 62.270.383 akcijų emisiją, kurių kiekvienos akcijos kaina 0,645 EUR. Šios emisijos išleidimui, be kita ko, papildomai turės būti gautas Lietuvos banko leidimas įregistruoti Šiaulių banko įstatų pakeitimus. Šis leidimas pagal reguliavimą gali būti gautas tik po naujų Šiaulių banko akcijų apmokėjimo.

Taigi, galutinis Sandorio užbaigimas, įvyks gavus aukščiau nurodytą Lietuvos banko leidimą įregistruoti Šiaulių banko įstatų pakeitimus, įregistravus banko įstatinio kapitalo padidinimą Juridinių asmenų registre, naujas akcijas įregistravus Nasdaq CSD, taip pat įtraukus jas į prekybą AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje (tikimasi, kad tai įvyks iki 2023 m. pabaigos).

Sandorio įtaka „Invaldos INVL“ grupės rezultatams bus atskleista skelbiant pagrindinius bendrovės 2023 m. 9 mėn. finansinius rezultatus, kurie bus paskelbti dar lapkričio 30 d.

Pabaigus šį ir kitus skelbtus numatomus akcijų įsigijimo sandorius, „Invalda INVL“ padidins savo turimą Šiaulių banko akcijų dalį iki beveik 20 proc. Po šio Sandorio „Invalda INVL“ grupė ir toliau valdys alternatyvių investicijų fondus, kitas investicijas bei teiks šeimos biuro paslaugas Baltijos šalyse.

Nuo 2023 m. gruodžio 1 d. naujuoju UAB „INVL Asset Management“ vadovu tampa Paulius Žurauskas, kuris nuo 2023 m. liepos 17 d. laikinai ėjo bendrovės Turto valdymo veiklos vadovo pareigas. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad po Sandorio užbaigimo „INVL Life“, UADB nebevykdys gyvybės draudimo veiklos, ši „Invaldos INVL“ grupės įmonė jau kreipėsi į Lietuvos banką dėl jos turimos licencijos atšaukimo, kai (ir su sąlyga kad) Sandoris bus sėkmingai užbaigtas.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis
El. paštas darius.sulnis@invl.com